แม่ท้องฉีดวัคซีน หรือยัง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดในหญิงตั้งครรภ์ ป้องกันภาวะปอดอักเสบ

lead image

คนท้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง วัคซีนที่สำคัญ วัคซีนที่จำเป็นสำหรับแม่ท้อง โดยเฉพาะช่วงอากาศแปรปรวนแบบนี้ แม่ท้องเป็นไข้หวัดใหญ่ อันตรายมากรู้ไหม ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

แม่ท้องฉีดวัคซีน หรือยัง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดในหญิงตั้งครรภ์

แม่ท้องฉีดวัคซีน หรือยัง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดในหญิงตั้งครรภ์ สำคัญมาก อย่าประมาท! แม่ท้องเป็นไข้หวัดใหญ่ เสี่ยงเสียชีวิตได้ จากภาวะปอดอักเสบ มาเช็คลิสต์ วัคซีนที่ควรได้รับในระหว่างตั้งครรภ์

คนท้องต้องฉีด วัคซีนตอนตั้งครรภ์

เพจเมื่อหมอเป็นแม่ ได้โพสต์ถึง #วัคซีนที่ควรได้รับในระหว่างตั้งครรภ์ ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

สัปดาห์ก่อน แม่หมอมีโอกาสได้ฟังบรรยายเรื่องการให้วัคซีนป้องกันโรคจากท่านประธานสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยค่ะ คิดว่ามีประโยชน์มากๆ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ วันนี้เลยมาแนะนำลูกเพจค่ะ

วัคซีนที่ควรได้รับในระหว่างตั้งครรภ์

กลุ่มของวัคซีนที่ควรได้ในระหว่างตั้งครรภ์ กลุ่มนี้นอกจากจะไม่เป็นอันตรายกับทารกในครรภ์ ยังมีประโยชน์ กล่าวคือ การฉีดวัคซีนจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันในแม่ และสามารถส่งผ่านภูมิคุ้มกันผ่านรกไปให้ลูกน้อยในครรภ์ได้อีกด้วย ที่แนะนำ ได้แก่

  • กลุ่ม บาดทะยัก, คอตีบ, ไอกรน
    ซึ่งมีทั้ง บาดทะยักรวมกับคอตีบ (Td) และรวมทั้งสามชนิด (Tdap)
    โดยแนะนำให้ได้ตัว Td 1-2 dose ระหว่างตั้งครรภ์ เริ่มฉีดในช่วงไตรมาสที่ 3
    และ Tdap 1 dose ในช่วงไตรมาสที่ 3 เช่นกัน
    ส่วนมาก แม่หมอจะฉีด Td 1 dose ในเดือนที่ 6 แล้วสลับเป็น Tdap ในเดือนที่ 7 ของการตั้งครรภ์ เข็มสุดท้าย เป็น Td หลังคลอดค่ะ
  • กลุ่มวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Inactivated influenza Vaccine) แนะนำให้ฉีดในขณะตั้งครรภ์ 1 dose ช่วงไตรมาสที่ 3 เช่นกันค่ะ เนื่องจากถ้าขณะตั้งครรภ์เกิดติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ อาการจะรุนแรงถึงขนาดระบบหายใจล้มเหลวได้มากกว่าคนทั่วไป อันตรายจริง ๆ นอกจากนี้ ยังเพิ่มภูมิให้ทารกในครรภ์อีกด้วยค่ะ

ช่วงนี้หน้าฝน โรคติดเชื้อต่างๆมากมาย แม่ๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ใครที่ยังไม่ได้วัคซีน สอบถามคุณหมอที่ฝากครรภ์ได้เลยค่ะ

รักแม่ๆที่ตั้งครรภ์ทุกคนค่ะ

ที่มา : https://www.facebook.com/DoctorAsMother

 

หญิงตั้งครรภ์ต้องรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

โดยทั่วไปของการให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์มักให้เพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในมารดา หากหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อเกิดการติดเชื้อนั้น ๆ และช่วยเพิ่มโอกาสในการป้องกันโรคแก่ทารกในช่วง 6-12 เดือนแรกหลังเกิดด้วย

แม่ท้องเป็นไข้หวัดใหญ่ เสี่ยงมากรู้ไหม

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคหนึ่งที่พบว่า หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่มากกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะภาวะปอดอักเสบและอาจเสียชีวิตได้ เพราะหญิงตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ และมีความต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้น พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นไข้หวัดใหญ่มีโอกาสต้องรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่าหญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์และไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ถึง 4 เท่า

โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยจะพบมากตอนช่วงฤดูฝน และพบต่อเนื่องในช่วงฤดูหนาว เชื้อไข้หวัดใหญ่มักมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่ระบาดเกือบทุกปี คนที่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้ เนื่องจากอาจป่วยจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่เปลี่ยนสายพันธุ์ไป และภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจะอยู่ได้ไม่นาน

เชื้อไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่จะมีส่วนประกอบของเชื้อไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ โดยเป็น Type A จำนวน 2 สายพันธุ์ คือ H1N1 และ H3N2 และ Type B 1 สายพันธุ์ วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของสายพันธุ์ไวรัสที่จะบรรจุในวัคซีนทุกปี ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

ในปัจจุบัน แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งควรเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (ส่วนวัคซีนชนิดเชื้อเป็นซึ่งยังไม่มีในประเทศไทย และถือเป็นข้อห้ามจะใช้ในหญิงตั้งครรภ์) โดยสามารถฉีดได้ในทุกช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งนอกจากจะป้องกันไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์แล้ว ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจะผ่านรกจากมารดาสู่ลูกในครรภ์ด้วย ทำให้เมื่อคลอด ลูกจะมีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่แรกเกิดโดยไม่ต้องฉีดวัคซีน ไม่ต้องรอให้ครบตามเกณฑ์ปกติคือ 6 เดือนถึงจะให้วัคซีน การได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์จึงเป็นการได้ประโยชน์สองต่อ คือหญิงตั้งครรภ์ได้รับประโยชน์โดยตรง ส่วนลูกได้รับประโยชน์โดยอ้อม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดทุกปี

ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะลดต่ำตามธรรมชาติหลังการฉีด 6-12 เดือน ดังนั้น ควรฉีดวัคซีนทุกปี เนื่องจากระยะฟักตัวของโรคไข้หวัดใหญ่สั้นมาก จำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันสูงพอขณะได้รับเชื้อเข้ามาในร่างกาย ซึ่งการฉีดวัคซีนปีละครั้งจะทำให้ระดับภูมิคุ้มกันสูงพอที่จะป้องกันโรคได้ ทั้งนี้ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ที่เกิดมักเป็นอาการเฉพาะที่บริเวณตำแหน่งฉีด หรืออาจมีไข้ต่ำๆ และปวดเมื่อยได้ในช่วง 1-2 วันหลังฉีด

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

5 ท่าเบ่งคลอด ลดอาการเจ็บท้องคลอด ช่วยแม่ท้องคลอดง่ายขึ้น

สาเหตุ ตัวอ่อน ไม่พัฒนา ตัวอ่อนหยุดการเจริญเติบโต แท้งค้าง คนท้องแบบไหนเสี่ยงสูง

ท้องแข็งถี่ อันตรายไหม ห้ามทำอะไร เมื่อมีอาการท้องแข็ง

คนท้องเป็นไวรัสตับอักเสบบี ถ่ายทอดจากแม่ท้องสู่ทารก ท้อง เป็นไวรัสตับอักเสบบี ลูกเสี่ยงมะเร็งตับ

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!