15 สิ่งที่คนเป็นแม่ทำเพื่อลูกได้ทั้งวัน

หน้าที่ของแม่ที่มีต่อลูกมีมากเสียจนไม่คิดว่าจะเขียนออกมาได้สิ้นสุดที่หน้ากระดาษใบไหน คนเป็นแม่ทำให้ลูกได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นคนแรกและนอนคนสุดท้าย เราขอยกย่องผู้หญิงทุกคนที่เกิดมาเป็น “แม่” คนที่เสียสละทั้งเวลาและชีวิตทั้งหมดได้ก็เพื่อ “ลูก” จริง ๆ

Gallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery Img

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner