แม่ก็คือแม่ ถึงเลี้ยงลูกไม่เหมือนกัน แต่รักลูกไม่แพ้ใครในโลกา

แม่ก็คือแม่ ถึงเลี้ยงลูกไม่เหมือนกัน แต่รักลูกไม่แพ้ใครในโลกา

ภาพถ่ายจากโครงการ " Mums of the World " ที่จะเปิดเผยให้ทุกคนได้มองเห็นชีวิตของบรรดาผู้เป็นแม่ที่อยู่รอบโลกจากประเทศต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นภาพ “แม่” ที่ไม่ว่าอยู่มุมไหนก็มีความรักลูกเหมือนกัน

 ภาพชุดที่แสดงให้เห็นว่าความเป็น “แม่” ในแต่ละประเทศ วัฒนธรรม ประเพณีและสภาพความเป็นอยู่ในแต่ละแบบที่แม้จะแตกต่างกัน แต่มีสิ่งที่เหมือนกัน เพราะ แม่ก็คือแม่ ที่มีความรักลูกอย่างสุดหัวใจไม่แพ้กัน

แม่ก็คือแม่ ถึงเลี้ยงลูกไม่เหมือนกัน แต่รักลูกไม่แพ้ใครในโลกา

ภาพถ่ายของความเป็นแม่แต่ละประเทศที่ถ่ายทอดออกมาเห็นได้ว่า “แม่” เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์

แม่ก็ คือแม่

แม่ ประเทศ Argentina

มันเห็นได้ชัดว่าแม่คือคนที่โอบอุ้มลูกและคนในครอบครัวไว้ด้วยกัน รวมถึงเป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดในครอบครัวด้วย

แ ม่ก็คือแม่

แม่ประ เทศ Armenia

มาดูบทบาทการเลี้ยงลูกของคุณแม่แต่ละประเทศทั่วโลกกัน (ประเทศไทยก็มีนะ)

แม่ก็ คือแม่

แม่ปร ะเทศ China

แม่ก็คื อแม่

แม่ป ระเทศ Georgia

แม่ก็ คือ แม่

แม่ ประเทศ Germany

แม่ ก็ คือแม่

แม่ประเทศ Belarus

แม่ก็คือแม่

แม่ประเ ทศ ฺBrazil

แม่ก็คือแม่

แม่ประเ ท ศ Bulgaria

แม่ก็คือแม่

แม่ ประเ ทศ Norway

แม่ก็คือแม่

แม่ ประ เทศ Pakistan

แม่ก็คือแม่

แม่ประเทศไทย

แม่ก็คือแม่

แม่ ประเทศ United States (Arizona)

แม่ก็คือแม่

แม่ประ เทศ Guam

แม่ก็คือแม่

แ ม่ ประเทศ Hongkong

 

แม่ก็คือแม่

แม่ปร ะเทศ Nepal

เราทุกคนมาถึงวันนี้ได้ ก็เพราะมีความรักอันยิ่งใหญ่ของผู้หนึ่งอยู่เบื้องหลัง นั่นคือความรักของแม่  ปราศจากความรักของแม่   เพียงแค่จะเกิดมาเป็นมนุษย์อันเป็นโชคประเสริฐยิ่ง  ก็เป็นไปไม่ได้แล้ว  มิไยต้องเอ่ยถึงความเติบโตทางกาย ความเจริญงอกงามทางใจ ความสุข และความสำเร็จ  ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ล้วนเกิดขึ้นได้ก็เพราะความรักของแม่เป็นองค์ประกอบสำคัญ

แม่เป็นคนแรกที่ทำให้เราสัมผัสรู้ถึงความรัก  เป็นรักที่ช่วยเติมเต็มหัวใจของเรา และทำให้เรามีรักที่จะมอบให้แก่ผู้อื่น แม้ว่าบางครั้งความคลางแคลงสงสัยจะเกิดขึ้นในใจเราว่า  แม่รักลูกเท่ากันจริงหรือ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ถึงแม้แม่จะรักเราน้อยกว่าพี่น้อง  แต่ก็ไม่มีใครในโลกนี้ที่รักเราเท่าแม่แล้ว  ยังจะมีความรักของคนอื่นอีกหรือที่เทียบเท่าความรักของแม่ได้

ในทำนองเดียวกัน  แม้ว่าบางครั้งแม่จะโกรธเรา ไม่เป็นธรรมกับเรา  รุนแรงกับเรา  แต่นั่นก็เทียบไม่ได้กับความดีที่ท่านได้ทำกับเรา    ท่านทำดีกับเรานับหมื่นนับแสนครั้ง  แต่อาจพลาดพลั้งเพียงไม่กี่ครั้ง  หากเราฝังใจในความไม่ดีของท่านจนรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ  ใช่หรือไม่ว่านั่นเป็นเพราะเราเลือกจดจำส่วนน้อยนิดที่พลั้งพลาดนั้น จนมองไม่เห็นความดีอันมากมายมหาศาลที่ท่านได้ทำกับเรามาทั้งชีวิต

