161 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อไทยๆ ชื่อเพราะๆ ชื่อความหมายดี ปี 2019

lead image

รวม ชื่อความหมายดี 161 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อไทยๆ ชื่อเพราะๆ

161 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อไทยๆ ชื่อความหมายดี  

รวม ชื่อความหมายดี 161 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อไทยๆ ชื่อเพราะๆ

1. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว A

Anika (อณิกา, อนิกา, อัณณิกา)

 • ละติน, ฮิบรู แปลว่า ความดีงาม ความชอบ
 • สันสกฤต แปลว่า นิ่มนวล
 • สแกนดิเนเวียน แปลว่า งดงาม สง่างาม

Ashley (อัจฉรีย์)

 • อังกฤษ แปลว่า ทุ่งต้นมะกอก ป่าต้นมะกอก

Adelard (อดิรัตน์)

 • ฝรั่งเศส, เยอรมัน แปลว่า ผู้สูงศักดิ์และกล้าหาญ

Alinda (อลินดา, อรินดา)

 • เยอรมัน แปลว่า เกราะ โล่ห์ของคนชั้นสูง
 • สเลวิค แปลว่า กระจ่าง สวย
 • อังกฤษ แปลว่า สวย

Alemana, Aremana (อารีมานะ)

 • ฝรั่งเศส แปลว่า ผู้ชายที่มีอำนาจมาก
 • ฮาวายเอี้ยน แปลว่า นักรบ

Arman, Armand (อามันต์, อมันต์)

 • เยอรมัน แปลว่า ชายที่มีรูปร่างแข็งแกร่ง
 • เปอร์เซียน แปลว่า ปณิธาน อุดมคติ
 • ฝรั่งเศส แปลว่า ผู้ชายในกองทัพทหาร

Aileen (ไอริน)

 • อเมริกัน แปลว่า แสงสว่าง

Alia, Aliyah (อลิยา, อารียา)

 • อาหรับ แปลว่า สูงค่า, คนชั้นสูง

Alisha (อลิชา)

 • เยอรมัน, ฝรั่งเศส แปลว่า มีคุณค่า, ชนชั้นสูง
 • อินเดีย แปลว่า ปกป้องโดยพระเจ้า

Aliz, Alice (อลิส)

 • เยอรมัน, ฝรั่งเศส แปลว่า มีคุณค่า, ชนชั้นสูง

Alisa, Alyssa, Aliza (อลิสา, อลิสสา)

 • Aliza ฮิบรู แปลว่า ความรื่นเริง
 • Alyssa เยอรมัน, ฝรั่งเศส แปลว่า มีคุณค่า, ชนชั้นสูง
 • Alyssa กรีก แปลว่า มีเหตุผล
 • Alisa ยูเครน, ฝรั่งเศส, อเมริกัน แปลว่า มีคุณค่า

Arlan, Alan (อารัญ, อารัณย์)

 • Arlan อเมริกัน, ไอริช แปลว่า คำสาบาน คำสัญญา
 • Alan อเมริกัน แปลว่า หล่อ

Arnon (อานนท์)

 • ตามคัมภีร์ไบเบิ้ล แปลว่า ความรื่นเริง, แสงอาทิตย์
 • ภาษาฮิบรู แปลว่า สายน้ำที่ไหลแรง

Ashira (อชิรา, อชิระ)

 • ฮิบรู แปลได้สองความหมายว่า ความมั่งคั่ง หรือ กำลังจะร้องเพลง

Amara (อมรา)

 • ละติน, อเมริกัน แปลว่า ผู้เป็นที่รัก
 • เยอรมัน แปลว่า ชั่วนิรันดร์
 • กรีก แปลว่า ไม่เสื่อมคลาย ไม่เลือนหาย
 • สแปนิช แปลว่า ยั่งยืน ไม่สิ้นสุด

Asha (อาชา)

 • สันสกฤต แปลว่า ความหวัง ขอพร

Akira (อคิราห์)

 • ญี่ปุ่น แปลว่า แสงสว่าง

Annmarie (อัญญ์มาลี)

 • อังกฤษ แปลว่า มีมารยาทและเป็นที่รัก

Anona (อโณณา)

 • ละติน แปลว่า สับปะรด เทพธิดาแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิต
 • อังกฤษ แปลว่า ชื่นชอบ งดงาม

Anya (อัญญา, อัณยา)

 • รัสเซียน แปลว่า ความชื่นชอบ ความดีงาม
 • สันสกฤต แปลว่า ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

2. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว B 

Boone (บุญ, บูรณ์)

 • ฝรั่งเศส แปลว่า ดี
 • อังกฤษ แปลว่า ให้พร

Beau, Bo (โบ)

 • Beau ฝรั่งเศส, อเมริกัน แปลว่า ดูดี น่ามอง
 • Bo เดนิช, อเมริกัน, สวีดิช แปลว่า มีอำนาจ
 • Bo ฮิบรู แปลว่า รวดเร็ว

Benjamin (เบญจมินทร์)

 • คัมภีร์ไบเบิ้ล, อเมริกัน แปลว่า บุตรชายแห่งมือขวาของข้าพเจ้า(พระเจ้า)

Bonita (โบนิตา)

 • สแปนิช แปลว่า สวย น่ารัก

 

รวม ชื่อความหมายดี 161 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อไทยๆ ชื่อเพราะๆ

รวม ชื่อความหมายดี 161 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อไทยๆ ชื่อเพราะๆ

161 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อไทยๆ ชื่อความหมายดี 

3 . ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว C

Candice, Candide (กัลย์ดิษฐ์, กัณณ์ดิษฐ์)

 • กรีก, อเมริกัน แปลว่า พร่างพราว แวววับ
 • ละติน แปลว่า กระจ่าง ชัดเจน
 • ฝรั่งเศส แปลว่า ขาวแจ่มจ้า เจิดจรัส

Crystalyn, Kristalyn (กฤตรินทร์, กฤตลิน)

 • กรีก แปลว่า น้ำแข็ง
 • อังกฤษ แปลว่า คริสตัล

Caitlin, Caitlyn (เกศริน)

 • ไอริช, อเมริกัน, ฝรั่งเศส, กรีก, ละติน แปลว่า บริสุทธิ์

Chana (ชนา)

 • อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า นิ่มนวล สง่า

Chanda (จันดา, ชันดา)

 • สันสกฤต แปลว่า รุนแรง
 • ฮินดิ แปลว่า ดวงจันทร์ที่กำลังส่องสว่าง

Chandra (จันทรา)

 • อินเดียน แปลว่า พระจันทร์
 • ฮินดิ แปลว่า ดวงจันทร์ที่กำลังส่องสว่าง

Charissa (ชาลิสา, ชาลิสสา)

 • กรีก, อเมริกัน แปลว่า ความงาม ความรัก

Charles (ชาญ, ฌาน)

 • ฝรั่งเศส, อเมริกัน แปลว่า ที่เป็นลูกผู้ชาย

Chaya (ชายา, ชยา)

 • อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ชีวิต

Chet (เชษฐ์)

 • อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ที่มั่น ที่พัก

Chris, Cris (กฤต, กฤษณ์, กริช)

 • กรีก, อเมริกัน แปลว่า ผู้รับสารจากพระเยซู

4. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว D

Dorothy (ดลธี, ดลลธี)

 • กรีก, ละติน, ฝรั่งเศส, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ของขวัญของพระเจ้า

Dan (แดน)

 • คัมภีร์ไบเบิ้ล, อเมริกัน, ฮิบรู หมายถึง การตัดสิน การพิจารณาของพระเจ้า

Danica, Danika (ดานิกา)

