เลี้ยงลูกอย่างไรให้ IQ ดี EQ เด่น

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ IQ ดี EQ เด่น

เชื่อว่าเรื่องการเลี้ยงลูกไม่ว่าครอบครัวไหนก็ตามย่อมอยากเห็นลูกของตัวเองเป็นเด็กดี ตั้งความหวังให้ลูกเรียนเก่ง เป็นเด็กอารมณ์ดี เป็นที่รักของทุกคน ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ คิดได้ร้อยแปดพันประการ แม้ตอนนี้เจ้าหนูจะอยู่เพียงแค่ชั้นอนุบาลก็ตาม !!! ดีเลยค่ะ เรามาเริ่มเลี้ยงลูกกันแบบ EQ ดี IQ เด่น กันดีกว่า ติดตามอ่าน

ทำความรู้จัก  IQ  EQ

รศ.ดร.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ แพทย์ประจำแผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  กล่าวถึง IQ และ EQ ไว้ว่า   ปัจจุบันการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยทั้งเรื่องร่างกาย และจิตใจ โดยเฉพาะเรื่องจิตใจ ที่ 2 ส่วนสำคัญได้แก่ ไอคิว และ อีคิว   ต่างเป็นปัจจัยที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ

IQ เป็นตัวแทนค่าของความฉลาด การมีสติปัญญาที่ดี   ในขณะที่ EQ จะเป็นคุณค่าทางด้านอารมณ์ การรู้ และเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น การมีทักษะสื่อสารที่ดี ความเห็นใจผู้อื่น  คุณหมอบอกว่า การที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีสุขภาพจิตดีเป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีความสุขนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ 3  ปัจจัยหลัก  คือ

1. สมองและระบบประสาทที่ดี ได้รับสารอาหารเพียงพอ และได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสม เพื่อเด็กจะได้เติบโตขึ้นมามี ไอคิว ที่ดี

2. การอบรมเลี้ยงดูที่ดี ช่วยสนับสนุนให้เด็กมีอีคิวดี

3. การเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทั้ง ไอคิว และ อีคิว ซึ่งในทุก ๆ ช่วงวัย

บทความแนะนำ  เสริมพัฒนาการด้าน IQ+EQ เจ้าตัวน้อยด้วย ‘แสงแดด’

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ EQ ดี IQ เด่น

นพ.กมล แสงทองศรีกมล  กุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น แนะนำวิธีการเลี้ยงลูกตามแนวทาง EQ ดี IQ เด่น  ดังนี้

1. ให้ความรัก

วิธีการเลี้ยงลูกให้มีไอคิว อีคิว, เลี้ยงลูกให้มีไอคิวดี อีคิวเด่น

เป็นข้อแรกที่สำคัญมากและไม่เพียงแต่ให้ความรักเท่านั้น    คุณพ่อคุณแม่ต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมอีกด้วย   บางคนรักลูกแต่ไม่กล้าพูด  ไม่กล้าแสดงความรักออกมาให้ลูกเห็นเลย การยิ้มให้ การสัมผัส การกอด โอบไหล่ ล้วนแล้วแต่เป็นภาษากาย    ซึ่งบ่งบอกถึงความรักได้เป็นอย่างดี

รวมถึงการสร้างครอบครัวมีสุข คือ การที่คุณพ่อและคุณแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และรวมถึงการมีทัศนคติ ความคิดเห็นในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน หรือถ้ามีความขัดแย้งบ้างก็จะมีการพูดคุยกัน ตกลงกันให้เป็นทิศทางเดียวกันคือเป็นทีมเดียวกันนั่นเอง

บทความแนะนำ  20 วิธีบอกรักให้ลูกรู้

2. พูดคุยสร้าง EQ  อ่านหนังสือเสริมIQ

วิธีการเลี้ยงลูกให้มีไอคิว อีคิว, เลี้ยงลูกให้มีไอคิวดี อีคิวเด่น

การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง พร้อมทั้งพูดคุยไปด้วย เท่ากับกระสุนนัดเดียวยิงนกได้สองตัวเลยนะคะ ได้ทั้งอ่านหนังสือและได้พูดคุย

การพูดคุย  ปริมาณคำศัพท์ที่เจ้าตัวน้อยได้ยินในช่วงที่เป็นทารก มีความสัมพันธ์กับระดับไอคิวของลูกเมื่อโตขึ้น ยิ่งคุณพ่อคุณแม่คุยกับลูกมากเท่าไร คลังคำศัพท์ในสมองของลูกก็ยิ่งมีข้อมูลมากเท่านั้น แต่ทั้งนี้ควรเลือกหัวข้อง่ายๆ ใกล้ตัว ที่ลูกสามารถเชื่อมโยงคำศัพท์กับสิ่งที่เห็นได้

การอ่านหนังสือ การอ่านนิทานให้เจ้าตัวน้อยฟัง ไม่เพียงช่วยให้คุณและลูกได้สายสัมพันธ์กันเท่านั้น แต่หนูน้อยยังได้เรียนรู้เรื่องอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งจะมีผลต่อ อีคิว ของลูกในอนาคต อีกทั้งเจ้าตัวน้อยยังได้เรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ พร้อมกับรูปภาพของสิ่งที่เขาไม่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ช้างตัวใหญ่ สิงโตเจ้าป่า และยีราฟคอยาวอีกด้วย

บทความแนะนำ  ความสำคัญของการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง

3. คุณพ่อคุณแม่ควรมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกให้มากที่สุด

วิธีการเลี้ยงลูกให้มีไอคิว อีคิว, เลี้ยงลูกให้มีไอคิวดี อีคิวเด่น

เท่าที่จะเป็นไปได้ตัวอย่างเช่นบางครอบครัวพ่อแม่ต้องทำงานทั้งคู่    จึงจำเป็นต้องจ้างพี่เลี้ยงดูแลช่วงกลางวัน แต่คุณพ่อคุณแม่บางคนเลิกงานกลับมาบ้านแล้ว เหนื่อย กลางคืนก็ฝากพี่เลี้ยงดูแลอีก  ควรอยู่ใกล้ชิดลูกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยช่วงกลางคืนจะได้มีประสบการณ์ได้รับรู้ความรู้สึกของการตื่นมาให้นมลูกเวลาลูกร้องกลางคืน ได้โอบกอดและปลอบให้เขาหลับต่อ เมื่อได้รู้จักจะยิ่งรักและเข้าใจในตัวลูกมากขึ้น

บทความแนะนำ  พฤติกรรมผิดๆ ที่พ่อแม่ใช้เลี้ยงลูกวัย 2 ขวบ

4. ให้อิสระและโอกาสในการตัดสินใจกับลูก

วิธีการเลี้ยงลูกให้มีไอคิว อีคิว, เลี้ยงลูกให้มีไอคิวดี อีคิวเด่น

จะช่วยให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์   กล้าคิดกล้าทำ ให้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง  ไม่พยายามบังคับความคิดลูก  โดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆ เช่น เลอืกเสื้อผ้าที่จะใส่เอง  ดูแลตนเองในเรื่องง่าย ๆ เช่น จัดตารางสอน  อาบน้ำ  ทานข้าว ฝึกให้เป็นไปตามวัย คอยดูแลให้คำแนะนำ รวมถึงเคารพในการตัดสินใจของลูกด้วยนะคะ

5. สอนลูกให้รู้จักรักและดูแลตนเองเช่นเดียวกันกับผู้อื่น

วิธีการเลี้ยงลูกให้มีไอคิว อีคิว, เลี้ยงลูกให้มีไอคิวดี อีคิวเด่น

ซึ่งข้อนี้ก็คือส่วนสำคัญข้อหนึ่งของอีคิว   รวมไปถึงการสอนลูกให้รู้สึกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นด้วย เช่น   การที่คุณพ่อคุณแม่บางคนพาลูกไปให้ของเด็กพิการ ตามสถานสงเคราะห์หรือให้ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา

บทความแนะนำ   สอนลูกให้เป็นเด็กใจบุญ

6. เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก (modeling)

วิธีการเลี้ยงลูกให้มีไอคิว อีคิว, เลี้ยงลูกให้มีไอคิวดี อีคิวเด่น

คุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างให้ลูกทำสิ่งดี ๆ ตามลูกจะเรียนรู้โดยอัตโนมัติแทบไม่ต้องพูดสอนเลย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ  นิสัยรักการอ่าน ส่วนหนึ่งเกิดจากพ่อแม่เป็นแบบอย่าง เช่นอยู่บ้านว่าง ๆ ก็หยิบหนังสือมาอ่าน ชอบที่จะอ่านนิทานให้ลูกฟัง พูดคุยกับลูกถึงเรื่องในหนังสือที่อ่าน ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าก็มักแวะเข้าร้านหนังสือบ่อย ๆ แบบนี้ลูกก็มักจะติดนิสัยรักการอ่านหนังสือไปโดยไม่รู้ตัว

7. กฎเกณฑ์  ระเบียบ  วินัย 

วิธีการเลี้ยงลูกให้มีไอคิว อีคิว, เลี้ยงลูกให้มีไอคิวดี อีคิวเด่น

เด็กที่ E.Q. ดี มักอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความรักความเข้าใจ ในขณะเดียวกันก็สอนรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร และควบคุมเรื่องของกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย   ในลักษณะของทางสายกลางตามหลักพระพุทธศาสนา ไม่ควบคุมมากเกินไปหรือน้อยเกินไป รวมไปถึงการฝึกให้ลูกรู้จักรับผิดชอบ และช่วยเหลือตัวเองตามวัย

บทความแนะนำ มารยาท 23 ข้อที่ใช้สอนลูกให้เป็นที่รักของคนอื่น

8. ส่งเสริมให้ลูกรู้จักคิดด้วยหลักการและเหตุผล

วิธีการเลี้ยงลูกให้มีไอคิว อีคิว, เลี้ยงลูกให้มีไอคิวดี อีคิวเด่น

โดยส่งเสริมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน   และเรื่องสำคัญ ๆ ด้วย ตัวอย่างถ้าลูกอยากจะซื้อของเล่น ของใช้ที่แพง ๆ หรือเป็นของที่มีอยู่แล้ว    ก็สอนให้ลูกรู้จักใช้หลักการและเหตุผลว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อ เพราะอะไร เป็นต้น

 บทความแนะนำ  8 ขั้นตอน สอนลูกรู้จักค่าของเงิน

จากที่คุณหมอให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูลูกเป็นเพียงพื้นฐาน      ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกได้นะคะ เพราะเชื่อว่าแต่ละครอบครัวก็มีแนวทางในการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันออกไป   แต่มีสิ่งที่เหมือนกัน คือ  ต้องการเห็นลูก เก่ง ดี และมีความสุข ใช่ไหมคะ

 

ร่วมบอกเล่าและแชร์ประสบการณ์ในช่วงตั้งครรภ์   คลอดบุตร รวมถึงการเลี้ยงดูทารกน้อย  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวอื่น ๆ กันนะคะ  หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ทางทีมงานจะหาคำตอบมาให้คุณ

อ้างอิงข้อมูลจาก

http://www.manager.co.th

http://www.karn.tv

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เสริม IQ และ EQ ให้ลูกน้อย ด้วยของเล่นง่ายๆจำนวนน้อยชิ้น

5 ความเชื่อผิด ๆ ในการเลี้ยงดูส่งผลเสียต่อ IQ และ EQ ของลูกได้

TAP mobile app

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner