แม่สมัยนี้ โดดเดี่ยวขึ้น แถมมีปัญหาการเลี้ยงลูกมากกว่าแม่ยุคก่อน

แม่สมัยนี้ โดดเดี่ยวขึ้น แถมมีปัญหาการเลี้ยงลูกมากกว่าแม่ยุคก่อน

คุณแม่ยุคใหม่ ที่ไม่ได้หยุดอยู่ที่การเลี้ยงลูกอยู่บ้านแต่เพียงอย่างเดียว บางคนยังเป็นซูเปอร์มัมทำงานนอกบ้าน หาเงินเพื่อมาเป็นอีกแรงสำหรับภาระค่าใช้จ่ายในบ้าน สมัยนี้อะไรก็ต้องใช้เงินไปหมด

ผลสำรวจเผย แม่สมัยนี้ โดดเดี่ยวขึ้น เวลาก็ไม่มี แถมมีปัญหาการเลี้ยงลูกมากกว่าแม่ยุคก่อน

แม่สมัยนี้ เลี้ยงลูกทุกวันนี้ไม่ง่ายจริง ๆ  ทั้งปัญหาค่าครองชีพ อิทธิพลสื่อ เพื่อนของลูก บทบาทของพ่อบางคนก็เอาแต่ทำงาน จนไม่มีเวลามาช่วยเลี้ยงลูก ขณะที่หนังละครดราม่าก็ทำให้เด็กซึมซับ ซึ่งจะต่างจากการเลี้ยงลูกของแม่สมัยก่อน

คุณแม่ยุคใหม่

ผลสำรวจสภาวการณ์ แม่กับการเลี้ยงดูลูก จากสถาบันรามจิตติ โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างคุณแม่ทั่วประเทศ 1,200 คน และลูกวัยรุ่นอีกจำนวน 1,200 คน พบว่า แม่รุ่นใหม่ในกลุ่มอายุ 30-50 ปี แม้โดยเฉลี่ยจะมีการศึกษาสูงขึ้นกว่าแม่รุ่นก่อนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป แต่อาจกลับมีปัญหาการเลี้ยงลูกมากกว่าคนสมัยก่อน แม่รุ่นใหม่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงลูกจากคนรุ่นก่อนน้อยกว่าชัดเจนเพียงร้อยละ 69 ในขณะที่แม่รุ่น 50 ปีขึ้นไปได้รับถ่ายทอดเรื่องนี้ถึงร้อยละ 82  ซึ่งแม่ในยุคนี้จะสนใจและศึกษาค้นคว้าข้อมูลการเลี้ยงลูกจากแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่หรือสื่อออินเตอร์เนท เฉลี่ยถึงเกือบร้อยละ 80

อย่างไรก็ตามด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่โครงสร้างครัวเรือนเปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวส่วนใหญ่กลายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวที่อยู่ร่วมกันเพียงพ่อแม่ลูกกันมากขึ้น ส่งผลทำให้แม่รุ่นใหม่โดดเดี่ยวมากขึ้น ขาดการถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงดูลูกจากรุ่นสู่รุ่น พ่อแม่ยุคใหม่จะช่วยกันเลี้ยงลูกเอง ซึ่งผลสำรวจยังพบว่า ในกลุ่มอายุ 40 ปีลงมา ถึงร้อยละ 40 ระบุว่า พ่อมีส่วนช่วยเลี้ยงลูกค่อนข้างน้อยถึงน้อยและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเพียงร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับแม่รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป

แม่สมัยนี้

นอกจากนี้ผลทางเศรษฐกิจก็ยังเป็นปัจจัยต่อการเลี้ยงดูลูกด้วย แม่ที่มีรายได้น้อยกว่า 50,000 บาทต่อปีลงมา จะมีเวลาในการเลี้ยงดูลูก พูดคุย หรือสอนลูก ตลอดจนดูแลเรื่องอาหารการกินให้ลูกน้อย เนื่องจากต้องทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วย จึงทำให้สื่ออินเตอร์เนท เลี้ยงลูกด้วยมือถือ การคบเพื่อน เข้ามามีบทบาทกับลูก ซึ่งอาจชักนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ อันเป็นปัญหาที่จะเกิดกับลูกในอนาคต กระทบต่อปัญหาครอบครัวและสังคมได้

ดังนั้น ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ตาม แต่ความรักที่ควรมีให้กับลูกนั้นยังคงต้องมากและเฝ้าเติมเต็มทุกอย่างในครอบครัวให้ดี แม่ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงลูก พ่อยังต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อหน้าลูก แม้ว่าแต่ละครอบครัวจะมีความเหลื่อมล้ำแตกต่างกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสอนลูกดีไม่เท่ากัน จริงมั้ยค่ะแม่ ๆ .

แม่ที่ดีมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอยู่ในตัว ไม่มีใครสามารถมาแทนที่เธอได้ในชีวิตของลูก ต่อไปนี้คือคุณสมบัติบางประการที่ทำให้ผู้เป็นแม่มีความพิเศษถึงเพียงนั้น

1. มีความรักลึกซึ้งต่อลูก

ความรักของแม่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน ไม่ว่าลูกจะเป็นเด็กหรือโตแล้ว ไม่ว่าจะสุขภาพสมบูรณ์หรือพิกลพิการ ไม่ว่าจะชอบสร้างปัญหาหรือเป็นเด็กดีที่เชื่อฟัง ลูกก็ยังคงเป็นที่รักของแม่เสมอ ความรักนี้อาจแสดงออกมาให้เห็นในหลายรูปแบบ บางครั้งลูกจะเข้าใจผิดว่าการดุด่าว่ากล่าวของแม่คือการที่แม่ไม่รัก มันเป็นความสำคัญมากที่จะต้องทำให้ลูกแน่ใจว่าเขาเป็นที่รักของแม่อยู่เสมอ ถึงแม้ในเวลาที่เขาประพฤติตัวแย่ๆ เด็กที่ได้รับความรักอย่างมั่นคงจะเป็นคนที่มีความสุขและมั่นใจในตัวเอง และจะไม่แสวงหาสิ่งปลอบใจจากที่ใดอีก

ความรักของแม่คือที่มาของความสุขและสงบภายในบ้านลูกจะรู้สึกติดบ้านเพราะที่นั่นมีแม่ผู้เปี่ยมรักของเขาอยู่

2. มีความเสียสละและทุ่มเท

คนเป็นแม่สามารถเสียสละได้อย่างมากมายเพื่อลูก เธอยอมสละเวลา สละการนอนหลับพักผ่อนและความพึงพอใจส่วนตัวของเธอได้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกของเธอสุขสบายดี เช่นที่อิมามซัยนุลอาบิดีน(อ.) ได้กล่าวไว้ในหนังสือริซาละตุล ฮุกูก ของท่านว่า ไม่มีใครสามารถทำอะไรให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้เป็นแม่ทำเพื่อลูกของนางได้ นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ท่านกล่าวไว้ว่า ด้วยความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์(ซ.บ.) เท่านั้น ที่จะทำให้ลูกสามารถขอบคุณแม่ได้สำหรับความเสียสละและทุ่มเทตนของนาง

แม่ที่ดีจะต้องเห็นความจำเป็นและความต้องการของลูก ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มาก่อนเป็นอย่างแรกเสมอ นี่คือประเด็นสำคัญที่ต้องระลึกไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้ ผู้หญิงสมัยนี้ถูกล่อล่วงจากสังคมเพื่อทำให้พวกเธอเห็นว่าหน้าที่การงานในอาชีพของพวกเธอมีความสำคัญมากกว่าหน้าที่ภายในบ้าน ทั้งที่แท้จริงแล้ว บ้านยังคงเป็นสถานที่ทำงานที่มีค่ามากที่สุดของผู้หญิงเสมอ และที่นั่นอาจต้องการความเสียสละตนทุกรูปแบบของเธออยู่ ที่จริงแล้วมันก็ไม่เชิงเป็นการเสียสละ แต่มันคือการลงทุนที่จะได้รับผลกำไรที่ยิ่งใหญ่

