5 วิธีสอนลูกให้มีจิตใจดีงาม

lead image

"ธรรมะ" ก็เปรียบเสมือนกับ เกราะป้องกันหรือภูมิคุ้มกันให้กับลูก คุณพ่อคุณแม่คงไม่อยากให้ลูกๆของเราเป็นคนเก่งแต่เพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะ การมีชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ลูกๆควรที่จะมีภูมิคุ้มกันอันตรายที่มีอยู่รอบตัว ไม่ง่ายต่อการถูกล่อลวงไปในทางที่ผิด ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักใฝ่รู้เรียนรู้สิ่งดีงามให้แก่คุณภาพชีวิต แต่การปลูกฝังคำสอนจะเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับพวกเขาหรือเปล่า แล้วเราควรที่จะเริ่มสอนให้ลูกมีจิตใจดีได้อย่างไร วันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ

สอนธรรมะให้ลูก

1. ผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุข เด็กทุกคนเติบโตมาจากการเป็นผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นน้ำนม อาหาร ความรักและความอบอุ่น บทเรียนนี้คือบทเรียนแรกที่เราควรจะสอนลูกรู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน และการให้ไม่ได้หมายถึงการให้เพียงเพื่อตอบแทนหรือทำตามหน้าที่เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การสอนลูกให้มีจิตใจดีในสมัยก่อนจึงนิยมพาเด็กไปทำบุญตักบาตรตั้งแต่ยังเล็ก การถวายของให้พระถือว่าเป็นบุญ แต่บุญไม่ได้จำกัดอยู่แค่นั้น ให้ของแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่ยากลำบากก็ถือว่าเป็นบุญเช่นกัน ลูกๆ สามารถทำบุญได้ด้วยการสละของเล่นให้แก่เด็กยากจนหรือเด็กด้อยโอกาสในเมือง และในชนบท หรือให้เงินช่วยคนพิการหรือสัตว์ยากไร้เป็นต้น

2. โลกสวยด้วยน้ำใจ สอนให้เขารู้ว่า จะให้อะไร ราคาเท่าไร ไม่สำคัญเท่ากับน้ำใจที่คิดจะให้ พ่อแม่จะช่วยลูกได้มากหากสอนให้ตระหนักว่า แม้เขาจะมีกำลังน้อย เงินไม่มาก แต่เขาก็สามารถทำบุญและได้บุญเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ หากเรามีน้ำใจ คุณค่าของคนมิได้อยู่ที่วัยหรือชื่อเสียงเงินทอง แต่อยู่ที่คุณภาพทางใจต่างหาก พวกเขาสามารถเสียสละเพื่อส่วนรวมได้โดยอาจจะเริ่มสอนลูกในมีจิตใจดีจากการช่วยเหลืองานบ้าน งานที่โรงเรียน ช่วยเก็บขยะหรือถือของให้คนแก่เป็นต้น

3. อยู่อย่างไม่เบียดเบียน การช่วยเหลือผู้อื่นต้องเริ่มจากการไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น หรือเอาเปรียบส่วนรวม ยกตัวอย่างเช่น การไม่ฆ่าหรือทำร้ายสัตว์ การลักขโมยหรือฉ้อโกงเป็นต้น พ่อแม่ที่สอนลูกให้ไม่ไปเบียดเบียนใคร ไม่ว่าบุคคลหรือส่วนรวมก็เท่ากับการสร้างรั้วป้องหันไม่ให้ความเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามาใกล้ตัว ความชะล่าใจเพียงเล็กน้อยอาจะจำไปสู่ความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ได้ ดังนั้นพ่อแม่จึงไม่ควรที่จะนิ่งดูดายหากลูกขโมยปากกาของเพื่อน ลอกการบ้าน ลอกข้อสอบหรือ ฆ่ามดบี้ไส้เดือนเป็นต้น

4. ทำบุญที่ใจ คนเราสามารถทำบุญได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียนหรือบนท้องถนน ไม่เกี่ยวกับว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงิน แค่อยู่เฉยๆแล้วทำใจให้สงบถูกต้องจนเกิดความรู้สึกดีๆก็ถือว่าทำบุญแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ยินดีเมื่อเห็นคนอื่นได้ดี ไม่อิจฉาริษยา ไม่ค่อนแคะคนอื่นว่าอยากดัง การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน การสอนให้ลูกชื่นชมคนดีคือการสร้างนิสัยใฝ่ดีขึ้นมาในตัวเด็ก การทำบุญที่ใจคือการทำใจให้เป็นกุศลและมีความสุข ตรงกันข้ามหากมีความอิจฉาที่คนอื่นทำได้ดีกว่าตน ก็จะทำให้จิตใจเร่าร้อนและเครียดง่าย ดังนั้นถ้าอยากให้ลูกมีสุขภาพใจที่สมบูรณ์ พ่อแม่ควรที่จะสอนให้ลูกรู้จักฝึกจิตใจให้มีภูมิคุ้มกันความทุกข์ และฉลาดที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆที่มากระทบจิตใจด้วย

5. ฝึกจิตใจให้สงบเบาสบาย ข้อนี้เปรียบเสมือนกับการฝึกสมาธิให้กับลูก ฝึกให้ลูกหายใจเข้า-ออก ช้าๆ สัก 4 - 5 ครั้งเป็นอย่างน้อยทุกเช้า ถ้าพ่อแม่สามารถทำร่วมกันกับลูกได้ก็จะดีมาก การฝึกจิตใจนี้จะช่วยให้ลูกใจสงบง่าย สามารถดับความโกรธความเร่าร้อนได้ดี แล้วถ้าหากสามารถฝึกลูกๆให้สวดมนต์ไหว้พระได้อย่างง่ายๆ โดยการกล่าวนะโม 3 จบ และกล่าวด้วยไตรสรณคมน์ (เริ่มต้นด้วยพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 3 จบ) และแนะนำให้ลูกกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 3 ครั้ง เพื่อระลึกถึงคุณของบิดามารดาและครูบาอาจารย์ พร้อมทำใจให้สงบก่อนเข้านอน หากลูกยังเล็ก พ่อแม่สามารถที่จะสอนให้ลูกรดน้ำต้นไม้หรือเลี้ยงสัตว์พร้อมกันนั้นก็สอนให้ลูกรู้จักแผ่เมตตาแล้วพูดว่า ขอให้ต้นไม้และสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขและพ้นทุกข์ หากทำได้เช้าเย็น ลูกๆของเราก็จะเปี่ยมไปด้วยความเมตตา

6. อบรมจิตให้คิดชอบ หลังจากฝึกใจให้สงบแล้ว ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรฝึกใจให้มีปัญญาด้วยคือ คิดถูกคิดชอบ เมื่อประสบกับสิ่งใดก็ตาม ก็เอาความถูกต้องเป็นหลัก แม้ไม่ถูกใจแต่ก็ต้องรับฟังเพื่อมาใคร่ครวญว่าที่เขาพูดนั้นถูกต้องไหม การคิดถูกคิดชอบต้องอาศัยการฟังและอ่านสิ่งที่มีประโยชน์ พ่อแม่จึงควรสนับสนุนให้ลูกได้รับรู้สิ่งที่ดีงาม ได้ฟังสิ่งที่เป็นคติธรรมของชีวิต เช่น แนะนำหนังสือที่ดี หรือรายการโทรทัศน์ที่มีประโยชน์ นอกจากนั้นเวลาดูโทรทัศน์หรือสื่อต่างๆ พ่อแม่ควรที่จะอยู่เป็นเพื่อนเพื่อคอยช่วยแนะนำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้กับลูกด้วย

การสอนลูกให้มีจิตใจที่สะอาด สว่าง และสงบจะสามารถนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริง ไม่มีอะไรจะสำคัญสำหรับมนุษย์มากไปกว่าสิ่งนี้ พ่อแม่พร้อมให้อะไรมากมายแก่ลูก เช่น เงิน บ้าน ที่ดิน แต่สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือ การสอนลูกให้เป็นคนดี รู้จักบุญ และมีชีวิตที่เปี่ยมบุญ มรดกใดเล่าจะสำคัญไปกว่าการที่พ่อแม่ให้ความรู้และสอนให้ลูกรู้จักทำความดี

 

ขอบคุณที่มา: http://www.visalo.org

บทความอื่นที่สัมพันธ์กัน:

IDOL ดีๆ หาให้ลูกได้

สอนลูกให้รู้จักใช้เงิน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

Written by

Muninth