แจ้งเกิดลูกไม่มีพ่อ ทำอย่างไร ไม่มีชื่อพ่อมีปัญหาในอนาคตมั้ย?

แจ้งเกิดลูกไม่มีพ่อ ทำอย่างไร ไม่มีชื่อพ่อมีปัญหาในอนาคตมั้ย?

ลูกเกิดมาแล้ว ไม่มีชื่อพ่อในใบเกิดไม่ต้องกังวลไปค่ะ คุณแม่ที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสหรือว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ลูกที่เกิดมาถือเป็นสิทธิของแม่โดยชอบธรรม

ในตามกฏหมาย ป.พ.พ.มาตรา 1546 ลูกที่ไม่ได้เกิดจากการสมรส หรือว่าฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฏหมายของหญิงมารดา ดังนั้นคุณแม่สามารถ แจ้งเกิดลูกไม่มีพ่อ ในใบสูติบัตรว่าจะใส่หรือไม่ก็ได้

แจ้งเกิดลูกไม่มีพ่อ ทำอย่างไร?

หากต้องการระบุชื่อพ่อในใบเกิด

  • คุณแม่สามารถแจ้งชื่อบิดากับทางโรงพยาบาลได้โดยใช้หลักฐานบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านของสามีมาแสดง
  • หากระบุชื่อพ่อไปแล้ว แต่ภายหลังฝ่ายชายต้องการปฏิเสธความเป็นพ่อ สามารถทำได้โดยการฟ้องร้องต่อศาล
  • หากระบุชื่อพ่อในใบเกิด ลูกสามารถใช้นามสกุลของพ่อหรือแม่ก็ได้
  • ในกรณีที่ใช้นามสกุลพ่อ ลูกมีสิทธิได้รับมรดกจากพ่อ
  • ในกรณีที่ระบุชื่อพ่อของลูก แต่ไม่สามารถตามตัวได้ จะมีความยุ่งยากในการทำเอกสารที่ต้องมีการลงลายมือชื่อบิดา ทั้งตอนเข้าเรียน เรื่องเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน  การทำพาสปอร์ต หากเด็กอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
  • คุณแม่ควรไปทำใบ ปค.14 ให้อำนาจการดูแลลูกอยู่ที่แม่ฝ่ายเดียว จะช่วยให้จัดการเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับลูกได้ง่ายขึ้น (ใบปค. 14 เป็นใบรับรองว่ามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงคนเดียว ซึ่งจะใช้เมื่อต้องการทำเอกสารแทนตัวเด็กหรือผู้เยาว์นั้น เช่น การย้ายที่อยู่ การทำพาสปอร์ต ทำวีซ่า โดยใบ ปค. 14 จะเป็นเอกสารยืนยันว่า คนที่มาเซ็นเอกสารแทนเด็กนั้น เป็นผู้มีอำนาจปกครองเด็กแต่เพียงคนเดียว)

หากไม่ต้องการระบุชื่อพ่อในใบเกิด

  • คุณแม่สามารถระบุได้ว่า ไม่ปรากฏบิดา โดยระบุชื่อมารดาเพียงคนเดียว
  • การไม่ระบุชื่อบิดา คุณแม่มีสิทธิในตัวลูก 100% มีอำนาจในการปกครองเด็กแต่เพียงผู้เดียว
  • การไม่ระบุชื่อบิดาในใบเกิดจะไม่ปัญหาในการทำเอกสารใด ๆ ของลูกเมื่อโตขึ้น ไม่ว่า การเข้าเรียน การทำงาน การรับราชการ หรือการเป็นทหาร
  • หากต้องการเพิ่มชื่อพ่อในสูติบัตรในภายหลัง ต้องระบุชื่อพ่อจริง ๆ เท่านั้น ไม่สามารถระบุชื่อคนอื่นได้ ต้องมีหลักฐานการตรวจ DNA แสดงความเป็นพ่อ แม่ และลูก แนบไปกับคำขอเพิ่มชื่อในสูติบัตร โดยเขตจะพิมพ์สูติบัตรใบใหม่ที่มีชื่อบิดาด้วย

ที่มา :

http://www.love4home.com/

http://pantip.com/topic/30168673

บทความใกล้เคียงที่น่าสนใจ :

หลังคลอดลูกต้อง แจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน ทำสูติบัตรให้ลูกต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เชื้อชั่วๆ ท้องแล้วไม่รับ ฟ้องได้ไหม ทำอะไรได้บ้าง จัดการยังไงกับผู้ชายประเภทนี้

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย
ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Weerati

app info
get app banner