 • สเลวิค, อเมริกัน แปลว่า ดวงดาวในตอนเช้า, ดาวศุกร์

Darin (ดาริน)

 • กรีก แปลว่า ของขวัญ
 • อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ดี เยี่ยม

Darla (ดาหลา)

 • อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ที่รัก

Darwin (ดาวิน)

 • อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า เพื่อนรัก

Davin (ดวิน, เทวิน)

 • อเมริกัน แปลว่า ฉลาด
 • ฝรั่งเศส, ฮิบรู แปลว่า ผู้เป็นที่รัก
 • สแกนดิเนเวียน แปลว่า เปล่งประกาย

Dawn (ดอน)

 • อเมริกัน, แองโกล-แซกซัน แปลว่า ตื่นตัว รู้สึกตัว
 • อังกฤษ แปลว่า รุ่งเช้า, แสงแรกของวัน

Dereck, Derek (ดิเรก)

 • อังกฤษ แปลว่า ผู้นำ
 • เยอรมัน, อเมริกัน แปลว่า ผู้ปกครองที่มีปัญญา

161 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อไทยๆ ชื่อความหมายดี 

5. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว E

Emmalee, Emalee (เอมมาลี)

 • ละติน แปลว่า การแข่งขัน เอาชนะ

Emmaline (เอมมาลิน)

 • อังกฤษ แปลว่า ทั้งหมด
 • เยอรมัน แปลว่า บ้านที่สงบสุข หรือ มีความอุตสาหะ
 • ฝรั่งเศส แปลว่า มีความอุตสาหะ

Emmit, Emmitt (เอมมิตร)

 • อังกฤษ แปลว่า ทั้งหมด ทั้งมวล
 • เยอรมัน แปลว่า ผู้นำที่มีความขยัน

Ezra (เอษรา, เอศรา)

 • ฮิบรู แปลว่า ช่วยเหลือ ผู้ช่วยเหลือ

6. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว F

Finn (ฟิน)

 • อเมริกัน แปลว่า บลอนด์

7. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว G

Gavin, Gavyn (กวินทร์)

 • เวลส์, สก็อตติช, อเมริกัน แปลว่า เหยี่ยวขาว

Gene (จีน)

 • กรีก, อเมริกัน แปลว่า ผู้ที่กำเนิดในตระกูลที่ดี

Gina (จินา)

 • กรีก, อเมริกัน แปลว่า ผู้ที่กำเนิดในตระกูลที่ดี

Guy (กาย)

 • อเมริกัน แปลว่า นักรบ
 • ละติน แปลว่า ชีวิต
 • ฮิบรู แปลว่า หุบเขา
 • ฝรั่งเศส แปลว่า ผู้นำ
 • เยอรมัน แปลว่า ป่า, นักรบ
 • เวลส์ แปลว่า มั่งคั่ง ร่ำรวย

8. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว H

Harlan (หรัญญ์, หรัณย์)

 • อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ดินแดนของทหาร

9. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว I

Isaline (อิสรินทร์)

 • ฝรั่งเศส, ฮิบรู แปลว่า สัญญาว่าจะอุทิศตัวเพื่อพระเจ้า

Ila (ไอรา, อิรา)

 • ฝรั่งเศส, อเมริกัน แปลว่า มาจากบนเกาะ

Ira (ไอรา, อิรา)

 • ฮิบรู แปลว่า เฝ้าระวัง
 • กรีก แปลว่า นักรบ, ช่วงเวลา
 • สันสกฤต แปลว่า พระพาย (เจ้าแห่งลม)
 • โพลินิเซียน แปลว่า เทพธิดาแห่งท้องฟ้า
 • ฮินดิ แปลว่า โลก ผู้ดูแลโลก

10. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว J

Janine, Jannine, Jannyne (จันทร์นิล, จันท์นินทร์)

 • ฝรั่งเศ อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ความสง่างามของพระเจ้า

