โรคติดต่อในสถานศึกษา 5 โรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล มีอะไรบ้าง

โรคติดต่อในสถานศึกษา 5 โรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล มีอะไรบ้าง

5 โรคติดต่อในโรงเรียน มีอะไรบ้าง โรคที่พบบ่อยในโรงเรียนหรือโรคติดต่อในสถานศึกษา

โรคติดต่อในสถานศึกษา

โรคติดต่อในสถานศึกษา 5 โรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรคติดต่อในโรงเรียน มีอะไรบ้าง รวมโรคที่พบบ่อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา

 

5 โรคติดต่อในสถานศึกษามีอะไรบ้าง

เด็กเล็กหรือเด็กที่อยู่ในวัยเตาะแตะ มักจะเจ็บป่วยได้ง่ายอยู่แล้ว ยิ่งไปอยู่รวมกันในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ก็ยิ่งทำให้เชื้อโรคแพร่กระจาย ติดเด็กคนอื่นได้ง่ายขึ้น จนทำให้เด็กจำนวนมากต้องหยุดเรียน และบางครั้งก็ถึงกับต้องปิดโรงเรียนชั่วคราว สำหรับโรคติดต่อในสถานศึกษาที่พบบ่อยมีดังนี้

โรคติดต่อในสถานศึกษา

โรคติดต่อใน สถานศึกษา

โรคมือ เท้า ปาก ติดต่อในสถานศึกษา

โรคติดต่อในสถานศึกษามือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม เอนเทอโรไวรัส พบได้มากในช่วงหน้าฝน เนื่องด้วยยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก การป้องกันโรคมือเท้าปากทำได้โดยการสอนเด็กให้รู้จักล้างมือ ทำความสะอาด ดูแลสุขอนามัยทั่วไป ไม่พาเด็กไปที่ ๆ มีคนเยอะ อากาศไม่ถ่ายเท เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ในช่วงที่มีการระบาด นอกจากนี้ หากเป็นการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 อาจมีอาการรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้

วิธีสังเกตว่าลูกเป็นโรคมือ เท้า ปาก

 • เด็กมักมีไข้ต่ำ ๆ
 • มีผื่นเป็นจุดแดงหรือตุ่มน้ำใสที่บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ซึ่งเห็นได้ชัด
 • อาจมีผื่นที่รอบก้น อวัยวะเพศ ลำตัว และแขน ขา
 • เจ็บปาก น้ำลายไหล มีแผลที่กระพุ้งแก้มและเพดานปาก
โรคติดต่อในสถานศึกษา

โรคติดต่อใน สถานศึกษา

โรคไข้หวัดใหญ่ ติดต่อในสถานศึกษา

โรคติดต่อในสถานศึกษาไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจากทางเดินหายใจ ทางน้ำมูก น้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วย หรือไปจับสิ่งของที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ทำได้โดยการฉีดวัคซีนที่ สอนให้ลูกล้างมือให้สะอาด ไม่เอามือไปแคะจมูกหรือเอามือเข้าปาก ไม่คลุกคลีกับเพื่อนที่ป่วย

วิธีสังเกตว่าลูกเป็นโรคไข้หวัดใหญ่

 • มักเริ่มจากมีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดตามตัว
 • อ่อนเพลีย คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ
 • อาจมีอาการของระบบร่างกายอื่น ๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ร่วมด้วยได้
โรคติดต่อในสถานศึกษา

โรคติดต่อในส ถานศึกษา

โรคอีสุกอีใส ติดต่อในสถานศึกษา

โรคติดต่อในสถานศึกษาอีสุกอีใส เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชื่อว่า วาริเซลล่า (Varicella) ซึ่งติดต่อได้ง่าย ๆ โดยการหายใจรดกัน ไอจามใส่กัน และการสัมผัสตุ่มแผลของโรคโดยตรงหรือสัมผัสของใช้ผู้ป่วยเช่น ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จึงสามารถติดต่อได้ง่ายในเด็กที่อยู่ร่วมกันที่โรงเรียน การป้องกันการติดโรคอีสุกอีใส พ่อแม่ต้องสอนลูกไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ล้างมือให้สะอาด และพาลูกไปฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใสซึ่งฉีดได้ในเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป

วิธีสังเกตว่าลูกเป็นโรคอีสุกอีใส

 • เริ่มจากมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว
 • มีผื่นแดงขึ้น ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นตุ่มน้ำใส และตุ่มหนอง ขึ้นตามหน้า ลำตัว หลัง และแขนขา
 • ผื่นแต่ละบริเวณของร่างกายอาจมีลักษณะของผื่นแตกต่างกัน เช่น ที่แขนขาเริ่มเป็นผื่นแดง ที่หลังเป็นตุ่มน้ำใส ส่วนที่หน้าเริ่มแห้งและตกสะเก็ด
โรคติดต่อในสถานศึกษา

โรคติดต่อในสถานศึ กษา

โรคตาแดง ติดต่อในสถานศึกษา

โรคติดต่อในสถานศึกษาตาแดง ตาแดงในเด็กเกิดจากหลายสาเหตุ สาเหตุที่พบว่ามีการระบาดบ่อยเกิดจากการติดเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย (เกิดจากการติดเชื้อราหรือพยาธิได้ด้วย) หรือแม้กระทั่งตาแดงจากภูมิแพ้ หรือ ที่เรียกว่าเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ สำหรับอาการตาแดงจากการติดเชื้อ จะติดต่อได้ง่ายโดยการสัมผัส หลักสำคัญในการป้องกันคือ ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยตาแดง ไม่ไปสัมผัสกับขี้ตาหรือน้ำตาของผู้ป่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านทางของใช้ต่างๆ เช่น ผ้าเช็ดหน้า หมอน ผ้าห่ม จึงควรสอนลูกไม่ให้ใช้สิ่งของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ล้างมือให้สะอาด ไม่ขยี้ตา

วิธีสังเกตว่าลูกเป็นโรคตาแดง

 • อาการตาแดงจากการติดเชื้อจะมีลักษณะคือ เยื่อบุตาอักเสบ บวมแดง เคืองตา น้ำตาไหลบ่อย ๆ มีขี้ตาแฉะ
 • ถ้าเป็นตาแดงจากการติดเชื้อไวรัส จะมีขี้ตาใส ๆ และอาจมีอาการหวัดร่วมด้วย
 • ส่วนตาแดงจากการติดเชื้อแบคทีเรียจะพบว่าขี้ตามีสีเขียวอมเหลือง อาจมีหนองได้
 • อาการตาแดงนานทั้งวันหรือหลาย ๆ วัน ไม่หายเองมักเกิดจากการติดเชื้อ แต่ถ้าอาการหายไปอย่างรวดเร็ว เช่น มีตาแดงตอนช่วงเช้า แต่พอช่วงสายก็หายไปได้เอง ก็น่าจะเกิดจากภูมิแพ้มากกว่า

 

โรคอุจจาระร่วง ติดต่อในสถานศึกษา

โรคติดต่อในสถานศึกษาอุจจาระร่วง หรืออหิวาตกโรค เป็นโรคท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย มีชื่อว่า Vibrio cholera ที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารและน้ำดื่ม การป้องกันอหิวาตกโรคทำได้โดยรักษาสุขอนามัยการขับถ่าย ล้างมือให้สะอาด ทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกร้อน ดื่มแต่น้ำที่สะอาด

วิธีสังเกตว่าลูกเป็นโรคอุจจาระร่วง

 • ผู้ป่วยจะมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรง
 • อุจจาระมักจะไหลพุ่ง โดยไม่มีอาการปวดท้อง
 • ลักษณะอุจจาระเหมือนน้ำซาวข้าว
 • ในรายที่เป็นรุนแรงจะมีอาการขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรุนแรงจนช็อคได้

 

โรคติดต่อในสถานศึกษายังมีโรคอื่น ๆ ที่ต้องระวัง เช่น โรคที่พบบ่อยอย่าง โรคไวรัสลงกระเพาะและลำไส้ โรคไข้หวัดธรรมดา คออักเสบ/ทอนซิล อักเสบ หรือโรคร้ายแรงอย่างโรคไข้กาฬหลังแอ่น พ่อแม่จึงต้องดูแลลูกหลานให้ดี คอยสังเกตอาการลูกในแต่ละวัน ด้านศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ก็ต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมโรคติดต่อ

 

ที่มา : thaihealth.or.th/

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ทารกขี้ตาเขรอะ ตาแฉะ ลืมตาลำบาก แม่ลองสังเกต ลูกขี้ตาสีนี้เป็นโรคอะไรหรือเปล่า

อาการยิ่งแย่! เมื่อลูกที่เคยเป็นผื่นแพ้ติดโรคมือเท้าปาก

ไม่อยากให้ลูกต้องป่วยบ่อย ต้องสอนลูกให้ทำแบบนี้

โรต้าไวรัส สาเหตุโรคอุจจาระร่วง วิจัยเผยส่งผลต่อพัฒนาการทารก เสี่ยงไอคิวต่ำ

 


*ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และนำรูปภาพไปเผยแพร่ต่อไม่ว่าวิธีใด ๆ หากฝ่าฝืน ทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner