4 วิธีปรับพฤติกรรมลูกให้หยุดโกหก

เด็กยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างเรื่องไหนเท็จ และเรื่องไหนจริง บางครั้งลูกได้ดูได้เห็นตัวอย่างจากทีวี หรือไปได้ยินจากเพื่อนๆ ที่โรงเรียน เด็กจึงจำมาพูด แต่สิ่งที่จำมานั้นเขายังไม่เข้าใจความหมายหรือเรื่องราวที่แท้จริงว่าคืออะไร ซึ่งคำว่าโกหกสำหรับเด็กในวัยนี้ จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร ฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการช่วยชี้แนะ ค่อยๆ อธิบายและเสริมความรู้ให้กับลูก เพื่อที่ลูกจะได้เข้าใจในสิ่งที่พูดออกมามากขึ้น และจะได้ไม่ติดพฤติกรรมโกหกไปจนโต ไปดูกันว่า 4 วิธีปรับพฤติกรรมลูกให้หยุดโกหกนั้นมีอะไรกันบ้าง

app info
get app banner