แม่ลูกกินดีตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต = สุขภาพดีตลอดชีวิต

lead image

เคยสงสัยกันไหมคะว่า ความเจ็บป่วยทางสุขภาพที่เกิดขึ้นนั้นมาจากสาเหตุใดบ้าง หลายคนอาจตอบว่าเพราะไม่ออกกำลังกาย ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจมองข้ามไปอีกหนึ่งสาเหตุใหญ่ที่ส่งผลกระทบโดยตรงทำให้เกิดการเจ็บป่วย นั่นคือ อาหารที่เราทานกันทุกวันนั่นเอง ยิ่งโดยเฉพาะคนที่เริ่มจะตั้งครรภ์ อาหารที่คุณทานเข้าไปนั้นส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างปฏิเสธไม่ได้ค่ะ

นี่คือเรื่องจริงที่อยากบอกพ่อแม่ทุกท่านให้ได้ทราบว่า …เราทุกคนสามารถส่งต่อยีนที่ดีให้กับลูกได้ โดยยีนที่ดีที่ได้รับมาจากแม่นั้นเกิดจากการที่แม่ได้รับโภชนาการที่ดีมาก่อนที่จะเริ่มตั้งครรภ์ ส่งผลให้เซลล์ต่างๆ ภายในร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ แม่ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จะสามารถส่งต่อยีนที่ดีให้กับลูกในครรภ์ได้มากถึง 20%1

 

นอกจากนี้เครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ประเทศไทย โดย รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ได้มีข้อมูลทางการแพทย์ที่ระบุอย่างชัดเจนว่า โภชนาการที่ไม่ถูกต้องในช่วงแรกของชีวิตส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตต่อคุณแม่ตั้งครรภ์และต่อทารกขณะอยู่ในครรภ์ รวมทั้งหลังคลอดด้วย  ซึ่งปัญหาของโภชนาการที่ไม่ถูกต้องมาจากปัญหาการได้รับอาหารมากเกินไป (over-nutrition) และปัญหาการได้รับอาหารน้อยเกินไป (under-nutrition)2

 

ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นการตั้งครรภ์ มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพด้วยอาหารที่ดีมีประโยชน์ทานในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งมากหรือน้อยจนเกินไป ดูแลเรื่องน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งก่อนเริ่มตั้งครรภ์และตลอดช่วงการตั้งครรภ์ หลังจากที่ลูกคลอดออกมาก็ต้องใส่ใจในเรื่องโภชนากรสารอาหารดีอย่างเหมาะสมให้กับลูกด้วย ซึ่งหากทำได้ทั้งแม่และลูกก็จะมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีทั้งตอนนี้และต่อไปในอนาคต

 

และด้วยความห่วงใยจึงอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลโภชนาการช่วงแรกของชีวิตที่เริ่มกันตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ไปจนกระทั่งลูกอายุ 5 ขวบ ทั้งนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางสุขภาพจากโรคต่างๆ ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

 

ทางทีมงานจึงมีบทความสาระดีที่อยากแนะนำให้ทุกครอบครัวได้เข้าไปอ่านกันค่ะ :

ดูแลโภชนาการอย่างไร ในช่วงเตรียมตั้งครรภ์   

เพราะสุขภาพก่อนตั้งครรภ์มีผลต่อการมีลูก และเพื่อให้ผู้หญิงทุกคนมีความพร้อมทางร่างกายมากที่สุด เราจึงต้องให้ความสำคัญกับการดูแลโภชนาการก่อนที่จะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น 

ทำไมกรดโฟลิกจึงสำคัญกับร่างกายก่อนตั้งครรภ์ 

เพราะอันตรายจากการขาดโฟลิกก่อนตั้งครรภ์ มีผลกระทบร้ายแรงต่อลูกที่อาจเกิดมาพร้อมกับความพิการได้

กินดีมีสุขเพื่อสองเรา 

เพราะคุณแม่ท้องไม่ใช่ตัวคนเดียวอีกต่อไป แต่ยังมีอีกหนึ่งชีวิตน้อยๆ อยู่ในร่างกายของคุณแม่ด้วย ดังนั้นต้องแน่ใจว่าอาหารที่ทานเข้าไปในแต่ละมื้อ มีประโยชน์มากพอที่จะส่งต่อไปให้ลูกได้ใช้พัฒนาสร้างร่างกายด้วย 

ห้ามพลาด !! 5 สารอาหารที่สำคัญกับร่างกายแม่ช่วงให้นมลูก 

สุขภาพร่างกายของแม่ที่ให้นมลูกต้องการการดูแลมากขึ้นไม่ต่างจากช่วงที่ตั้งครรภ์ เพราะร่างกายของแม่ต้องผลิตน้ำนมเพื่อมาเลี้ยงลูก ดังนั้นต้องแน่ใจว่าช่วงที่ให้นมลูกคุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างครบถ้วน

 

นอกจากบทความข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลากหลายบทความสาระดีใน www.eln.theasianparent.com ที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันค่ะ

 

ด้วยรักและห่วงใย

ทีมงานดิเอเชี่ยนพาเรนท์

 

 

 

 

Reference
1Gluckman 2013 (Quote from an article in the Hong Kong Tribune).
2รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์. เครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ประเทศไทย.