แนะนำข้อมูลหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติระบบต่างๆ

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

คุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติให้ลูก แต่กำลังลังเลเรื่องหลักสูตรหรือระบบที่ต่างกัน ไม่แน่ใจว่าจะเลือกโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรไหนดี ลองอ่านข้อมูลของหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติระบบต่าง ๆ ที่เราสรุปมาโดยย่อดูค่ะ

โรงเรียนนานาชาติ,ระบบ,หลักสูตร,อเมริกัน,อังกฤษ

ลองอ่านข้อมูลของหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติระบบต่าง ๆ ที่เราสรุปมาโดยย่อดูค่ะ

1. โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ
2. โรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกัน (หน้า 2)
3. โรงเรียนนานาชาติระบบเยอรมัน (หน้า 3)
4. โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ (หน้า 4)
5. โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร International Baccalaureate หรือ IB (หน้า 5)

1. โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ

จุดเด่นและหลักสูตรโดยทั่วไป:

• ใช้หลักสูตรและการเรียนการสอนอิงตามกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษ
• เน้นการเรียนวิชาการตั้งแต่ระดับอนุบาล แต่ก็ใช้การเรียนรู้ผ่านการเล่นด้วย โดยเน้นให้มีหนังสืออยู่รอบตัวเด็ก เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านต่อไปในอนาคต
• ในระดับประถมและมัธยมจะเน้นวิชาการอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ และไอซีทีมากกว่าหลักสูตรแบบอเมริกัน
• ในโรงเรียนหลายแห่งยังมีการแต่งเครื่องแบบนักเรียนอยู่ เพราะเชื่อว่าเครื่องแบบทำให้นักเรียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีการเน้นทักษะการเข้าสังคม การเรียนรู้เรื่องมารยาทมากกว่าหลักสูตรแบบอื่น ๆ
• เนื้อหาวิชาที่เด็ก ๆ จะได้เรียนนั้นครอบคลุมตั้งแต่วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ไอซีที ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปะ การออกแบบ ดนตรี พละศึกษา ไปจนถึงวิชาพลเมือง เพศศึกษา ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้อาชีพต่าง ๆ เมื่อขึ้นชั้นมัธยมด้วย

การแบ่งระดับชั้นและการวัดระดับ:

• ในระดับอนุบาลโดยมากจะเรียกระดับชั้นต่าง ๆ ว่า Early Years (สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ)
• ในระดับประถมถึงมัธยมศึกษาโดยมากจะเรียกระดับชั้นต่าง ๆ ว่า Key Stages มีทั้งหมด 4 Key Stages
• Key Stages 1 (Year 1-2) ในระดับ Year 1 เป็นชั้นเรียนสำหรับนักเรียนอายุ 5-6 ขวบ จะมีการสอบวัดระดับ Phonics Screening Check (การออกเสียง การสะกดคำ) หลังจบปีแล้ว ส่วนใน Year 2 เป็นชั้นเรียนสำหรับนักเรียนอายุ 6-7 ขวบหลังจบปีจะมีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
• Key Stages 2 (Year 3 – Year 6) สำหรับนักเรียนอายุ 7-11 ปี หลังจบ Key Stages 2 นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบ National tests และต้องผ่านการวัดระดับของครูในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
• Key Stages 3 (Year 7 – Year 9) สำหรับนักเรียนอายุ 11-14 ปี หลังจบแต่ละ Year หรือแต่ละชั้นปีจะต้องผ่านการวัดระดับของครูแต่ละวิชา
• Key Stages 4 (Year 10 – Year 11 ) สำหรับนักเรียนอายุ 14-16 ปี โดยนักเรียนต้องเข้าสอบ GCSEs เพื่อ เตรียมการศึกษาต่อในหลักสูตร A-levels อีก 2 ปี ก่อนเตรียมตัวเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

ตัวอย่างโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษในไทย:
Harrow International School
Bangkok Patana School
Shrewsbury International School
Bromsgrove International School

ขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจาก: https://www.gov.uk/national-curriculum/
http://www.thebritishschool.pl/essentials/the-british-and-american-curricula

คลิกหน้าถัดไปสำหรับโรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกัน

รีวิวโรงเรียน โรงเรียน โรงเรียนนานาชาติ