แพ็กเกจวัคซีนเด็ก 2561 ราคาวัคซีนเหมาจ่าย ของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก 2561 ราคาวัคซีนเหมาจ่าย ของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ

เพราะเรื่องสุขภาพของลูกนั้นเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิด จนถึงช่วงขวบปีแรก ยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้ป้องกันอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกน้อยได้

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย ปี2561 

ก่อนอื่นเรามาดูกันว่า วัคซีนมาตรฐานที่ควรพาลูกน้อยไปรับวัคซีนนั้น มีอะไรบ้าง จากนั้นติดตามกันต่อว่า แพ็กเกจวัคซีนเด็ก 2561 ราคาวัคซีนเหมาจ่าย ของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ นั้น มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้าง

วัคซีนมาตรฐานที่ควรพาลูกน้อยไปรับวัคซีน

1. วัคซีนบีซีจี (BCG)

เป็นวัคซีนป้องกันวัณโรค ที่ต้องฉีดให้เด็กทารกแรกเกิดภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด เพื่อป้องกันการอาเจียน มีไข้ และปวดหัวรุนแรง รวมไปถึงอาการคอแข็งที่อาจเกิดขึ้นได้

2. วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (HBV)

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีนี้ จะแบ่งการฉีดออกเป็น 3 ครั้ง คือตอนแรกเกิด, 1 เดือน และ 6 เดือน

3. วัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก- ไอกรน ชนิดเซลล์ (DTwP)

วัคซีนนี้จะเป็นวัคซีนรวม 3 โรค ทั้งคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน ชนิดเซลล์ ที่ติดต่อผ่านการไอ จาม หรือน้ำมูกของผู้ป่วย และติดเชื้อผ่านทางบาดแผล การฉีดเพื่อป้องกันโรคพวกนี้ จะแบ่งการฉีดเป็น 3 ครั้ง และฉีดกระตุ้นอีก 2 ครั้ง โดยเริ่มฉีดครั้งแรกตอนอายุ 2 เดือน, 4 เดือน และ 6 เดือน และค่อยไปกระตุ้นอีกครั้งตอนขวบครึ่งและ 4 ขวบ

4. วัคซีนป้องกันโปลิโอ (OPV)

การให้วัคซีนชนิดนี้จะเป็นแบบกินหรือการหยอด โดยจะให้ทั้งหมด 3 ครั้ง คือตอนที่ลูกอายุ 2 เดือน, 4 เดือน และ 6 เดือน

5. วัคซีนป้องกันโรคหัด – หัดเยอรมัน – คางทูม (MMR)

เด็กควรจะได้รับการฉีดวัคซีนเมื่ออายุ 9 – 12 เดือน ซึ่งการฉีดแค่ครั้งเดียวก็ป้องกันโรคนี้ได้ตลอดชีวิต โดยวัคซีนนี้จะป้องกันได้ทั้ง 3 โรค โดยฉีดหนึ่งเข็มตอนอายุ9-12 เดือนขึ้นไป และค่อยฉีดกระตุ้นอีกครั้ง ตอนอายุ 4-6 ปี

6. วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ (JE)

การฉีดวัคซีนนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ ฉีดระหว่างที่เด็กอายุ 9-18 เดือน โดยฉีดเข็มที่ 1 และ 2 ห่างกัน 4 อาทิตย์ และมีการฉีดกระตุ้นอีกครั้งเมื่อโตประมาณ 2 ขวบหรือ 2 ขวบครึ่ง

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก 2561 ราคาวัคซีนเหมาจ่าย โรงพยาบาลพญาไท

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพ็คเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพคเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

หมายเหตุ:

ราคาแพ็คเกจวัคซีนไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาล

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ phyathai.com

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก 2561 ราคาวัคซีนเหมาจ่าย โรงพยาบาลเปาโล

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพ็คเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพคเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

หมายเหตุ:

ราคาแพ็คเกจวัคซีนไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ

หมดอายุ 31 ธันวาคม 2561

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ paolohospital.com

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก 2561 ราคาวัคซีนเหมาจ่าย โรงพยาบาลเวชธานี

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก 2561 ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพคเกจวัคซีน

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพคเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

หมายเหตุ:

ราคาแพ็คเกจวัคซีนไม่รวมค่าแพทย์

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ vejthani.com

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก 2561 ราคาวัคซีนเหมาจ่าย โรงพยาบาลหัวเฉียว