Jenine, Jennine (เจนนินทร์)

 • ฝรั่งเศส, อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ความสง่างามของพระเจ้า

Jecelyn (เจษลิน)

 • ละติน, อังกฤษ แปลว่า รื่นเริง สนุกสนาน
 • เยอรมัน แปลว่า ชื่อสมาชิกดั้งเดิมของชนเผ่าเยอรมานิคสมัยก่อน
 • ฮิบรู แปลว่า ผู้ซึ่งเข้ามาแทน

Jacky (จักรี)

 • อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ความสง่างามของพระเจ้า

Jai, Jye (ใจ)

 • อังกฤษ แปลว่า นกเจย์เบิร์ด
 • อินเดียน, สันสกฤต แปลว่า ชัยชนะ ผู้ชนะ

Jennalee (เจนนรี, เจนอารี)

 • เวลส์ แปลว่า กระจ่าง นวล
 • อราบิค แปลว่า สรวงสวรรค์

Jace, Jade, Jed (เจษฏ์, เจตน์)

 • Jace กรีก, อเมริกัน แปลว่า การรักษา ผู้รักษา หมอ
 • Jade สแปนิช อเมริกัน แปลว่า เพชรพลอย
 • Jade อังกฤษ แปลว่า อัญมณีสีเขียว
 • Jed ฮิบรู, อเมริกัน แปลว่า เป็นที่รักของพระผู้เป็นเจ้า

Janette, Jeannette (เจนเนตร)

 • อเมริกัน, อังกฤษ, ฮิบรู แปลว่า ของขวัญจากพระเจ้า

Jarad (จรัส) (อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษว่า จา-เร็ด, ฮิบรู อ่าน จาร์-อัด)

 • อเมริกัน แปลว่า ใจกว้าง โอบอ้อมอารี
 • ฮิบรู แปลว่า ผู้สืบสกุล

John (จอน)

 • ฮิบรู แปลว่า ความสง่างามของพระผู้เป็นเจ้า
161 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อไทยๆ ชื่อความหมายดี 

161 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อไทยๆ ชื่อความหมายดี

11. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว K

Kaelyn (เก-ลิน)

 • อเมริกัน, อังกฤษ, ไอริช แปลว่า บริสุทธิ์ ความงามที่บริสุทธิ์

Kai (ไกร, ไก่) (อ่านออกเสียงว่า คาย)

 • สก็อตติช, อเมริกัน แปลว่า ไฟ
 • ฮาวายเอียน แปลว่า ท้องทะเล มหาสมุทร

Katharine, Kathleen, Katlynn (คัทลิน)

 • กรีก, อเมริกัน แปลว่า บริสุทธิ์

Kati (กะทิ)

 • อเมริกัน, ฮังกาเรียน แปลว่า บริสุทธิ์

Ken (เคน)

 • เวลส์, อเมริกัน แปลว่า น้ำสะอาด น้ำใส
 • ไอริช แปลว่า หล่อ
 • ญี่ปุ่น แปลว่า กำปั้น, แข็งแรง

Kit, Kris (กิต, กริช, กฤษณ์)

 • กรีก, สแกนดิเนเวียน, อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ผู้รับสารจากพระเจ้า

Krista (กฤตา, กฤษตา)

 • ละติน, เยอรมัน แปลว่า ผู้นับถือ ผู้ติดตามของศาสนาคริสต์

Kristin (กฤติน)

 • กรีก, อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ผู้นับถือ ผู้ติดตามของศาสนาคริสต์

12. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว L

Laila (ไลลา)

 • อราบิค, เปอร์เซียน แปลว่า เกิดตอนกลางคืน
 • เดนิช, ฟินนิช, อเมริกัน แปลว่า กลางคืน
 • ฮิบรู แปลว่า พลบค่ำ

Larisa, Larissa (ลลิสา, ลลิสสา)

