แนะนำข้อมูลหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติระบบต่างๆ

lead image

คุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติให้ลูก แต่กำลังลังเลเรื่องหลักสูตรหรือระบบที่ต่างกัน ไม่แน่ใจว่าจะเลือกโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรไหนดี ลองอ่านข้อมูลของหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติระบบต่าง ๆ ที่เราสรุปมาโดยย่อดูค่ะ

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2013/11/4 kids bright colours1.jpg แนะนำข้อมูลหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติระบบต่างๆ

ลองอ่านข้อมูลของหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติระบบต่าง ๆ ที่เราสรุปมาโดยย่อดูค่ะ

1. โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ
2. โรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกัน (หน้า 2)
3. โรงเรียนนานาชาติระบบเยอรมัน (หน้า 3)
4. โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ (หน้า 4)
5. โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร International Baccalaureate หรือ IB (หน้า 5)

1. โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ

จุดเด่นและหลักสูตรโดยทั่วไป:

• ใช้หลักสูตรและการเรียนการสอนอิงตามกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษ
• เน้นการเรียนวิชาการตั้งแต่ระดับอนุบาล แต่ก็ใช้การเรียนรู้ผ่านการเล่นด้วย โดยเน้นให้มีหนังสืออยู่รอบตัวเด็ก เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านต่อไปในอนาคต
• ในระดับประถมและมัธยมจะเน้นวิชาการอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ และไอซีทีมากกว่าหลักสูตรแบบอเมริกัน
• ในโรงเรียนหลายแห่งยังมีการแต่งเครื่องแบบนักเรียนอยู่ เพราะเชื่อว่าเครื่องแบบทำให้นักเรียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีการเน้นทักษะการเข้าสังคม การเรียนรู้เรื่องมารยาทมากกว่าหลักสูตรแบบอื่น ๆ
• เนื้อหาวิชาที่เด็ก ๆ จะได้เรียนนั้นครอบคลุมตั้งแต่วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ไอซีที ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปะ การออกแบบ ดนตรี พละศึกษา ไปจนถึงวิชาพลเมือง เพศศึกษา ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้อาชีพต่าง ๆ เมื่อขึ้นชั้นมัธยมด้วย

การแบ่งระดับชั้นและการวัดระดับ:

• ในระดับอนุบาลโดยมากจะเรียกระดับชั้นต่าง ๆ ว่า Early Years (สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ)
• ในระดับประถมถึงมัธยมศึกษาโดยมากจะเรียกระดับชั้นต่าง ๆ ว่า Key Stages มีทั้งหมด 4 Key Stages
• Key Stages 1 (Year 1-2) ในระดับ Year 1 เป็นชั้นเรียนสำหรับนักเรียนอายุ 5-6 ขวบ จะมีการสอบวัดระดับ Phonics Screening Check (การออกเสียง การสะกดคำ) หลังจบปีแล้ว ส่วนใน Year 2 เป็นชั้นเรียนสำหรับนักเรียนอายุ 6-7 ขวบหลังจบปีจะมีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
• Key Stages 2 (Year 3 - Year 6) สำหรับนักเรียนอายุ 7-11 ปี หลังจบ Key Stages 2 นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบ National tests และต้องผ่านการวัดระดับของครูในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
• Key Stages 3 (Year 7 - Year 9) สำหรับนักเรียนอายุ 11-14 ปี หลังจบแต่ละ Year หรือแต่ละชั้นปีจะต้องผ่านการวัดระดับของครูแต่ละวิชา
• Key Stages 4 (Year 10 - Year 11 ) สำหรับนักเรียนอายุ 14-16 ปี โดยนักเรียนต้องเข้าสอบ GCSEs เพื่อ เตรียมการศึกษาต่อในหลักสูตร A-levels อีก 2 ปี ก่อนเตรียมตัวเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

ตัวอย่างโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษในไทย:
Harrow International School
Bangkok Patana School
Shrewsbury International School
Bromsgrove International School

ขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจาก: www.gov.uk/national-curriculum/
www.thebritishschool.pl/essentials/the-british-and-american-curricula

คลิกหน้าถัดไปสำหรับโรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกัน

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2013/11/kid laugh classroom school.jpg แนะนำข้อมูลหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติระบบต่างๆ

2. โรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกัน

จุดเด่นและหลักสูตรโดยทั่วไป:

• เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรและการเรียนการสอนอิงตามกระทรวงศึกษาธิการของอเมริกัน โดยหลายโรงเรียนอาจใช้หลักสูตรครอบคลุมตามแบบอเมริกาเหนือ (อเมริกาและแคนาดา) ไปเลย
• ในขณะที่โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษโดยมากใช้ระบบแบบเดียวกันหมด แต่โรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกันแต่ละโรงอาจจัดหลักสูตรที่หลากหลายมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง
• นักเรียนเริ่มเข้าชั้นเรียนเมื่ออายุราว 5-6 ปี โดยในระยะแรกจะเน้นการเรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรมผ่านการเล่น (play-based activities) เช่น การเล่นทราย การเล่นนอกชั้นเรียน การทำกิจกรรมศิลปะ การฟังนิทาน และค่อยเรียนหนังสืออย่างเป็นทางการหรือเรียนเนื้อหาที่เป็นวิชาการเมื่อเข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น

การแบ่งระดับชั้นและการวัดระดับ:

• ระดับ Pre-school สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาภาคบังคับ อาจเริ่มเข้าเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่ออายุ 5 ปีในระดับชั้นประถมหรือ Elementary school เลยก็ได้
• ระดับ Elementary School สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี ตั้งแต่ Year 1 - Year 5
• ระดับ Middle School สำหรับเด็กอายุ 11-14 ปี ตั้งแต่ Year 6 - Year 9
• ระดับ High School สำหรับเด็กอายุ 15-18 ปี ตั้งแต่ Year 10 - Year 12
• หลังจากนั้นนักเรียนต้องเตรียมตัวสอบวัดระดับที่เรียกกันว่า SAT เพื่อใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ตัวอย่างโรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกันในไทย:
Ruamrudee International School
โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพฯ หรือ ISB
The American School of Bangkok (ASB)

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2013/11/7 mom send kid to school.jpg แนะนำข้อมูลหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติระบบต่างๆ

3. โรงเรียนนานาชาติระบบของสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน หรือออสเตรีย

จุดเด่นและหลักสูตรโดยทั่วไป:
• เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรและการเรียนการสอนอิงตามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน หรือออสเตรีย
• โดยมากถ้าเป็นโรงเรียนนานาชาติระบบเยอรมันในประเทศไทยจะมีภาษาให้เลือกเรียนระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน โดยอาจมีภาษาฝรั่งเศสให้เลือกเป็นตัวเลือกเสริมด้วย
• การเปลี่ยนผ่านจากระดับอนุบาลไปสู่ระดับประถม โดยมากจะให้นักเรียนที่ต่างอายุกันเข้าเรียนในชั้นเดียวกัน มีจุดประสงค์ให้นักเรียนที่อายุต่างกันได้ฝึกการปรับตัว
• ในระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 จะเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น การอ่านและการฝึกนับคำนวณจะได้รับการสอนผ่านการเล่นเช่นกัน
• ส่วนการเรียนในแบบวิชาการจะค่อยเริ่มเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น เน้นสอนให้เด็ก ๆ รู้จักเคารพตนเองและเคารพผู้อื่นด้วย รู้จักความเท่าเทียมทางเพศ ยอมรับความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมผ่านวิชาพื้นฐานต่าง ๆ

การแบ่งระดับชั้นและการวัดระดับ:
• ระดับอนุบาลเรียกว่า Kindertagesstätte สำหรับนักเรียนอายุประมาณ 3-6 ขวบ เปรียบเสมือนศูนย์ดูแลเด็กเล็ก
• สำหรับการเรียนการสอนของระดับชั้นประถมนั้นแบ่งออกเป็น 2 ระดับใหญ่ ๆ ได้แก่ The Basis Level เป็น ระดับชั้นเรียนที่ให้นักเรียนวัย 6-7 ปี หรือนักเรียนชั้นปีสุดท้ายของอนุบาลและนักเรียนระดับ Year 1 มาเรียนรวมในห้องเรียนเดียวกัน และ Primary School เป็นระดับชั้นเรียนที่แบ่งอีกครั้งเป็น 5 ระดับย่อย ตั้งแต่ Year 2 ไปจนถึง Year 6
• หลังจากจบระดับชั้นประถมศึกษาแล้ว จะมีโรงเรียนแบบมัธยมศึกษาให้เลือกหลากหลายแบบ ตั้งแต่แบบที่เน้นวิชาการไปจนถึงแบบที่ไม่เน้นวิชาการมากนัก

ตัวอย่างโรงเรียนนานาชาติระบบสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน และ ออสเตรียในไทย:
Swiss School Bangkok
คริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2013/11/kid in front of math problems.jpg แนะนำข้อมูลหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติระบบต่างๆ

4. โรงเรียนนานาชาติระบบสิงคโปร์

จุดเด่นและหลักสูตรโดยทั่วไป:

• เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรและการเรียนการสอนอิงตามระบบการศึกษาประจำชาติของสิงคโปร์
• โดยมากโรงเรียนนานาชาติระบบของสิงคโปร์ในประเทศไทยมักทำการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อม 3 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ไทย และจีน
• โรงเรียนนานาชาติระบบของสิงคโปร์โดยมากเน้นทางด้านวิชาการมากกว่าโรงเรียนนานาชาติในระบบตะวันตก โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

การแบ่งระดับชั้นและการวัดระดับ:

• ชั้นเรียนระดับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนจะเริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 2 ขวบครึ่ง ไปจนถึง 6 ขวบ
• ระดับประถมศึกษาของสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ Foundation Stage คือ ป.1 ถึง ป. 4 และ ป.5-ป.6 เรียกว่า Orientation Stage ชั้นประถมต้นจะเรียน 3 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ และคณิตศาสตร์ นอกจากนั้น จะมีวิชาดนตรี ศิลปหัตถกรรม หน้าที่พลเมือง สุขศึกษา สังคม และพลศึกษา
• เมื่อจบ ป.6 แล้วจะมีการสอบที่เรียกว่า Primary School Leaving Examination (PSLE) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาต่อไป
• ส่วนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษานั้น จะมี 3 หลักสูตรให้เลือกตามความสามารถ และความสนใจ โดยใช้เวลา 4-5 ปี
ขอบคุณข้อมูลการแบ่งระดับชั้นจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=620&catid=61

ตัวอย่างโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ในประเทศไทย:
โรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ (Anglo Singapore International School)
Singapore International School of Bangkok (SISB)

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2013/11/4 kids bright colours1.jpg แนะนำข้อมูลหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติระบบต่างๆ

5. โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร International Baccalaureate หรือ IB

จุดเด่นและหลักสูตรโดยทั่วไป:
• International Baccalaureate หรือ IB คือหลักสูตรการศึกษาสามระดับที่ได้รับการจัดตั้งโดย International Baccalaureate Organization (IBO)
• เกิดจากการนำระบบการศึกษาหลากหลายหลักสูตรจากทั่วโลกมาผสมผสานกัน
• ระบบ International Baccalaureate หรือ IB จะเน้นไปที่ความเป็นพหุวัฒนธรรม และความเป็นสากล ทำให้ ระบบนี้ได้รับการยอมรับในการรับเข้าศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก

การแบ่งระดับชั้นและการวัดระดับ:
• หลักสูตร IB แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Primary Years Programme (PYP) สำหรับนักเรียนอายุ 3-12 ปี
Middle Years Programme (MYP) สำหรับนักเรียนอายุ 11-16 ปี และ IB Diploma Programme (IBDP) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 16-19 ปี
• มีรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมด 6 วิชาด้วยกัน คือ ภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ รวมทั้งวิชาเลือกอื่น ๆ
• นอกจากนี้นักเรียนยังต้องผ่านวิชาและโครงงาน Extended essay (การเขียนเรียงความในเชิงวิจัย) Theory of knowledge (การเรียนรู้ด้านปรัชญา จริยธรรมประสาทสัมผัส ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ) ด้วย

ตัวอย่างโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB ในประเทศไทย

Magic Years International School (MYIS)
New International School of Thailand (NIST)

ตารางเปรียบเทียบค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!