แก้ปัญหาคุณแม่วัยใส ท้องในวัยเรียน

lead image

ในขณะที่แม่วัยรุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นในประเทศไทย แต่ชนชั้นกลางซึ่งมีความพร้อมในการมีลูกมากกว่ากลับมีบุตรน้อยลง ปัญหาใหญ่ที่ตามมา คือ คุณภาพชีวิตที่ตกต่ำของทั้งแม่และเด็ก ซึ่งก็สิ่งผลถึงสังคม

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2013/07/5 baby finger.jpg แก้ปัญหาคุณแม่วัยใส ท้องในวัยเรียน

แก้ปัญหาคุณแม่วัยใส ท้องในวัยเรียน

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและวัยเรียนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยมีจำนวนคุณแม่วัยใสอายุ 15-19 ปีเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2554 มีแม่อายุต่ำกว่า 20 ปีจำนวนมากถึง 114,001 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 14.22 ของแม่ทั้งหมดในประทศไทย ซึ่งในจำนวนนี้พบว่าแม่วัยเด็กที่น้อยที่สุดมีอายุเพียง 8 ปีเท่านั้น ในขณะที่แม่วัยรุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่คู่แต่งงานชนชั้นกลางซึ่งมีความพร้อมในการมีลูกมากกว่ากลับมีบุตรน้อยลง ปัญหาใหญ่ที่ตามมา คือ คุณภาพชีวิตที่ตกต่ำของทั้งแม่และเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่เกิดมาจากแม่ที่ไม่พร้อมนั้นมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้รับการศึกษา หรือ ได้รับโอกาสทางสังคมในด้านต่าง ๆ ต่ำกว่ามาตรฐาน และมีความเสี่ยงที่จะถูกทอดทิ้งจนกลายเป็นภาระของสังคมด้วย  การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมของวัยรุ่นและการมีบุตรลดลงของชนชั้นกลางส่วนใหญ่  จึงนับป็นปัญหาทางด้านประชากร และ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ที่ต้องให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าปัญหาด้านอื่น ๆ ในประเทศไทยเลยทีเดียว

ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อวันที่10 กรกฎาคม 2556 กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ   (UNFPA) จึงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง “เกิดน้อย ด้อยคุณภาพ อนาคตประทศไทยไปทางไหน?” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาและช่วยกันจุดประกายแนวคิดดังกล่าว ได้แก่ คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  และ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันอนาคตไทย

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจได้กล่าวถึงที่มาของปัญหาและความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางเศรษฐกิจกับอัตราการลดลงของการเกิดว่า “โครงสร้างครอบครัวของไทยกำลังเปลี่ยน ครอบครัวแบบคลาสสิคที่พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันลดจำนวนลง กลายเป็นคู่แต่งงานที่ไม่มีลูก คนอาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น เพราะปัญหาหย่าร้างเพิ่มมากขึ้นด้วย ส่งผลให้อัตราการเกิดของเด็กลดลง นอกจากอัตราการเกิดของเด็กลดลงแล้ว ปัญหาอีกอย่างที่ตามมาคือ ประชากรน้อยลง แต่คุณภาพก็ยังแย่อีกด้วย ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว หากคนน้อยลง ประสิทธิภาพการทำงานต้องมากขึ้น แต่ตลาดแรงงานไทยนั้นมีจำนวนลูกจ้างรายวันสูง นายจ้างไม่สนใจที่จะสอนงานพัฒนาคุณภาพให้ลูกจ้างรายวัน ประสิทธิภาพของแรงงานไทยจึงไม่พัฒนาไปไหน”

ทำอย่างไรเมื่อลูกท้อง

คุณมีชัย วีระไวทยะได้กล่าวเพิ่มติม พร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว “ในขณะที่ชนชั้นกลางที่พร้อมกว่ามีลูกน้อยลง กลุ่มคนที่มีอัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้นเรื่อย ๆ กลับเป็นเด็กวัยเรียน หรือ ที่เรียกกันว่า teen pregnancy วิธีแก้ปัญหานั้นต้องทำให้เด็กรู้สึกคุ้นเคยกับการคุมกำเนิด และ ไม่อายที่จะใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดต่าง ๆ ที่สำคัญคือ โรงเรียนต้องเป็นแหล่งสำคัญที่จะช่วยนักเรียนในเรื่องนี้ โดยเฉพาะนักเรียนหญิงที่เป็นผู้ตั้งครรภ์หรือท้องในวัยเรียน โรงเรียนควรรับเด็กที่ท้องให้มาเข้าเรียนหนังสือต่อไปร่วมกับเด็กอื่น ๆ และให้เด็กที่ไม่ได้ตั้งครรภ์มาช่วยกันดูแลเพื่อนที่ท้องด้วย ช่วยกันเสริมสร้างความเข้าใจว่าเขาไม่ได้เลวแต่แค่พลาดไป เด็กจะเข้าใจกันและกันมากขึ้น และได้ช่วยดูแลกันด้วย”

ส่วนในด้านการพัฒนาคุณภาพประชากรนั้นคุณมีชัยแนะนำว่า “สิ่งสำคัญคือการศึกษา ที่น่าตกใจ คือ ประเทศไทยได้รับงบการศึกษามากถึง 20% ของงบประมาณแผ่นดิน นับเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่คุณภาพการศึกษายังต่ำ โรงเรียนควรเปลี่ยนเป้าหมายใหม่จากสถานที่ที่ให้ความรู้นักเรียนเพียงอย่างเดียว มาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนรวมในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย ที่สำคัญคือ ต้องสอนให้เด็กรู้จักคำว่าซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด”

บทความแนะนำ:

คุยกับลูกเรื่องยาก ๆ

เมื่อลูกมีประจำเดือนครั้งแรก

แล้วฉันก็เจอกับตัวเอง…ท้องก่อนแต่ง

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!