โภชนาการกับอาหารเช้าซีเรียลโฮลเกรน

lead image

คุณเพชรนภา องค์ตระกูลกิจ นักกำหนดอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ จากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารเช้าซีเรียลโฮลเกรนให้ได้ประโยชน์และได้สารอาหารอย่างครบถ้วน พร้อมเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใสแข็งแรง