โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางกอกน้อย

lead image

ตามคำสัญญากับโรงเรียนอนุบาลและประถมทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร สำหรับวันนี้ มากันที่เขตถัดไปเลยดีกว่าค่ะ "เขตบางกอกน้อย" เป็นอีกเขตหนึ่งที่มีโรงเรียนอนุบาลและประถมที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียว

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตบางกอกน้อย

 • โรงเรียนอนุบาลบุษกร

รายละเอียด: โรงเรียนอนุบาลบุษกรเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนปฐมวัยถึงชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่าน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษา ส่วนหลักสูตรการศึกษานั้นเริ่มให้เด็กเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องของตัวเด็กเองก่อน ตามด้วย เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ไปจนถึงธรรมชาติรอบตัวและสิ่งอื่น ๆ รอบตัวเด็ก สำหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรก็มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ เทควันโด ฝึกการทำความเคารพ วินัยในการเรียน ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการสื่อสารเบื้องต้นกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ ผ่านกิจกรรมกลุ่ม เกม เพลงต่าง ๆ และ คอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะการจับ Mouse เพื่อ Click และ Drag ฝึกอ่านคำสั่งต่าง ๆ แล้วปฏิบัติ ตาม และฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา
ที่มา: www.anubanbudsakorn.com/
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 02 4245484 , 02 424 4246
3/38 ซอยบรมราชชนนี 11 (ใกล้ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า) ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอรัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

• โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี

รายละเอียด: การเรียนระดับอนุบาล – ใช้หลักสูตรผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) ฝึกคิด ฝึกค้นหา และสรุปองค์ความรู้ เพื่อตอบข้อสงสัยของเด็ก ๆ การเรียนรู้ศิลปะแบบมีส่วนร่วม (Co-Operative Arts) การวาดฝัน และสร้างจินตนาการ ผ่านกระบวนการร่วมเรียนรู้บูรณาการศิลปะกับการใช้ภาษาอย่างกลมกลืนสวยงาม และ Pre-English Program การเตรียมให้พร้อมสู่ความเป็นสากล โดยฝึกใช้ภาษาสื่อสารกับครูเจ้าของภาษา ที่ชำนาญการสอนเด็กเล็ก โดยกระบวนการ TPR (Total Physical Response) เน้นพัฒนาทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน
การเรียนระดับประถม - เน้นจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถมศึกษา ให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย และเติบโตด้านจิตใจอย่างมีคุณธรรม นักเรียนจะได้รับ การเตรียมตัว สู่โลกาภิวัฒน์และพร้อมสู่การแข่งขันระดับประเทศ โดยเลือกศึกษาหลักสูตรที่เน้นภาษาอังกฤษ 2 แบบคือ หลักสูตรสองภาษา (English Programme หรือ EP) และหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Programme หรือ IEP)
ที่มา: www.naruemontin.com/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 107/6 ถนนจริญสนิทวงศ์ 25 บางกอกน้อย กทม.
โทร. 02 411 3466 , 02 411 1573

โรงเรียนอื่นๆ

• โรงเรียนวัดวิเศษการ
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 42/3 ถนน พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
โทร. 02 412 3193

• โรงเรียนศุภวรรณ
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.supawan.com/
231/53 ซอย 22 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
โทร. 02 411 2379

• โรงเรียนดิลกศึกษา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.diloksuksa.ac.th/
31/32 ซอยมิตรประสิทธิ์ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
โทร. 02 424 5862

• โรงเรียนวัดยางสุทธาราม
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 203.155.220.242/watyang/
767/92-94 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

• โรงเรียนวัดพระยาทำ
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: school.bangkok.go.th/watprayatham/
161/9 ซอยวัดพระยาทำ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

• โรงเรียนกฤษฎาวิทย์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 117/4 รุ่งประชา(รพ.เจ้าพระยา) ถนนบรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
โทร. 02 434 1277, 02 434 1511

• โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: bumrungvittaya.com/
259 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
โทร. 02 866 6566

• โรงเรียนสุภัทรา
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 69/1 วัดระฆัง ศิริราช เขตบางกอกน้อย
โทร.02 411 0958

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนในเขตธนบุรี

ลูกกินน้อย ทำไงดี

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!