แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก แต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี [ออนไลน์] เช็กเลย!

lead image

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กที่มีอายุ 0 - 6 ปี โดยกรมสุขภาพจิต เพื่อให้พ่อแม่สามารถทำการตรวจคัดกรองพัฒนาการของลูกน้อยได้ด้วยตนเอง

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก แต่ละช่วงอายุ

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก เดิมชื่อ แบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยคณะผู้วิจัยโรงพยาบาลราชานุกูลเพื่อให้เป็นเครื่องมือคัดกรองเด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อนในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ซึ่งพัฒนามาจากแบบคัดกรองพัฒนาการของต่างประเทศ และของประเทศไทยเอง สำหรับแบบคัดกรองพัฒนาการเด็กนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้คัดกรองเด็กที่พัฒนาการล่าช้าและภาวะปัญญาอ่อนในชุมชน อายุ 6 เดือน – 6 ปี โดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน แต่คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้ทดสอบดูพัฒนาการของลูกได้ในเบื้องต้นค่ะ หากพบความผิดปกติก็สามารถปรึกษาคุณหมอเด็กเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยต่อไป

วิธีการใช้แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

  1. ให้ทดสอบกับเด็กที่มีอายุครบ 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน, 18 เดือน, 2 ปี, 3 ปี, 4 ปี, 5 ปี และ 6 ปี
  2. ทำการทดสอบจากตัวเด็กเท่านั้น ยกเว้นข้อที่อนุญาตให้ถามจากแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก
  3. ขีดเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ได้” หรือ “ไม่ได้” ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น
  4. รวมคะแนนช่อง “ได้” คิดข้อละ 1 คะแนน
  5. เมื่อทราบถึงจุดด้อยพัฒนาการของเด็ก ณ ช่วงอายุใด ให้ส่งเสริมพัฒนาการตามกิจกรรมที่อยู่ในช่วงอายุนั้น ๆ จากชุดส่งเสริมพัฒนาการ

การแปลผลของแบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

  1. อายุ 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือนถ้าได้ 3 คะแนน หรือต่ำกว่า ให้สงสัยพัฒนาการล่าช้า
  2. อายุ 18 เดือน ถ้าได้ 4 คะแนน หรือต่ำกว่า ให้สงสัยพัฒนาการล่าช้า
  3. อายุ 2 ปี และ 4 ปี ถ้าได้ 2 คะแนน หรือต่ำกว่า ให้สงสัยภาวะปัญญาอ่อน
  4. อายุ 3 ปี, 5 ปี และ 6 ปี ถ้าได้ 3 คะแนน หรือต่ำกว่า ให้สงสัยภาวะปัญญาอ่อน

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กออนไลน์

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 6 เดือน เริ่มทำแบบทดสอบ Online
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9 เดือน เริ่มทำแบบทดสอบ Online
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 12 เดือน เริ่มทำแบบทดสอบ Online
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 18 เดือน เริ่มทำแบบทดสอบ Online
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 2 ปี เริ่มทำแบบทดสอบ Online
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 3 ปี เริ่มทำแบบทดสอบ Online
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 4 ปี เริ่มทำแบบทดสอบ Online
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 5 ปี เริ่มทำแบบทดสอบ Online
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 6 ปี เริ่มทำแบบทดสอบ Online

หมายเหตุ แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กนี้ ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีความพิการทางร่างกาย ปัญหาสายตา และปัญหาการได้ยิน

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บทความอื่นๆ เพิ่มเติม:

ตรวจคัดกรองโรคตาในเด็ก ทารกอายุ 3-6 เดือน จำเป็นไหม โรคตาของเด็ก โรคตาของทารก ที่พบบ่อย

การเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัย เล่นกับลูก เสริมพัฒนาการ ปั้นความฉลาดได้ตั้งแต่แรกเกิด

วิธีส่งเสริมพัฒนาการทารก เคล็ดลับการส่งเสริมพัฒนาการ ด้านกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของทารกน้อย

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri