โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตดอนเมือง

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคงกังวลใจกับการเลือกโรงเรียนประถมหรืออนุบาลให้ลูกรักแน่ๆ หลายท่านอาจไม่ทราบว่ามีโรงเรียนหลายโรงที่สะดวกต่อการรับส่ง และอยู่ใกล้บ้านหรือเป็นทางผ่านที่ทำงานของคุณพ่อคุณแม่อีกมากมาย ในกรุงเทพมหานคร theAsianparent.com ขอทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแนะนำรายชื่อโรงเรียนที่น่าสนใจให้ครบทั้ง 50 เขตในกรุงเทพฯ สำหรับวันนี้มาดูที่เขตถัดไปกันเลย "เขตดอนเมือง" เรามีโรงเรียนแนะนำให้สี่แห่ง และยังมีรายชื่อโรงเรียนในเขตเตรียมไว้ให้อีกมากมายด้วยค่ะ

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,ดอนเมือง

  • โรงเรียนธนินทรวิทยา

รายละเอียด: โรงเรียนธนินทรวิทยาจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยเน้นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นสำคัญ นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรของโรงเรียนธนินทรโดยเฉพาะ ได้แก่ หลักสูตรพิเศษ Intensive English Program สำหรับระดับชั้นอนุบาล (สามารถเลือกเรียนได้) โดยเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นกับครูชาวต่างชาติวันละ 1 คาบ

หลักสูตรพิเศษ Intensive English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 (สามารถเลือกเรียนได้) โดยเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นกับครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และเรียนไวยากรณ์อังกฤษจากครูไทยวิชาเอกภาษาอังกฤษอีก 3 ครั้งต่อสัปดาห์

ที่มา: http://www.tanintornschool.com/

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: 02 566 3398

 

  • โรงเรียนอนุบาลดอนเมืองบริรักษ์

รายละเอียด: โรงเรียนอนุบาลดอนเมืองบริรักษ์เป็นโรงเรียนอนุบาลที่เน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมชาติและฝึกปฏิบัติจากของจริง มีการนำจังหวะ​เดินของม้ามาผนึกอยู่​ในหลักสูตร​การ​เรียน​การสอนให้เด็กนักเรียนอนุบาลและเนอสรี่ทุกคนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้ฝึกหัดขี่ม้าและการฝึกสัตว์เลี้ยงเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เล่นและเรียนอย่างมีความสุข

ที่มา: http://www.dmb.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล

ติดต่อ: 310-1388 หมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 ซอย 7 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

โทร. 02 928 7793-5

 

  • โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

รายละเอียด: โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดการเรียนการสอนโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1

2. จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มข้น IP (Intensive  English  Program)

3. จัดให้มีการเรียนการสอน ACE (Active Conversation English)ในระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 และระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)

ที่มา: http://www.ptd.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 18/95 หมู่ 1 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02 566 1606

 

  • โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา

รายละเอียด: โรงเรียนมีพื้นที่กว้าง 15 ไร่  มีแหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียนมากมาย เช่น สวนเกษตร ห้องสมุดธรรมชาติ สวนสมุนไพร ด้านแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ของทางราชการที่สามารถบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เช่น อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สนามบินดอนเมือง วัดวาอาราม ฯลฯ  ด้านภาษาต่างประเทศจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศจำนวน 4 คน ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ 3 คน ภาษาจีน 1 คน

ที่มา: http://203.155.220.242/bumrungrawiwan/

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: 02 929 2172

การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับประถม ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาล โรงเรียน