5 เคล็ดลับเรียนภาษาให้ได้มากกว่าภาษา

lead image

เชื่อหรือไม่ว่า การเรียนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้ลูกของคุณสามารถพัฒนาทั้งทักษะด้านภาษาและทักษะชีวิตซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จในอนาคต

ถ้าถามว่า “จำเป็นไหมที่คุณพ่อคุณแม่ต้องส่งให้ลูกเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ?” คำตอบอยู่ที่ว่าคุณมองเห็นความสำคัญของความสามารถด้านภาษาของลูกแค่ไหน เมื่อเปรียบเทียบเด็กสองคน คนหนึ่งมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษกับอีกคนหนึ่งที่รู้เพียงภาษาเดียว แน่นอนว่าผลการเรียน หรือแนวทางเดินชีวิตของเด็กทั้งสองคนย่อมแตกต่างกัน เพราะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนั้นจะทำให้เด็กคนหนึ่งก้าวไปได้ไกลกว่าอีกคนหนึ่ง และยังส่งผลถึงความสำเร็จในอนาคตอีกด้วย และยิ่งถ้าเด็กคนนั้นมีความสามารถด้านภาษาอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังรู้จักการวางตัวอย่างเหมาะสม มีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ไปไหนมาไหนมีแต่คนรักใคร่เอ็นดู แน่นอนว่าเด็กคนนี้จะต้องเติบโตในสังคมได้อย่างมีความสุขและก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจ

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/03/Britishcouncil2.jpg 5 เคล็ดลับเรียนภาษาให้ได้มากกว่าภาษา

 

ดังนั้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการบ่มเพาะทักษะการใช้ชีวิตที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมให้ลูกตั้งแต่วันนี้

สถาบัน British Council มองเห็นความสำคัญของทั้งสองทักษะที่ไม่ควรมองข้าม จึงได้ออกแบบ Primary Plus คอร์สการเรียนภาษาสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ไม่ใช่แค่เสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4ทักษะเท่านั้น แต่ยังสอนทักษะการใช้ชีวิตสำหรับเด็กยุคใหม่ไปพร้อมๆ กันอย่างลงตัว

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/03/Britishcouncil3.jpg 5 เคล็ดลับเรียนภาษาให้ได้มากกว่าภาษา

 

1. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นหรือทำกิจกรรมที่เด็กชื่นชอบ เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ รู้จักคิดนอกกรอบ และสามารถนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/03/Britishcouncil4.jpg 5 เคล็ดลับเรียนภาษาให้ได้มากกว่าภาษา

 

2. สร้างความเป็นผู้นำและการพัฒนาตนเอง

ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออกด้วยการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างภาวะผู้นำและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/03/Britishcouncil5.jpg 5 เคล็ดลับเรียนภาษาให้ได้มากกว่าภาษา

 

3. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

การทำโครงงานหรือสร้างสรรค์ชิ้นงานที่คุณครูมอบหมายให้ จะสอนให้เด็กๆ ใช้ความคิดอย่างละเอียดรอบครอบ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/03/Britishcouncil6.jpg 5 เคล็ดลับเรียนภาษาให้ได้มากกว่าภาษา

 

4. รู้จักใช้สื่อดิจิตอลในการหาความรู้เพิ่มเติม

เด็กๆ สามารถหาความรู้เพิ่มเติมทั้งคำศัพท์และหลักภาษาผ่านกิจกรรมออนไลน์ในรูปแบบของเกมและรางวัล เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ สนุกไปกับการทำแบบฝึกหัด

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/03/Britishcouncil7.jpg 5 เคล็ดลับเรียนภาษาให้ได้มากกว่าภาษา

 

5. ฉลาดในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น

คุณครูสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะสานสัมพันธ์และวางตัวอย่างเหมาะสมกับเพื่อนๆ รู้จักการทำงานร่วมกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน และการทำงานเป็นทีมจะต้องอาศัยทักษะในการสื่อสารที่ดี เด็กจะเริ่มจากการฟังและการเลียนแบบเพื่อพูด เมื่อทักษะการฟังและพูดดีขึ้น เด็กจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/03/Britishcouncil8.jpg 5 เคล็ดลับเรียนภาษาให้ได้มากกว่าภาษา

 

ที่สำคัญ Primary Plus ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญและอ้างอิงจากหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนของประเทศไทย คุณพ่อคุณแม่จึงมั่นใจได้ว่าลูกของคุณจะเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริงในห้องเรียนอีกด้วย

และคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากรู้คือ “เรียนแล้วจะเห็นผลเมื่อไหร่?” ที่สถาบันแห่งนี้คุณพ่อคุณแม่จะสามารถเห็นความก้าวหน้าด้านภาษาของลูกได้อย่างชัดเจน ผ่านสมุดสื่อสารการเรียนการสอน และการรายงานของคุณครูในทุกบทเรียน รวมทั้งจากผลคะแนนในการทำกิจกรรมออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท้ายบทเรียนที่สามารถแสดงให้เห็นผลงานของเด็กๆ ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในพัฒนาการของลูกอย่างแน่นอน

 

 

หากคุณพ่อคุณแม่สนใจและต้องการให้ลูกได้เรียนมากกว่าภาษา รู้มากกว่าในห้อง เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่อนาคตที่สดใสของเด็กๆ และรับรองว่าคุณจะทึ่งกับผลลัพท์ที่ได้ เชิญสอบถามสิทธิพิเศษกันที่ โทร.0-2657-5678 หรือที่ www.britishcouncil.or.th/primary-plus   เปิดโอกาสให้คุณแม่พาลูกมาทดลองเรียนฟรี พร้อมรับสิทธิพิเศษ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ คลิก https://goo.gl/tlG5Yt 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!