 • กรีก แปลว่า ป้อมปราการ
 • รัสเซียน, อเมริกัน แปลว่า ปกป้อง คุ้มครอง
 • ละติน แปลว่า สดชื่น เบิกบานใจ

Latisha (ลาทิชา, รติชา)

 • ฝรั่งเศส, ละติน, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ความปิติ ความสุข

Lina (ลินา)

 • กรีก, สวีดิช แปลว่า สว่าง
 • ดัชท์ แปลว่า บริสุทธิ์
 • อเมริกัน แปลว่า อ่อนโยน
 • อราบิค แปลว่า ละเอียดอ่อน

Lyn, Lynn (ลิน, หลิน)

 • สแปนิช, อังกฤษ แปลว่า น่ารัก
 • เวลส์ แปลว่า ผู้นำกลุ่ม ผู้นำฝูง

13. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว M

Malika (มลิกา, มัลลิกา)

 • อราบิค แปลว่า ราชินี
 • อินเดียน แปลว่า ดอกไม้
 • แอฟริกัน แปลว่า เทพธิดา

Maalika (มาลิกา, มลิกา, มัลลิกา)

 • อินเดีย แปลว่า พวงมาลัย, พวงดอกไม้
 • สันสกฤต แปลว่า ดอกมะลิ

Marion (มาลียงค์)

 • ฝรั่งเศส แปลว่า ที่รัก

Mark (มรรค)

 • คัมภีร์ไบเบิ้ล แปลว่า สุภาพ ส่องสว่าง
 • ละติน, ฮังกาเรียน แปลว่า สงคราม ดาวอังคาร

Marka (มรรคา)

 • อังกฤษ แปลว่า ผู้ชาย
 • เปอร์เซียน แปลว่า ลูกเจี๊ยบ
 • แอฟริกัน แปลว่า ผู้ที่มาจากแอฟริกันตะวันตก

Malinda (มลินดา)

 • กรีก, อเมริกัน แปลว่า อ่อนโยน อ่อนหวาน

Marin (มาริน)

 • ละติน แปลว่า เกี่ยวกับทะเล
 • ฝรั่งเศส แปลว่า ลูกเรือ

Marisa (มาริสา)

 • ละติน, อังกฤษ แปลว่า เกี่ยวกับทะเล
 • ฮิบรู แปลว่า รุนแรง
 • สันสกฤต แปลว่า ผู้ไม่มีเคยมีความทุกข์
 • ญี่ปุ่น แปลว่า ประมาณ ความสดใส ร่าเริง

Marla (มาลา)

 • กรีก แปลว่า ตึกสูง
 • ละติน, ฮิบรู แปลว่า ดวงดาวแห่งทะเล

Marni (มานี)

 • อเมริกัน, อิสราเอลลิ แปลว่า รื่นเริง ยินดี

Mina (มีนา)

 • เยอรมัน, อเมริกัน แปลว่า รัก
 • ไอริช แปลว่า นุ่มนวล

Mitch (มิตร)

 • อเมริกัน, อังกฤษ, ไอริช, ฮิบรู แปลว่า ผู้ที่ละม้ายคล้ายพระเจ้า

Maralyn (มาลาริน)

 • อังกฤษ แปลว่า ดวงดาวแห่งท้องทะเล

Marilyn (มาลีรินทร์)

 • อังกฤษ แปลว่า ดวงดาวแห่งท้องทะเล
 • ฮิบรู แปลว่า อวยพรให้เด็ก หรือ รสขม รุนแรง

Marcita (มาศิตา)

 • ละติน แปลว่า อุทิศตนให้เทพเจ้าแห่งสงคราม
 • อิตาเลียน แปลว่า ทุ่งหญ้าที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ

Marjory (มาจจรีย์, มัทจรีย์)

 • กรีก, อังกฤษ แปลว่า ไข่มุก

Mira (มิรา)

 • กรีก แปลว่า อุดมสมบูรณ์
 • ละติน แปลว่า ยอดเยี่ยม วิเศษ
 • สเลวิค แปลว่า สงบสุข
 • สแปนิช แปลว่า มองดู
 • สันสกฤต แปลว่า ทะเล มหาสมุทร
 • อินเดียน แปลว่า เจ้าหญิงองค์หนึ่งในตำนานปรัมปรา

14. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว N

Nathan (ณัฐธัญ)

 • อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ผู้ให้ พระเจ้าประทานของขวัญให้

Natasha (ณัฐชา)

 • รัสเซียน, อเมริกัน แปลว่า เกิดในวันคริสต์มาส
 • มุสลิม แปลว่า ของขวัญของอัลเลาะฮ์

Nannette (นันทร์เนตร)

 • ฝรั่งเศส, ฮิบรู แปลว่า ความกรุณา

Ninette (นิลเนตร, นัยน์เนตร)

 • ฝรั่งเศส, ฮิบรู แปลว่า ความกรุณา

Neville, Nevill, Nevil (เนวิน)

 • ฝรั่งเศส แปลว่า เมืองใหม่

Nisrine (นิจรินทร์, นิสรินทร์, ณิจจ์รินทร์, ณิสรินทร์)

 • อราบิค, เปอร์เซียน แปลว่า ดอกไม้ป่า กุหลาบป่า

Nana (นานา)

 • อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ความดีงาม

Nedra, Neta (เนตรา)

 • Nedra อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่าผู้ปกป้อง ผู้คุ้มครอง ผู้พิทักษ์ความมั่งคั่ง
 • Neta อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ความดี ความสง่างาม

Nora (โนราห์)

 • กรีก, ฮิบรู แปลว่า สว่าง
 • ละติน แปลว่า เกียรติยศ

15. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว O

Oran (โอฬาร)

 • เซลติค, อเมริกัน แปลว่า สีขาว

16. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว P

Pascal (พัสกาญ, พัดกาล, ภัทร์กาญจน์)

 • ละติน, ฝรั่งเศส แปลว่า เกิดวันอีสเตอร์ หรือเกี่ยวกับวันอีสเตอร์
 • ฮิบรู แปลว่า เกิดวันปัสกา (วัน Passover)

Parish (ภาริต, ภาริช)

 • ฝรั่งเศส แปลว่า สถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์
 • อังกฤษ แปลว่า มาจากปารีส

Pat (พัด, ภัทร)

 • อเมริกัน, ชนพื้นเมืองอเมริกัน แปลว่า ปลา
 • ละติน แปลว่า ผู้ดี ชั้นสูง

Petra (เภตรา, เพตรา)

 • กรีก, โปลิช, ละติน, สวีดิช, อเมริกัน แปลว่า ก้อนหิน

17. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว R

Russ (รัฐ)

 • ละติน, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า สีแดง ผมแดง
 • ฝรั่งเศส แปลว่า ที่มีสีแดง ผิวอมแดง ผมแดง
 • แองโกล-แซกซัน แปลว่า สุนัขจิ้งจอก

Rosenah, Rosina (รสสินา)
ละติน, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ดอกกุหลาบ

Ruth (รุธ)

 • อังกฤษ แปลว่า ความเห็นใจ
 • ฮิบรู แปลว่า เพื่อน

Richard (ฤทธิ์ชาติ)

 • เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ผู้ปกครองที่มีอำนาจ ความกล้าหาญ

Ralph (ลาภ)

 • อเมริกัน แปลว่า แข็งแรง

Rachad (รฉัตร, ลฉัตร)

 • อราบิค, อเมริกัน แปลว่า นักคิด, ผู้ให้คำปรึกษา

Rashida (รชิดา)

 • อเมริกัน, อียิปต์เตียน แปลว่า ความชอบธรรม

Renita (เรนิตา)

