โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตคันนายาว

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านต้องกังวลใจกับการเลือกโรงเรียนประถมหรืออนุบาลให้ลูกรักแน่ๆ หลายท่านอาจไม่ทราบว่ามีโรงเรียนหลายโรงที่สะดวกต่อการรับส่ง และอยู่ใกล้บ้านหรือเป็นทางผ่านที่ทำงานของคุณพ่อคุณแม่อีกมากมายในกรุงเทพมหานคร theAsianparent.com จึงขอทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแนะนำรายชื่อโรงเรียนที่น่าสนใจให้ครบทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานครเลยค่ะ มาดูที่เขตถัดมากันเลย "เขตคันนายาว" เรามีโรงเรียนแนะนำให้สามแห่ง และยังมีรายชื่อโรงเรียนในเขตเตรียมไว้ให้อีกมากมายด้วยค่ะ

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,คันนายาว

  • โรงเรียนฉัตรวิทยา

รายละเอียด: โรงเรียนฉัตรวิทยาเปิดสอนในหลักสูตร Bilingual หรือที่ทางโรงเรียนใช้ชื่อหลักสูตรว่า Chatr Wittaya Bilingual Cirriculum (CBC) การเรียนการสอนของที่นี่ใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับภาษาไทยในบางวิชา และยังคงใช้หลักสูตรการศึกษาตามแบบไทย การเรียนของที่นี่จะเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ วิชาหลักที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะได้เรียนนั้น ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิภาคและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีภาษาจีนและภาษาฝรั่งเศสให้เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกด้วย

ที่มา: www.chatrwittaya.com

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ:  02 510 6122

ถนน รามอินทรา คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10120

 

  • โรงเรียนปรัชชาธร

รายละเอียด: หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาการ 4 ด้านผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่าน Project Approach หรือโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด พร้อมเสริมวิชาการด้านการอ่านเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์   ด้านการเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนจะได้เรียน Phonics กับครูเจ้าของภาษาทุกวันตลอด 3 ปีของการเรียนในระดับปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างคลังคำศัพท์ และการออกเสียงที่ถูกต้อง และเป็นพื้นฐานของการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับประถมต่อไป

ที่มา : http://pratchatorn.com/

ระดับชั้น : อนุบาล ประถม

ติดต่อ : 168 ถ.สวนสยาม เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร. 02 917 9906

การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับประถม ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาล โรงเรียน