อันตรายแม่เป็น ไทรอยด์ตอนท้อง ส่งผลให้ลูกเป็น “โรคเอ๋อ” ได้

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

“ไทรอยด์ผิดปกติ” อีกหนึ่งโรคที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นได้ในขณะตั้งครรภ์ ดังนั้นก่อนที่คุณแม่วางแผนมีบุตรควรได้รับการตรวจร่างกาย เพราะหากเป็น ไทรอยด์ตอนท้อง โรคเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมได้ หมายถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับแม่และลูกในครรภ์

ฮอร์โมนไทรอยด์ สำคัญอย่างไรในภาวะตั้งครรภ์

ในระหว่างตั้งครรภ์ ต่อมไทรอยด์ ซึ่งอยู่ด้านหน้าต่อจากหลอดลม บริเวณคอด้านล่างจะผลิตฮอร์โมนไทรอยด์มากขึ้นจากหลายกลไก ฮอร์โมนตัวนี้มีหน้าที่หลายอย่างที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกาย อวัยวะต่าง ๆ การเผาผลาญอาหารและไขมัน กระตุ้นการทำงานของระบบหลอดเลือดและหัวใจ มีความสัมพันธ์กับการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท และสมอง เป็นต้น

ดังนั้นหากในภาวะตั้งครรภ์มีการขาดฮอร์โมนตัวนี้ไป อาจทำให้ทารกในครรภ์มีการสร้างอวัยวะที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เป็นโรคเอ๋อ เนื่องจากมีความผิดปกติทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ มีพัฒนาการทางสมอง สติปัญญาและร่างกายช้ากว่าปกติ มีโอกาสเตี้ยแคระแกร็น และทำให้ต่อมไทรอยด์ของทารกต้องทำงานหนักเพื่อผลิตฮอร์โมนจนเกิดภาวะคอพอกได้ ซึ่งถ้าหากรุนแรง คอพอกอาจมีขนาดใหญ่ จนกดการหายใจของทารกช่วงที่คลอดได้ 

ไทรอยด์ตอนท้อง

อันตราย!! ไทรอยด์ตอนท้อง นับจากนี้ถึง 9 เดือนตอนอุ้มท้องต้องระวังให้ดี!

“โรคขาดไทรอยด์ฮอร์โมน คือ ภาวะที่ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้าง หรือหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ออกมาได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย อาจเกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์เอง ที่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ได้เพียงพอ อาจเกิดจากความผิดปกติของต่อมใต้สมอง ที่ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนที่มากระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย” (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วว.รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์)

ไทรอยด์ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์เป็นยังไง อ่านหน้าถัดไปนะคะ >>

การตั้งครรภ์ การฝากครรภ์และการตรวจครรภ์ สุขภาพ สุขภาพก่อนตั้งครรภ์ สุขภาพของแม่ท้อง เตรียมตัวเป็นแม่