3. มีการปกป้องและมั่นคงปลอดภัย

แม่จะปกป้องคุ้มครองลูกจากอันตรายและความยากลำบากอยู่เสมอ และแม่บางคนก็มีแนวโน้มที่จะปกป้องลูกมากจนเกินไป เป็นการดีสำหรับลูกที่จะได้เรียนรู้การเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตตามวัยและสภาวะแวดล้อมของเขาบ้าง เด็กที่ถูกพะเน้าพะนอมากเกินไปจะไม่สามารถเผชิญกับความเป็นจริงของโลกได้เมื่อเขาโตขึ้น โลกที่จะไม่คอยเอาอกเอาใจเขาเหมือนที่แม่เขาเคยทำ

แม่คือหน้าต่างสู่โลกกว้างของลูก

เมื่อทารกน้อยลืมตาดูโลก เขาไม่รู้เรื่องราวใดๆ เกี่ยวกับโลกภายนอกเลย แม่มีบทบาทสำคัญในการแนะนำเขาให้รู้จักโลกกว้างนั้นทัศนคติที่ลูกจะมีต่อชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับแม่เป็นส่วนใหญ่ การวางตัวและความคิดเห็นของเขาต่อศาสนาและเรื่องอื่นๆ รวมทั้งแง่มุมชีวิตของเขาและเป้าหมายของมัน ล้วนจะได้รับมาจากผู้เป็นแม่แทบทั้งสิ้น จนกระทั่งในที่สุดเขาจะโตเต็มวัยและอาจสร้างทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปได้ของตัวเอง แต่ชีวิตในวัยเยาว์และสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากช่วงเวลาเหล่านั้นจะประทับอยู่ในจิตใจของเขาตลอดไป

เป็นแม่ทั้งที ต้องเป็น แม่ที่ดี ให้ได้ แต่บทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่ที่ดี ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูเพื่อให้เติบโตทางร่างกายเพียงอย่างเดียว

แม่สมัยนี้ โดดเดี่ยวขึ้น แถมมีปัญหาการเลี้ยงลูกมากกว่าแม่ยุคก่อน

theAsianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น theAsianparent Thailand ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก theAsianparent Thailand เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

เปิดทุกศาสตร์ด้านโหราศาสตร์และตัวเลข เรารวบรวมไว้ที่ The Asianparent Thailand ที่ชวนคุณเช็คเลขเด็ด ทำนายเลขดัง ที่ไหนมีเลขเด็ดเรารวบรวมมาให้ทุกเรื่อง ตามกระแสก่อนใคร ทั้งไอ้ไข่วัดเจดีย์ เลขเด็ดวัดท่าไม้ หลวงพ่อปากแดง ไหว้พระ 9 วัด ไหว้พระขอหวย หรือไม่ว่าจะเป็น สถานที่ขอพรเรื่องความรัก สถานที่ขอพรเรื่องการงาน สถานที่เสริมดวงทั่วประเทศ สถานที่ขอลูก ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ยบ้าน เสริมฮวงจุ้ยความรัก เพิ่มพลังความรักความสัมพันธ์ ตะกรุดไลลา เมตตามหานิยม และเคล็ดลับโชคลางทุกศาสตร์ 


ที่มา : www.kapook.com

บทความใกล้เคียงที่น่าสนใจ :

8 สิ่งที่ห้ามทำ สำหรับคุณแม่ยุคใหม่ ช่วยลดความเครียด เพิ่มความสุข

ลูกหน้าเหมือนใคร วิจัยชี้ แม่ยุคใหม่จะบอกว่าลูกหน้าตาเหมือนพ่อมากกว่าแม่

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner