เหตุผลที่การเล่นต่อบล็อกเสริมพัฒนาการให้ลูกได้อย่างดี

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

ปัจจุบันนี้ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กมีหลากหลาย ซึ่งพ่อแม่ต่างก็สรรหามาให้ลูกน้อยได้เล่นอย่างมีความสุขกัน และหนึ่งในของเด็กเล่นเสริมพัฒนาการที่ดีที่สุดที่เราอยากจะแนะนำ คือ “การเล่นต่อบล็อก”

ของเล่น, เสริม, พัฒนาการ, เด็ก, ต่อบล็อก

การเล่นต่อบล็อก ของเล่นเสริมพัฒนาการ สามารถเริ่มเล่นได้ตั้งแต่เด็กอายุ 1 ขวบครึ่งขึ้นไป เพราะในช่วงวัยนี้ลูกจะสามารถใช้มือได้ดีขึ้น สามารถใช้มือจับดินสอ ช้อน ได้ แต่ก็ถือว่ายังไม่ถนัดนัก

การส่งเสริมให้เด็กเล่นต่อบล็อกจะช่วยฝึกให้เด็กได้ใช้พัฒนาการหลากหลายด้าน เช่น

  • ช่วยฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือและให้แข็งแรง ต่อยอดไปสู่การใช้มือของลูกเพื่อจับดินสอเขียนหนังสือได้คล่อง การใช้มือจับช้อนตักอาหารเข้าปากได้ถูกทางยิ่งขึ้น
  • ช่วยฝึกสายตาให้ทำงานประสานกันได้
  • ช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง มีการใช้ทักษะทางสมองเพิ่มขึ้น

เด็ก ๆ จะเรียนรู้กระบวนการหาวิธีใหม่ ๆ ในการต่อ สร้าง หรือประกอบสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การนำบล็อกแต่ละชิ้นมาวางซ้อนกัน ยกตัวอย่างเช่น เด็กขวบครึ่งสามารถต่อได้ 3-5 ชิ้น เด็ก 2 ขวบต่อได้ 5-6 ชิ้น เด็ก 3 ขวบต่อได้ 6-8 ชิ้น เป็นต้น และจะทำให้เด็กมีสมาธิในการเล่นที่ละเอียดมากขึ้น

ประโยชน์ของการต่อบล็อก หน้าถัดไป>>

กิจกรรม กิจกรรมของครอบครัว กิจกรรมในร่ม รีวิว รีวิวของเล่น วัยเตาะแตะ