12 ภาพทารก จาก 1 เดือนในครรภ์แม่ ถึง 1 ปีบนโลก

lead image

รวมรูปภาพพัฒนาาการของลูกน้อย ตั้งแต่1 เดือนในครรภ์แม่จนถึง1 ปีบนโลก

12 ภาพทารก จาก 1 เดือนในครรภ์แม่ ถึง 1 ปีบนโลก

12 ภาพทารก จาก 1 เดือนในครรภ์แม่ ถึง 1 ปีบนโลก

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/03/กว่าจะมาเป็นทารก ช่างภาพ 12 433x424.jpg 12 ภาพทารก จาก 1 เดือนในครรภ์แม่ ถึง 1 ปีบนโลก

ภาพทารกอายุ 1 เดือนในครรภ์แม่

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/พัฒนาการทารก 1.jpg 12 ภาพทารก จาก 1 เดือนในครรภ์แม่ ถึง 1 ปีบนโลก

 

อายุ 2 เดือน

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/พัฒนาการทารก 5.jpg 12 ภาพทารก จาก 1 เดือนในครรภ์แม่ ถึง 1 ปีบนโลก

 

อายุ 3 เดือน

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/พัฒนาการทารก 10.jpg 12 ภาพทารก จาก 1 เดือนในครรภ์แม่ ถึง 1 ปีบนโลก

 

อายุ 4 เดือน

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/พัฒนาการทารก 3.jpg 12 ภาพทารก จาก 1 เดือนในครรภ์แม่ ถึง 1 ปีบนโลก

 

อายุ 5 เดือน

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/พัฒนาการทารก 13.jpg 12 ภาพทารก จาก 1 เดือนในครรภ์แม่ ถึง 1 ปีบนโลก

 

อายุ 6 เดือน

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/พัฒนาการทารก 12.jpg 12 ภาพทารก จาก 1 เดือนในครรภ์แม่ ถึง 1 ปีบนโลก

 

อายุ 7 เดือน

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/พัฒนาการทารก 6.jpg 12 ภาพทารก จาก 1 เดือนในครรภ์แม่ ถึง 1 ปีบนโลก

 

อายุ 8 เดือน

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/พัฒนาการทารก 14.jpg 12 ภาพทารก จาก 1 เดือนในครรภ์แม่ ถึง 1 ปีบนโลก

 

อายุ 9 เดือน

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/พัฒนาการทารก 2.jpg 12 ภาพทารก จาก 1 เดือนในครรภ์แม่ ถึง 1 ปีบนโลก

 

อายุ 1 วันบนโลก

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/พัฒนาการทารก 9.jpg 12 ภาพทารก จาก 1 เดือนในครรภ์แม่ ถึง 1 ปีบนโลก

 

หลายเดือนต่อมา...

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/พัฒนาการทารก 4.jpg 12 ภาพทารก จาก 1 เดือนในครรภ์แม่ ถึง 1 ปีบนโลก

 

หนึ่งปีต่อมา...

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/พัฒนาการทารก 11.jpg 12 ภาพทารก จาก 1 เดือนในครรภ์แม่ ถึง 1 ปีบนโลก

ที่มา: Massive media

บทความเกี่ยวข้อง

จัดอันดับ 12 ราศี ผัวราศีไหนชอบนอกใจเมียที่สุด

12 เรื่องทำผัวหมดอารมณ์ สาวๆ รู้ไว้ห้ามทำนะจ๊ะ