แบบสอบถาม...คุณแม่กังวลกับการเลี้ยงลูกมากแค่ไหน?

lead image

คนเป็นแม่ย่อมอยากเห็นมีพัฒนาการสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม แต่ลูกจะเติบโตมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูด้วยนะคะ อยากรู้จังว่า มีปัจจัยอะไรบ้างนะ..ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการเลี้ยงลูกของคุณแม่แต่ละท่าน มาร่วมตอบแบบสอบถามกันนะคะ และลุ้นรับ Gift Set จำนวน 20 รางวัล