วันแม่เป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรรำลึกถึงบุญคุณของแม่ นอกเหนือจากวันเกิดซึ่งเป็นวันที่แม่ต้องทนทุกข์อย่างยิ่งเพื่อให้กำเนิดเรา  เป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรตระหนักว่าเวลาของท่านเหลือน้อยลงทุกที   ในขณะที่ท่านยังอยู่กับเรา จึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไป ควรรีบใช้โอกาสนี้ทำสิ่งดี ๆ ให้แก่ท่าน รวมทั้งดูแลท่านให้มีความสุขขณะที่ยังมีสุขภาพดีอยู่ หรือดูแลรักษาท่านในขณะป่วยไข้  ดีกว่าที่จะพยายามยื้อชีวิตท่านเมื่อความตายใกล้มาถึง ซึ่งเท่ากับเป็นการยื้อความทุกข์ทรมานของท่านให้ยืดยาวออกไป  หรือไม่ก็ทำงานศพของท่านให้ยิ่งใหญ่ ทำบุญให้แก่ท่านอย่างมากมาย แต่ละเลยท่านในยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่  ส่วนผู้ที่สูญเสียแม่ไปแล้ว  การรำลึกถึงความรัก ความดี และความเสียสละของท่านก็สูญเปล่าไม่  อย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากทำความดียิ่งขึ้น

ในทำนองเดียวกันวันแม่ยังเป็นวันที่แม่ควรใคร่ครวญถึงลูกด้วยว่า  เราได้ทำหน้าที่ต่อลูกอย่างเต็มที่หรือยัง  ได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกแล้วหรือไม่   แม้เราไม่สงสัยในความรักที่ตนมีต่อลูก แต่แน่ใจหรือไม่ว่า สิ่งที่เราทำกับลูก หรือเรียกร้องจากลูกนั้น มุ่งประโยชน์สุขของลูกเป็นที่ตั้ง หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของเราเอง  แม่ทุกคนอยากให้ลูกได้ดี มีสุข และประสบความสำเร็จในชีวิต  แต่บ่อยครั้งครั้งก็มีเงื่อนไขว่า ต้องดี สุข และสำเร็จในแบบของแม่   ยอมรับไม่ได้ที่ลูกจะดี สุข และสำเร็จในแบบของลูก  ในที่สุดจึงกลายเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ทั้งสองฝ่าย

ความหวังดีนั้นสามารถทำร้ายคนอื่นได้  ข้อนี้รวมถึงความหวังดีที่แม่มีต่อลูก ทั้งนี้เพราะเมื่อยึดติดถือมั่นในความหวังดี ว่าลูกต้องเป็นอย่างนี้ ๆ เท่านั้น ก็ย่อมตามมาด้วยการบังคับและยัดเยียด โดยไม่ฟังลูก ลูกจึงกลายเป็นสิ่งรอบรับและตอบสนองความฝันของแม่ และอาจเป็นอีกหลายอย่าง แต่อย่างเดียวที่ลูกไม่ได้เป็นคือ เป็นตัวของตัวเอง หรือมีชีวิตที่เป็นของตนเอง  เป็นได้แค่ไม้ดัด  ไม่ใช่ต้นไม้ที่เติบโตอย่างอิสระและเต็มศักยภาพ  หนักกว่านั้นคือ ลูกไม่รู้จักตนเอง ไม่รู้ว่าตนต้องการอะไร  จึงง่ายที่จะมีชีวิตอย่างหุ่นยนต์ กลไก ร้ายกว่านั้นคือเป็นดังจอกแหนที่ล่องลอยไปตามยถากรรมสุดแท้แต่กระแสน้ำจะพาไป

คนจำนวนไม่น้อยขาดความรักจากพ่อแม่ในวัยเด็ก  อาจเป็นเพราะเป็นเด็กกำพร้า  เมื่อกลายเป็นแม่ จึงพร่องความรัก ไม่สามารถให้ความรักแก่ลูกได้เต็มที่หรืออย่างแม่คนอื่น ๆ   ลูกจึงพึงเห็นใจแม่หากท่านเรียกร้องจากลูกมากมายจนดูเหมือนไม่รู้จักพอ หรือระบายอารมณ์ใส่ลูกอยู่เนือง ๆ  เพราะนั่นคือการเรียกร้องความรักจากลูกเพื่อเติมเต็มหัวใจแม่นั้นเอง  ขณะเดียวกันแม่เองก็พึงตระหนักว่า การเรียกร้องความรักจากใคร ย่อมไม่อาจได้ความรักมาเติมเต็มอย่างแท้จริง  ต่อเมื่อเป็นฝ่ายให้ความรักก่อน จึงจะได้รับความรักกลับมา  ดังนั้นแทนที่จะเรียกร้องจากลูกอย่างไม่จบสิ้น ควรตั้งสติและกลับมาเป็นฝ่ายให้อีกครั้งหนึ่ง  นั่นคือให้ความสุขแก่ลูก โดยนึกถึงลูกเป็นที่ตั้ง ไม่เอาอารมณ์และความต้องการของตนเป็นใหญ่

ความรักอันยิ่งใหญ่นั้นมีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคน สำหรับบางคนความรักนั้นอาจอยู่ลึกหรือถูกกดทับเพราะความเจ็บปวดในอดีตหรือเพราะความอ่อนแอพลั้งเผลอ  แต่เมื่อใดที่ความรักนั้นถูกน้อมนำมาสู่จิตสำนึก ก็จะบันดาลใจให้ทำความดีอันยิ่งใหญ่ และนำความสุขที่แท้มาให้ทั้งแก่ลูกและแก่ตนเอง

โลกนี้และชีวิตนี้จึงงดงามได้เพราะความรักของแม่

theAsianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น theAsianparent Thailand ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก theAsianparent Thailand เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”


ที่มาจาก : https://visalo.org/article/pagin01_mom.html

บทความใกล้เคียงที่น่าสนใจ :

วิถีชีวิตมนุษย์แม่ที่เลี้ยงลูกในแต่ละวัน ตรงจังๆ !!

“งานแม่” ไม่มีวันจบ ผลสำรวจเผย แม่ที่ เลี้ยงลูกอยู่บ้าน เครียด โกรธ ซึมเศร้า ไม่ได้สบายอย่างที่คิดเล้ย!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner