5 ค่าใช้จ่ายเตรียมคลอด ท้องทีต้องใช้เงินเท่าไหร่ มีเงินเท่าไหร่ถึงจะท้องได้?

5 ค่าใช้จ่ายเตรียมคลอด ท้องทีต้องใช้เงินเท่าไหร่ มีเงินเท่าไหร่ถึงจะท้องได้?

การเลี้ยงลูกหนึ่งคนนั้นอาจจะใช้เงินเยอะ เพราะตั้งแต่ตั้งครรภ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆเริ่มขึ้นมา มาดู 5 ค่าใช้จ่ายเตรียมคลอด ท้องทีต้องใช้เงินเท่าไหร่

5 ค่าใช้จ่ายเตรียมคลอด ท้องทีต้องใช้เงินเท่าไหร่ มีเงินเท่าไหร่ถึงจะท้องได้?

 

การสร้างครอบครัวอย่าง การมีลูก เป็นความฝัน หรือความตั้งใจของหลายบ้าน ที่อยากสร้างครอบครัวใหญ่ขึ้น แต่ยุคสมัยนี้ เงิน เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการมีลูก สำหรับคนที่อยากมีลูก แต่กลัวไม่พร้อมเรื่องค่าใช้จ่าย มาคำนวณกันว่า การตั้งครรภ์แต่ละครั้ง ใช้เงินเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายเตรียมคลอด ท้องทีต้องใช้เงินเท่าไหร่ มีเงินเท่าไหร่ถึงจะท้องได้?

ค่าใช้ จ่าย เตรียม คลอด ท้องทีต้องใช้เงิน เท่าไหร่ มีเงินเท่าไหร่ถึงจะท้องได้?

ค่าใช้ จ่าย เตรียม คลอด ท้องทีต้องใช้เงิน เท่าไหร่ มีเงินเท่าไหร่ถึงจะท้องได้?

การเลี้ยงลูกหนึ่งคนนั้นอาจจะใช้เงินเยอะ เพราะตั้งแต่ตั้งครรภ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็เริ่มขึ้นมา ก่อนที่ลูกน้อยจะเกิดขึ้น พ่อแม่ หลายคนลองคำนวนเงิน เพื่อที่จะใช้ในอนาคตในการเลี้ยงดู ลูกของเรา

 

5 ค่าใช้จ่าย เตรียมคลอด ท้องทีต้องใช้เงินเท่าไหร่ มีเงินเท่าไหร่ถึงจะท้องได้?

 

1.ค่าใช้จ่ายเตรียมคลอดคือ ค่าไปพบแพทย์

ค่าใช้ จ่าย เตรียม คลอด ท้องทีต้องใช้เงิน เท่าไหร่ มีเงิน เท่าไหร่ถึงจะท้องได้?

ค่าใช้ จ่าย เตรียม คลอด ท้องทีต้องใช้เงิน เท่าไหร่ มีเงิน เท่าไหร่ถึงจะท้องได้?

การตั้งครรภ์นั้นจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์บ่อยๆ โดย ตามเวลาที่แนะนำคือ ควรจะพบสูตินารีแพทย์ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อคอยเช็คอาการต่างๆ ในการตั้งครรภ์ ทั้งนี้ทั้งนั้น ค่าใช้จ่ายในการตั้งครรภ์ เพื่อพบแพทย์ ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล ว่าแม่ๆจะเลือก โรงพยาบาลรัฐบาล หรือ เอกชน

 

2.ค่าใช้จ่ายเตรียมคลอดคือ ค่าฝากครรภ์

ค่าใช้ จ่าย เตรียม คลอด ท้องทีต้องใช้เงิน เท่าไหร่ มีเงิน เท่าไหร่ถึง จะท้องได้?

ค่าใช้ จ่าย เตรียม คลอด ท้องทีต้องใช้เงิน เท่าไหร่ มีเงิน เท่าไหร่ถึง จะท้องได้?

เมื่อไหร่ที่เริ่มตั้งครรภ์ เมื่อนั้นคุณแม่ก็เตรียมค่าใช้จ่ายเอาไว้ได้เลย โดยสิ่งแรกที่คุณแม่ต้องนึกถึง นั่นก็คือ การฝากครรภ์ ซึ่งค่าฝากครรภ์นั้น ก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไป หากคุณแม่ท้องเลือกที่จะฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรัฐ ก็อาจจะต้องตื่นเช้าเพื่อไปรอคิวตรวจนานเป็นพิเศษ เนื่องจากมีผู้ไปรับบริการเป็นจำนวนมาก แต่ข้อดีของการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลของรัฐ นั่นก็คือจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงมากนัก ส่วนโรงพยาบาลเอกชน ราคาก็จะสูงขึ้นตามความสะดวกสบาย เหมาะสำหรับแม่ท้องที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือมีเงินที่พร้อมจ่ายในส่วนนี้อยู่แล้ว ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ บวกกับสถานะทางการเงินเป็นหลัก ซึ่งเมื่อคุณแม่ฝากครรภ์แล้ว คุณหมอก็จะนัดตรวจครรภ์โดยเฉลี่ยประมาณ 9 – 12 ครั้ง อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพครรภ์ของคุณแม่

 

3.ค่าใช้จ่ายเตรียมคลอดคือ ค่าเวลาหยุดงาน

ค่าใช้ จ่าย เตรียม คลอด ท้องทีต้องใช้เงิน เท่าไหร่ มีเงิน เท่าไหร่ถึง จะ ท้องได้?

