13 สารเคมีอันตรายที่พบในของเล่นเด็ก!!

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

เรียกได้ว่า ของเล่นกับเด็กน้อย เป็นสิ่งที่คู่กันมาตั้งแต่แรกเกิดเลยก็ว่าได้ ไม่มีบ้านไหนที่มีเด็กแล้วจะไม่มีของเล่น เพราะความสำคัญของเล่นคือประโยชน์ในการช่วยเสริมพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของลูกน้อยได้ดี แต่พ่อแม่ควรระวังถึงแม้ของเล่นจะมีประโยชน์แต่ก็พบอันตรายได้จากของเล่นเช่นกัน

การซื้อของเล่นให้กับลูกน้อย พ่อแม่อาจจะพิจารณาถึงความชอบ ความทีสีสันของของเล่น จนลืมไปว่าไม่ใช่ของเล่นทุกชิ้นที่เหมาะสำหรับลูก โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่มีอายุต่ำว่า 3 ปี เพราะของเล่นบางอย่างมีสารเคมีอันตรายที่อาจส่งผลต่อลูกน้อยได้

13 สารเคมีอันตรายที่พบอยู่ในของเล่นเด็ก!!

สารเคมีอันตราย, อันตรายจากของเล่น

ของเล่นต่าง ๆ ที่อาจมีสารเคมีอันตรายปะปน อ่านต่อ >>

ความปลอดภัย ความปลอดภัยของเด็ก ชีวิตครอบครัว