15 ประโยคปลอบลูกให้หยุดร้อง ที่ดีกว่าขู่ว่า "อย่าร้องไห้"!!

Gallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery Img