โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตธนบุรี

lead image

มากันที่โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตธนบุรี สำหรับเขตธนบุรีเรามีโรงเรียนแนะนำให้สองแห่ง พร้อมรายชื่อโรงเรียนอื่น ๆ อีกด้วยค่ะ

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตธนบุรี

 • โรงเรียนเกื้อวิทยา

รายละเอียด: โรงเรียนเกื้อวิทยามุ่งพัฒนาให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยและนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะในการแสวงหาความรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรง มีความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาได้ตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรู้จักการใช้ภาษาที่เหมาะสม มีสุขนิสัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ที่มา: keauvithaya.ac.th/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 1174 ซอยวัดกัลยาณ์ ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

โรงเรียนกันตทาราราม

รายละเอียด: โรงเรียนกันตทารารามเป็นสถานศึกษาที่อิงคำสอนตามแนววิถีพุทธ มีลักษณะโดดเด่นของสถานศึกษา คือ เน้นที่การกำหนดภาพความสำเร็จในตัวผู้เรียนให้มีมารยาทงามแบบไทยและใช้ชีวิตตามแนววิถีพุทธ
ที่มา: www.bmasmartschool.com/kantatararam/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 37/59 ซอยรัชดาภิเษก 14 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 466 0390

โรงเรียนอื่น ๆ

โรงเรียนมณีวิทยา

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ:
95 ถนนตากสิน-เพชรเกษม แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
โทร. 02 477 8830-2

โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 197 ซอยตากสิน 9/3 ถนนตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
โทร. 02 860 7004

โรงเรียนจรวยพรวิทยา

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 110/30 ถ.ตากสิน ซ.8 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
โทร. 02 466 8374

โรงเรียนแสงอรุณ

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: school.obec.go.th/sang-arun/news.htm
177 ซอย วัดกัลยาณ์ ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
โทร. 02 465 0703

โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร

ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 1174 ซอยวัดกัลยาณ์ ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
โทร. 02 466 1754

โรงเรียนวัดกระจับพินิจ

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 300/1 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
โทร. 02 477 9158

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนในเขตตลิ่งชัน

โรงเรียนในเขตจตุจักร

ข้อเสียของมือถืออีกข้อ: เด็กอายุ 14 เดือนซื้อรถทางอีเบย์