 • ละติน แปลว่า เกิดใหม่
 • อเมริกัน แปลว่า สง่างาม

Rich (ฤทธิ์, ริท)

 • เยอรมัน แปลว่า ผู้ปกครองที่มีอำนาจ
 • อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ร่ำรวย

Rome (โฬม)

 • คัมภีร์ไบเบิ้ล, อเมริกัน แปลว่า พลัง ความแข็งแกร่ง

Rosaline, Rosalyn, Roselyn (รสลิน, โรสลิน)

 • ละติน, อเมริกัน แปลว่า ดอกกุหลาบ

Rosemary (รสมาลี)

 • ละติน, อเมริกัน แปลว่า หยดน้ำในทะเล

Rudy (ฤดี)

 • เยอรมัน, อเมริกัน แปลว่า สุนัขป่า

18. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว S

Sharisa (ชาริสา)

 • ฝรั่งเศส แปลว่า เชอร์รี่

Sophie (โสภี)

 • กรีก, ฝรั่งเศส, อังกฤษ แปลว่า สติปัญญา

Salina, Sarina (สลิณา, สรินา)

 • Salina กรีก, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ดวงจันทร์ เทพธิดาแห่งดวงจันทร์
 • Salina ละติน แปลว่า เกลือ
 • Sarina อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า เจ้าหญิง ความสงบ

Samantha (สมันตา, สมันตรา)

 • อรามาอิค, อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ผู้ฟัง

Sandy (แสนดี)

 • กรีก, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ผู้พิทักษ์ ผู้ปกป้องมนุษยชาติ

Sara, Sarah (สาระ, ศรา)

 • อราบิค, เปอร์เซียน, อเมริกัน แปลว่า บริสุทธิ์ ยอดเยี่ยม
 • อินเดียน แปลว่า จิตวิญญาณ
 • คัมภีร์ไบเบิ้ล, ฮิบรู, อังกฤษ แปลว่า เจ้าหญิง

Sean, Shaun, Shawn (ชอน, ฌอน)

 • อังกฤษ, ไอริช แปลว่า ความงามสง่าของพระผู้เป็นเจ้า ของขวัญจากพระเจ้า

Sena (เสนา)

 • กรีก แปลว่า ดวงจันทร์
 • ละติน, อเมริกัน แปลว่า ศักดิ์สิทธิ์

Seth (เศรษฐ์)

 • คัมภีร์ไบเบิ้ล, อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ได้รับการแต่งตั้ง

Shane (เชน)

 • อังกฤษ, ไอริช, ฮิบรู แปลว่า ของขวัญจากพระเจ้า

Sid (สิทธิ์, ศิท)

 • ภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า ทุ่งหญ้ากว้าง
 • ฝรั่งเศส, อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า จาก (โบสถ์) เซนต์เดนิส

Sydnee, Sydney (ศิษณี, ศิศนี)

 • กรีก, อเมริกัน แปลว่า จาก(เมือง)ไซดอน
 • ฝรั่งเศส, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า จาก (โบสถ์) เซนต์เดนิส
161 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อไทยๆ ชื่อความหมายดี 

161 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อไทยๆ ชื่อความหมายดี

161 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อไทยๆ ชื่อความหมายดี 

19. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว T

Travis (ธาวิศ, ธาวิต)

 • ฝรั่งเศส, อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ก้าวข้ามทางแยก

Tevis (เตวิช, เตวิศ)

 • สก็อตติช, อังกฤษ, อรามาอิค แปลว่า แฝด

Topaz (ทอปัด)

 • ละติน, อังกฤษ แปลว่า อัญมณีสีเหลืองทอง อัญมณีสำหรับผู้เกิดเดือนพฤศจิกายน
 • สันสกฤต แปลว่า ไฟ

Trinity (ตฤณนิธิ, ธินิติ, ไตรนิธิ)

