โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตดินแดง

lead image

คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคงกังวลใจกับการเลือกโรงเรียนประถมหรืออนุบาลให้ลูกรักแน่ ๆ หลายท่านอาจไม่ทราบว่ามีโรงเรียนหลายโรงที่สะดวกต่อการรับส่ง และอยู่ใกล้บ้านหรือเป็นทางผ่านที่ทำงานของคุณพ่อคุณแม่อีกมากมาย ในกรุงเทพมหานคร theAsianparent.com ขอทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแนะนำรายชื่อโรงเรียนที่น่าสนใจให้ครบทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร สำหรับวันนี้มาดูที่เขตถัดไปกันเลย "เขตดินแดง" เรามีโรงเรียนแนะนำให้สองแห่งและยังมีรายชื่อโรงเรียนในเขตเตรียมไว้ให้อีกมากมายด้วยค่ะ

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2013/07/shutterstock 130683401.jpg โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตดินแดง

  • อนุบาลปานตา

รายละเอียด: โรงเรียนอนุบาลปานตาได้จัดการสอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง มีการนำนวัตกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น Project Approach การจัดการเรียนการสอนแบบวิทยาศาสตร์ การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน (Child Center) ฯลฯ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางสมองตามทฤษฎี "พหุปัญญา" การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning - BBL) มาผสมผสานให้เหมาะสมกับวัย นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการผ่านการเล่นกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ

ที่มา: www.pantakindergarten.com/

ระดับชั้น: อนุบาล

ติดต่อ: 122 ซอยวิภาวดีรังสิต 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 277 6369

  • โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

รายละเอียด: อนุบาล 1 เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเท่านั้น จะยังไม่สอนอ่าน - เขียนหนังสือ แต่จะเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการพัฒนาด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา  นักเรียนสามารถพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อในการทำกิจวัตรประจำวัน ช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถใช้ภาษาสื่อสาร สื่อความหมายกับคนรอบข้าง ครู และชาวต่างประเทศได้ มีมารยาทในสังคมเหมาะสมกับวัย มีความสุขในการมาโรงเรียน

อนุบาล 2 เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ มากขึ้น กล้าแสดงออก รู้จักทำงานและเล่นกับผู้อื่นได้ดี สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ เริ่มสอนพื้นฐานการอ่าน การเขียน สามารถใช้เทคโนโลยีเปิด-ปิดและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง เริ่มฝึกความคุ้นเคยในการเรียนว่ายน้ำ การเล่นดนตรีอีเล็กโทนและฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ

อนุบาล 3 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยการฝึกการอ่าน การเขียน การฝึกทักษะ การคิดเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 จะมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย คิดเลขบวก – ลบได้เหมาะสมกับวัย มีความพร้อมที่จะเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างดี สามารถสื่อสารกับครู ครูชาวต่างประเทศ ออกเสียงภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงเจ้าของภาษาได้มากขึ้น

ที่มา:

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: 1390 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 245 1966


โรงเรียนอื่นๆ

  • โรงเรียนแม่พระฟาติมา

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: 5921/1 ถ.อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 245 0580

  • อนุบาลลีนา

ระดับชั้น : อนุบาล

ติดต่อ : www.leenakt.th.edu/index.html

582/345 หมู่บ้านอยู่เจริญ ซอย 17  ถนนอโศก-ดินแดง กรุงเทพฯ

โทร. 02 245 8618

  • โรงเรียนกอบวิทยา

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: 50 ซอยปราณี ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง

  • โรงเรียนสามเสนนอก

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: 2000/22 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง

  • โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์

ระดับชั้น: อนุบาล

ติดต่อ: 51 ซอยวิภาวดี 16/39 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง

โทร. 02 275 8227

  • โรงเรียนปัญจทรัพย์

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนในเขตคลองสาน

ทำอย่างไรให้ลูกอ่านหนังสือสอบ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!