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพ็คเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพคเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

หมายเหตุ:

ราคาแพ็คเกจวัคซีนไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hc-hospital.com

ติดตามแพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่ายของโรงพยาบาลอื่น ๆ ต่อหน้าถัดไป –>>>

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก 2561 ราคาวัคซีนเหมาจ่าย โรงพยาบาลศิครินทร์

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพ็คเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพคเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

หมายเหตุ:

ราคาแพ็คเกจวัคซีนไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาล

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ sikarin.com

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก 2561 ราคาวัคซีนเหมาจ่าย โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพ็คเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพคเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

หมายเหตุ:

ราคาแพ็คเกจวัคซีนไม่รวมค่าแพทย์และบริการ

ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน ในกรณีที่วัคซีนไม่ครบตามแพ็คเกจเหมาจ่าย

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bch.in.th

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก 2561 ราคาวัคซีนเหมาจ่าย โรงพยาบาลเพชรเกษม 2

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพ็คเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพคเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

หมายเหตุ:

 • โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์และค่าธรรมเนียม
 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับสิทธิโครงการสุขภาพถ้วนหน้า(30บาท) และรายการส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถโอนสิทธิการรับวัคซีนให้ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ petkasem2hospital.com

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก 2561 ราคาวัคซีนเหมาจ่าย โรงพยาบาลบางปะกอก 1

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพ็คเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพคเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

หมายเหตุ:

ราคาแพ็คเกจวัคซีนไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bangpakok1.com

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก 2561 ราคาวัคซีนเหมาจ่าย โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพ็คเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพคเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

หมายเหตุ:

ราคาแพ็คเกจวัคซีนไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาล

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ vichaivej.com

ติดตามแพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่ายของโรงพยาบาลอื่น ๆ ต่อหน้าถัดไป –>>>

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก 2561 ราคาวัคซีนเหมาจ่าย โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพคเกจคลอดสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพคเกจคลอดสำหรับเด็ก

หมายเหตุ:

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kasemrad.co.th

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก 2561 ราคาวัคซีนเหมาจ่าย โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ บางแค

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพคเกจคลอดสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพคเกจคลอดสำหรับเด็ก

หมายเหตุ:

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kasemrad.co.th

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก 2561 ราคาวัคซีนเหมาจ่าย โรงพยาบาลยันฮี

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพคเกจคลอดสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก ราคาวัคซีนเหมาจ่าย แพคเกจคลอดสำหรับเด็ก

Package วัคซีนสำหรับ 1 ขวบปีแรก

Package 1 (วัคซีนสำหรับ 1 ขวบปีแรก) ราคา 6,500 บาท

 • วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และตับอักเสบบี 2 Dose (อายุ 2 เดือน กับอายุ 6 เดือน)
 • วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 1 Dose (อายุ 4 เดือน)
 • วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน 1 Dose (อายุ 9-12 เดือน)
 • วัคซีนไข้สมองอักเสบ 1 Dose (อายุ 9-12 เดือน)

Package 2 (Prevnar 13 วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมไอพีดี และหูชั้นกลางอักเสบ)

 • Package 3 เข็ม ราคา 7,900 บาท
 • Package 4 เข็ม ราคา 9,990 บาท

Package 3 (Synflorix วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมไอพีดี และหูชั้นกลางอักเสบ)

 • Package 3 เข็ม ราคา 5,900 บาท

Package 4 (Synflorix & Rotarix วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมไอพีดี และวัคซีน

ป้องกันไวรัสโรต้า อาการท้องร่วงอย่างรุนแรง)

 • Package Synflorix 4 เข็ม & Rotarix 2 ครั้ง ราคา 9,400 บาท

** ดอกเบี้ยการผ่อนชำระเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่กำหนด

** โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้** ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.60 – 31 ธ.ค.61

** ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ th.yanhee.net


ขอบคุณข้อมูลวัคซีนมาตรฐานจาก phyathai.com

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ตารางวัคซีน ปี 2561 จากกระทรวงสาธารณสุขมาแล้ว เช็คเลย!

อาการข้างเคียงของวัคซีน แต่ละชนิดส่งผลอะไรกับลูกบ้าง

วัคซีนโรต้า วิธีป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า อย่าคิดว่าไม่สำคัญ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

P.Veerasedtakul

app info
get app banner