แม่น้ำหนักมากทำลูกอายุสั้น

น้ำหนักมากมักจะมากับสุขภาพที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก เช่นเดียวกันกับแม่ตั้งครรภ์ค่ะ ยิ่งดัชนีมวลกายของร่างกายมีมากเท่าไหร่ ก็ส่งผลเสียถึงลูกในท้องมากเท่านั้น

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะไม่รู้จัก เทโลเมีย (telomere) แต่ถ้าบอกว่าเทโลเมียมีความสำคัญต่ออายุขัยของเรา ฟังดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมละคะ

เทโลเมีย ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดคือ บริเวณปลายของโครโมโซมที่ทำหน้าที่หุ้มโครโมโซมเพื่อถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม เช่น สีผิว สีตา สีผม ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่า ความยาวของเทโลเมียนั้นสัมพันธ์กันกับอายุขัยของคนนั้นๆ คนที่เทโลเมียมีความยาวก็จะอายุขัยยาว คนที่เทโลเมียสั้นก็จะมีอายุขัยที่สั้นกว่านั่นเองค่ะ

อาการบวมตอนตั้งครรภ์, วิธีลดอาการบวมตอนตั้งครรภ์, อาการบวมตอนท้อง, วิธีลดอาการบวมตอนท้อง

ค่า BMI สัมพันธ์กับ เทโลเมีย

การเก็บข้อมูลจากดีเอ็นเอของเลือดที่อยู่ในสายสะดือ และดีเอ็นเอที่อยู่ในรกของทารกมาเปรียบเทียบเทโลเมีย พบว่า เด็กทารกที่คุณแม่มีค่า BMI ที่ปกติ (BMI 24.1) นั้น เทโลเมียจะมีความยาวตามปกติ และเด็กทารกที่คุณแม่มีค่า BMI มากกว่าปกติ เทโลเมียจะสั้นกว่า ซึ่งหมายถึงอายุขัยของเด็กๆ จะสั้นตามไปด้วยค่ะ นอกจากนี้เด็กที่มีเทโลเมียสั้น จะมีความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เมื่อโตขึ้น อย่างโรคหัวใจและโรคเบาหวาน ซึ่งจำนวนของคุณแม่ที่มีค่า BMI สูงนั้น เป็น 30% ของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่

shutterstock_300433304

นอกจากนี้ปัจจัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความยาวของเทโลเมีย ได้แก่ อายุของพ่อแม่ สถานะทางเศรษฐกิจ เชื้อชาติ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของแม่ระหว่างการตั้งครรภ์ และน้ำหนักแรกเกิดด้วย

เตรียมตัวตั้งครรภ์ = ลดน้ำหนัก

หากคุณผู้หญิงคนใดตั้งใจจะมีลูก ตั้งใจจะตั้งครรภ์ในเร็ววันนี้ แต่ยังมีค่า BMi หรือดัชนีมวลกายที่เกินอยู่ ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะลดน้ำหนักให้มีค่าดังชีมวลกายที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ก่อนที่ตั้งครรภ์นะคะ ยิ่งรู้อย่างนี้แล้ว ยิ่งต้องมีกำลังใจในการดูแลรักษาคุณภาพ เพื่อลูกที่กำลังจะเกิดมาค่ะ

ที่มา medicalnewstoday

ParentTown