โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตสาทร

lead image

ใกล้ครบแล้วค่ะกับโรงเรียนทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร วันนี้เราจะมาแนะนำโรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตสาทรค่ะ

เขตสาทร โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตสาทร

โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์
ระดับชั้น: ประถม มัธยม
ติดต่อ: 19 ซอยดอนกุศล ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร
โทร. 022117911-3

โรงเรียนจิ้นเตอะ
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 72 ซอยเซนต์หลุยส์ 3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
โทร. 022863115-7

โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา
ระดับชั้น: ประถม
ติดต่อ: 231 จันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
โทร. 02 121 2132

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ:
โทร. 02 212 4500-1, 02 672 3408

โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 6 ซอยอรรถการประสิทธิ์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
โทร. 02 286 0492

โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 506 ซอย 57 (ดอนกุศล) ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร
โทร. 02 211 4419

โรงเรียนพระแม่มารีสาทร
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 1846 ซอยพระแม่มารี ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
www.pmr.ac.th/
โทร. 02 211 4419

โรงเรียนอนุบาลพิรินทร
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 30 ซอย 12 (มหธราดล) นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
โทร. 02 286 7863

โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 990 ถ.สาทรใต้ ซ.โรงน้ำแข็ง เขตสาทร
โทร. 02 211 8579 , 02 211 9480

โรงเรียนอนุบาลมารีวิทย์
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 78 ซอย 57 (วัดปรก) ถนนเจริญกรุง แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
โทร. 02 675 5859

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนในทุกเขตของกรุงเทพมหานคร

สอนลูกให้มีสมาธิ