ไตรเฟอร์ดีน 150 (Triferdine 150) คือยาอะไร ทำไมต้องกินตอนตั้งครรภ์

ยาไตรเฟอร์ดีน 150 (Triferdine 150) คือยาอะไร ทำไมต้องกินตอนตั้งครรภ์ ยาไตรเฟอร์ดีน 150 (Triferdine 150) ช่วยคุณแม่ท้องอย่างไร มีข้อควรระวังอะไรบ้าง

ไตรเฟอร์ดีน 150 (Triferdine 150) คือยาอะไร

ไตรเฟอร์ดีน 150 (Triferdine 150) เป็นวิตามินรวมแร่ธาตุ ที่ประกอบด้วย

  • ไอโอดีน (Iodine) 0.15 มิลลิกรัม
  • ธาตุเหล็ก (Iron) 60.81 มิลลิกรัม
  • กรดโฟลิก (Folic Acid) 4 มิลลิกรัม

สำหรับส่วนประกอบ 2 ตัวหลังนั้น เชื่อว่าคุณแม่หลาย ๆ คน อาจจะคุ้น ๆ กันอยู่ว่า ธาตุเหล็ก (Iron) สามารถช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ได้ ส่วนกรดโฟลิก (Folic Acid) นั้น สามารถช่วยป้องกันภาวะความผิดปกติในการสร้างสมองและไขสันหลังของเด็ก (Neural Tube Defect หรือ NTD) แล้วทีนี้คุณแม่ท้องก็อาจจะเกิดคำถามต่อมาว่า แล้วไอโอดีน (Iodine) ล่ะ สำคัญอย่างไร

ความสำคัญของสารไอโอดีน (Iodine)

สมองของเด็กต้องได้รับสารไอโอดีน (Iodine) เพื่อใช้สร้างธัยรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาระบบประสาทและเซลล์สมอง ตั้งแต่เมื่อลูกยังอยู่ในครรภ์เมื่อเริ่มมีอายุได้ 8 สัปดาห์ จนถึงช่วงอายุ 3 ปี หลังคลอด ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กกำลังมีพัฒนาการเจริญเติบโตของสมองมากที่สุด หากไม่ได้รับสารไอโอดีนเพียงพอจะทำให้เซลล์สมองเกิดขึ้นน้อย และไม่หนาแน่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบสมอง และประสาทไปจนตลอดชีวิตค่ะ

กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัย ได้ทำการสำรวจไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ จากผลสำรวจพบว่า สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับไอโอดีน ต่ำกว่า 150 ไมโครกรัม/ลิตร ร้อยละ 40.8 (ปี พ.ศ. 2554) และร้อยละ 32.1 (ปี พ.ศ. 2555) ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ควรมีระดับไอโอดีนในปัสสาวะสูงกว่า 150 ไมโครกรัม/ลิตร

นอกจากนี้ จากการสำรวจพัฒนาการเด็กไทยโดยกรมอนามัย พบว่าสมวัยเพียงร้อยละ 73 และการสำรวจไอคิวของเด็กนักเรียนไทยที่มีอายุระหว่าง 6-15 ปี โดยกรมสุขภาพจิต พบไอคิวเฉลี่ย 99 จุด โดยสูงสุดที่กทม. 105 จุด ต่ำสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 96 จุด ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานสากลคือ 100 จุด สาเหตุหลักเกิดจากการขาดสารไอโอดีน

ไตรเฟอร์ดีน 150

ไตรเฟอร์ดีน 150

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำ “โครงการแม่ลูกสุขภาพดีทุกชีวีมีสุข” เพื่อพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กให้เป็นบริการสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากรไทย โดยหนึ่งในมาตรการของโครงการนี้ คือการจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็กและกรดโฟลิก (Triferdine) แก่หญิงตั้งครรภ์ทุกรายตลอดการตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด 6 เดือนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฟรี โดยให้กินวันละ 1 เม็ดค่ะ

ข้อควรระวังในการใช้ยา ไตรเฟอร์ดีน 150 (Triferdine 150)

คุณแม่ทั้งหลายที่ได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับยาไตรเฟอร์ดีน 150 (Triferdine 150) กันไปแล้ว คงจะตั้งอกตั้งใจกินยาตัวนี้ทุกวันนะคะ แต่อย่างไรก็ตามมีคำเตือนสำหรับผู้ที่จะกินยาดังนี้ค่ะ

  • หากเกิดอาการผื่นแดง ปวดท้อง อาเจียน หายใจไม่สะดวก ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
  • ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้สารไอโอดีน, ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก หรือส่วนประกอบของยานี้
  • ให้ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น
  • ยาไตรเฟอร์ดีน 150 (Triferdine 150) อาจทำให้ท้องผูก ท้องเสีย อุจจาระสีดำ และจุกแน่นได้

ที่มา : คู่มือประชาชน:ลูกฉลาดสมวัย ถ้าแม่ใส่ใจและไม่ขาดไอโอดีน

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน : สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คนท้องกินปลาร้าได้ไหม เกิดอะไรขึ้นกับคนท้องที่กินปลาร้า ไปดูกรณีตัวอย่าง

วิธีนับลูกดิ้น นับอย่างไร ถึงจะรู้ว่าลูกปลอดภัย ไม่เสียชีวิตในครรภ์

คนท้องมีตกขาวไหม ตกขาวคนท้องสีอะไร ตกขาวแบบไหนผิดปกติ

parenttown