โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตห้วยขวาง

lead image

ในที่สุดก็เดินทางกันมาถึงเขตสุดท้ายแล้วค่ะ กับ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด ลองมาดูกันว่าในเขตห้วยขวางเราจะมีโรงเรียนอะไรมาแนะนำบ้าง

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2013/10/เขตห้วยขวาง.jpg โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตห้วยขวาง

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
รายละเอียด: ระดับอนุบาลยึดแนวคิดในการให้ความสำคัญกับความสามารถตามวัย และความแตกต่างระหว่าง บุคคลของเด็ก โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง กระบวนการเรียนรู้มุ่งให้เกิดการเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน ช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเตรียมความพร้อมให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนในอนาคต โปรแกรมที่จัดสอนเป็นแบบ Intensive English Programme สอนแนวบูรณาการ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และศิลปะ สอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สัดส่วนโดยประมาณ 50 : 50
ระดับประถม โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อพัฒนาทั้งด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และร่างกาย ให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละปัจเจกบุคคล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง โรงเรียนมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ มี 20 คาบต่อสัปดาห์ สอนโดยอาจารย์ต่างชาติ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร EP สอนด้วยภาษาอังกฤษ : ภาษาไทย 60 : 40 ประกอบด้วย 8 สาระวิชา ได้แก่ เพิ่มสอนภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป
ที่มา: www.bbs.ac.th/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 596 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม
โทร. 02 690 3471

โรงเรียนอื่นๆ
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 2 ซอยวัฒนานิเวศน์ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
โทร. 02 277 5507

โรงเรียนอนุบาลประนันทนิจ
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 973 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
โทร. 02 277 817

โรงเรียนชาญวิทย์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 194 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
โทร. 02 314 4353

โรงเรียนดลวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 1 ซอยศูนย์วิจัย 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
โทร. 02 3181 521

โรงเรียนศิริพรรณวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.siriphan.th.edu/
40/17-18 ซอย 41 (ภาวนา) ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
โทร. 02 513 1281

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

ไม่ได้โง่นะ...แค่มีความบกพร่องด้านคำนวณ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!