 • ละติน แปลว่า สาม ที่ประกอบไปด้วยสาม ความเป็นสาม
 • อังกฤษ แปลว่า ความเป็นสาม เป็นสามเท่า

Tanisha, Tanesha (ธนิชา)

 • อังกฤษ แปลว่า ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง
 • แอฟริกัน, จาไมกัน แปลว่า เกิดวันจันทร์

Tanya (ธัญญา)

 • รัสเซียน แปลว่า เทพธิดา เจ้าหญิง
 • สันสกฤต แปลว่า ลูกสาว

Tara (ธารา)

 • สันสกฤต แปลว่า ดวงดาว
 • โพลินีเซียน แปลว่า เทพธิดาแห่งสายน้ำ

Taryn (ธาริน)

 • อังกฤษ แปลว่า หิน
 • อเมริกัน แปลว่า เทือกเขาร็อคกี้
 • เวลส์, เซลติค แปลว่า ฟ้าร้อง
 • สก็อตติช แปลว่า อ่อนเยาว์ ไร้เดียงสา

Tasha (ธชา, ทัชชา)

 • รัสเซียน แปลว่า เกิดในวันคริสต์มาส

Tevin (เทวิน)

 • อเมริกัน, อังกฤษ, แอฟริกัน แปลว่า หล่อ สวย
 • สก็อตติช แปลว่า คู่ แฝด

Theda (ธิดา)

 • ภาษาเยอรมัน แปลว่า ประชาชน
 • ละติน, กรีก, รัสเซียน, อเมริกัน แปลว่า ของขวัญของพระเจ้า

Tisha (ทิชา, ธิชา)

 • ละติน, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ความปิติ ความยินดี

2o. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว V

Valerie (วราลี, วัลล์ลลี)

 • ละติน, ฝรั่งเศส, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า แข็งแรง แข็งแกร่ง

Vianna (วิอัณณา)

 • ละติน แปลว่า มีชีวิตชีวา
 • อังกฤษ แปลว่า สีม่วง ดอกไวโอเล็ต

Veda (วีดา)

 • สันสกฤต แปลว่า ความเข้าใจ

Venita (เวนิตา, วินิตา)

 • ละติน แปลว่า ความสวยงาม ความดีใจ
 • อเมริกัน แปลว่า เทพธิดาแห่งความรักและความสวยงาม เทพวีนัส
 • อิตาเลียน แปลว่า ความเมตตา

Vera (วีรา)

 • รัสเซียน แปลว่า ความเชื่อ
 • ละติน แปลว่า ความจริง

Vanessa (วนิษศา, วนิศษา)

 • กรีก, อเมริกัน แปลว่า ผีเสื้อ

161 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อไทยๆ ชื่อความหมายดี 

21. ชื่อเพราะๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว W

Whitt (วิทย์)

 • อังกฤษ แปลว่า สีขาว

Watt (วัฒน์)

 • อเมริกัน แปลว่า นักสู้ที่แข็งแรง

Wayde (เวทย์)

 • สแกนดิเนเวียน แปลว่า เป็นชื่อในเทพนิยายของสแกนดิเนเวียน
 • อังกฤษ แปลว่า เดินข้ามแม่น้ำ

Whitney (วิศนี)

 • อเมริกัน, อังกฤษ, แองโกล-แซกซัน แปลว่า เกาะสีขาว

Wynn (วิณณ์)

 • เวลส์ แปลว่า หล่อ, มีความสุข, ยุติธรรม
 • อังกฤษ แปลว่า เพื่อน

 

ที่มา :wegointer.

บทความเกี่ยวข้อง

100 ชื่อจริง100 ชื่อเล่น ความหมายดีคนไทยใช้ได้ มีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิง

ชื่อมงคล 176 รายชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย เป็นศิริมงคล ทั้งลูกชายลูกสาว

รวม 48 ชื่อมงคลลูกชายลูกสาว โชคลาภสุขภาพ เงินทอง

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!