ค่าใช้ จ่าย เตรียม คลอด ท้องทีต้องใช้เงิน เท่าไหร่ มีเงิน เท่าไหร่ถึง จะ ท้องได้?

สำหรับแม่ท้องหลายคนที่ทำงานประจำ อย่าลืมว่าเวลาแม่ๆจะคลอด นั้นรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกหักไป หลังจากครบกำหนดจ่ายเงินเดือนลาคลอด เพราะ ฉะนั้นรายได้ส่วนนี้จะหายไป ในช่วงตั้งครรภ์ แม่ท้องควรจะวางแผน ตลอดการตั้งครรภ์ ว่าจะจัดการการเงินยังไง เพราะ การเงินนั้นสำคัญตลอดการตั้งครรภ์นะคะ แม่ๆ

 

4.ค่าใช้จ่ายเตรียมคลอดคือ ค่าซื้อของก่อนคลอด

ค่า ใช้ จ่าย เตรียม คลอด ท้องทีต้องใช้เงิน เท่าไหร่ มีเงิน เท่าไหร่ถึง จะ ท้องได้?

ค่า ใช้ จ่าย เตรียม คลอด ท้องทีต้องใช้เงิน เท่าไหร่ มีเงิน เท่าไหร่ถึง จะ ท้องได้?

คุณพ่อและคุณแม่ต้องเตรียมอุปกรณ์เด็กแรกเกิดให้พร้อม ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะตกราวๆ 30,000 – 50,000 บาทในการจ่ายขั้นต้นอันได้แก่ เสื้อผ้าเด็ก ผ้าอ้อม นม และเครื่องอุ่นนม เปลนอน เครื่องอาบน้ำ อาหารสำหรับเด็ก ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนอีกราวๆ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัว

 

5.ค่าใช้จ่ายเตรียมคลอดคือ ค่าใช้จ่ายในการคลอดลูก

ค่า ใช้ จ่าย เตรียม คลอด ท้องทีต้องใช้เงิน เท่าไหร่ มีเงิน เท่า ไหร่ถึง จะ ท้องได้?

ค่า ใช้ จ่าย เตรียม คลอด ท้องทีต้องใช้เงิน เท่าไหร่ มีเงิน เท่า ไหร่ถึง จะ ท้องได้?

สำหรับ ค่าใช้จ่ายในการคลอดลูก นั้น ราคาก็จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบการคลอดและลักษณะของโรงพยาบาล หากคลอดธรรมชาติ ก็จะถูกกว่าผ่าคลอด และโรงพยาบาลรัฐ จะถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งค่าใช้จ่ายโดยประมาณมีดังนี้

 

โรงพยาบาลรัฐ

ค่าคลอดของโรงพยาบาลรัฐ กรณีคลอดธรรมชาติจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 – 10,000 บาท และสำหรับการผ่าคลอดราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 – 25,000 บาท ซึ่งส่วนมากจะรวมค่าห้องแล้ว แต่สำหรับบางโรงพยาบาลที่ไม่รวมค่าห้อง ราคาห้องก็จะอยู่ที่ประมาณ 500 – 3,000 บาท

 

โรงพยาบาลเอกชน

สำหรับโรงพยาบาลเอกชน ค่าใช้จ่ายแบบแพ็คเกจ กรณีคลอดธรรมชาติ ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 – 50,000 บาท ส่วนกรณีผ่าคลอด ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 45,000 ไปจนถึง 100,000 บาท ซึ่งส่วนมากจะรวมค่าห้องอยู่ในแพ็คเกจ และหากผ่าคลอด ก็จะต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล 4 – 5 วัน เช่นเดียวกันทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

 

ที่มา : The Motley Fool

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

ขั้นตอนใช้สิทธิ ประกันสังคม ตรวจไวรัสโคโรน่า ตรวจ COVID-19 เบิกได้มั้ย

คลอดลูกใช้สิทธิไหนดี ประกันสังคม vs บัตรทอง สิทธิไหนฟรีไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

ไปฝากครรภ์คนเดียว ได้มั๊ย? ไม่มีคนไปด้วย ไปคนเดียวเขาจะยอมรึเปล่า?

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner