โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางคอแหลม

lead image

รายชื่อและเบอร์ติดต่อโรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางคอแหลม

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตบางคอแหลม

•โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม ถึงมัธยมศึกษาปีที่3
ติดต่อ: 1112 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
โทร. 02 211 3391

•โรงเรียนเพาะปัญญา
ระดับชั้น: ประถม
ติดต่อ: 43 ซอย 85 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
โทร. 02 688 1099

•โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 880 ซอยไผ่เงิน ถนน จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
โทร. 02 688 1099

•โรงเรียนวัดจันทร์นอก
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 101/1 ซอย วัดจันทน์นอก ถนน พระรามที่ 3 เขตบางคอแหลม

•อนุบาลจิตตานนท์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 200/1 ซอย 95 (บางอุทิศ) ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
โทร. 02 289 1272-3

•โรงเรียนวาสุเทวี
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 1110 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
โทร. 02 211 1773, 02 674 7095

•โรงเรียนรักษาราชวิตร
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 32 ซอย 103 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม 10120 โทร. 02 291 5965

•อนุบาลพรประสิทธิ์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 3531/48 ซอยมณีชวน ถนนเฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
โทร. 02 289 4569

•โรงเรียนวัดไทร
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 633 ซอย ประดู่ 1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

•อัสสละฟียะฮ์ วิทยาลัย
ระดับชั้น: ประถม
ติดต่อ: 2827/1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
โทร. 02 289 0451

•อนุบาลเล็กประยูร
ระดับชั้น: ประถม
ติดต่อ: 2827/1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
โทร. 02 289 0451

•โรงเรียนวัดราชสิงขร
ระดับชั้น: ประถม
ติดต่อ: 29 ซอย เจริญกรุง 74 ถนน เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขต บางคอแหลม
โทร. 0-2289-0611

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนในเขตคลองเตย

ลูกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทำไงดี