5 วิธีสอนลูกให้รู้จักแบ่งปัน เมื่อลูกมีอาการหวงของ

ถึงวัยที่ลูกเริ่มหวงของ ไม่ว่าจะเป็นของเล่น หรือบางทีสิ่งที่เป็นของคุณแม่ ลูกก็จะหวงไม่ให้คนอื่นเอาไปด้วยเช่นกัน เป็นเพราะเด็กๆ ยังไม่รู้ถึงความต้องการของผู้อื่น และยังทำความเข้าใจกับอารมณ์ของตนเองได้ไม่ดีเท่ากับผู้ใหญ่ ถึงแม้อาการ “ลูกหวงของ” จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติตามวัย แต่ก็ไม่ควรละเลยในการแก้ปัญหา เพราะการสอนลูกให้รู้จักการแบ่งปัน เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เติบโตมาเป็นคนดีในสังคม มีจิตใจดี มีน้ำใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็น มาสอนลูกให้รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเถอะคะ

app info
get app banner