เลี้ยงลูกสมัยนี้ ให้ดีงาม ฉลาดสมใจ ต้องทำยังไง

เลี้ยงลูกสมัยนี้ ให้ดีงาม ฉลาดสมใจ ต้องทำยังไง

พ่อแม่หลายคนมักจะปูทางความฉลาดให้ลูกตั้งแต่เล็ก เอาเป็นว่าหาข้อมูลเริ่มต้นให้ลูกฉลาดตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยก็ว่าได้ เมื่อลูกเติบโตขึ้นมาอนาคตที่ดีของลูกก็คือความสุขของพ่อแม่

เลี้ยงลูกสมัยนี้ อาจไม่ได้มีแค่เพียงความฉลาดเป็นพรสวรรค์ติดตัวมา ความฉลาดของลูกนั้น 50-60% มีผลมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะ คือถ้าพ่อแม่เฉลียวฉลาดโอกาสที่ลูกจะฉลาดก็มีไม่น้อย แต่ก็ต้องมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย

เลี้ยงลูกสมัยนี้ ให้ดีงาม ฉลาดสมใจ พ่อแม่ต้องทำยังไง

สำหรับเด็ก ๆ ที่เติบโตในยุคที่อะไร ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากความฉลาดทางด้านสติปัญญา ( IQ) ที่ควรส่งเสริมให้ลูกแล้ว ยังต้องส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อให้ลูกได้อยู่ในสังคมที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขได้ นพ.กมล แสงทองศรีกมล กุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่น รพ.กรุงเทพ ได้แนะเคล็ดลับการเลี้ยงลูกให้ดีและมีอีคิวที่พ่อแม่สามารถทำได้แบบนี้

เลี้ยงลูกสมัยนี้

#ให้ความรักและแสดงออกอย่างชัดเจน

พ่อแม่บางคนรักลูกแต่กลับไม่แสดงออกอย่างชัดเจนให้ลูกเห็น ดังนั้นการยิ้ม การกอด โอบไหล่ หอมแก้ม ล้วนแต่เป็นภาษากายที่บ่งบอกถึงความรักของพ่อแม่ได้ดี และส่งผลต่อใจลูกที่ทำให้เขามีความสุข

#สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีสุข

พ่อแม่ที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ควรตกลงกันด้วยเหตุผลว่าเลี้ยงดูลูกไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อจะได้ควบคุมให้ลูกไปในทิศทางเดียวกับที่พ่อแม่ตั้งไว้ได้ ไม่เกิดปัญหาขัดแย้งต่อการเลี้ยงลูกกันคนละทาง

#เข้าใจพัฒนาการของลูก

พัฒนาการของลูกเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรสนับสนุนพัฒนาการอย่างเหมาะสมให้ลูกตามวัย ไม่คาดหวังเมื่อลูกยังทำไม่ได้ เพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน และอาจจำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน หากกระตุ้นพัฒนาการลูกอย่างเหมาะสม ก็จะทำให้ลูกฉลาดอย่างมีความสุขได้นะคะ

เลี้ยงลูกสมัยนี้

#ใช้เวลามีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกกันให้มากที่สุด

การที่พ่อแม่ให้เวลาในการเลี้ยงดูลูกนั้นไม่ว่าจะเป็นการนมลูก การโอบกอด และการปลอบประโลมลูกน้อยนั้นจะทำให้พ่อแม่นั้นรัก และมีความเข้าใจในตัวลูกน้อยมากขึ้น้ และหากว่าทั้งคู่นั้นต้องทำงาน อย่างน้อยก็ให้ใช้เวลาในช่วงกลางคืนในช่วยกันดูแลลูกๆ

#ส่งเสริมให้ลูกนั้นรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง

อาจจะเคยมีคำพูดที่ว่าอย่าไปชมลูกมากไปเดี๋ยวพวกเค้าจะเหลิงแต่การยกย่องชมเชยเมื่อลูกนั้นทำในสิ่งที่ดี หรือทำอะไรประสพความสำเร็จก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมให้เค้านั้นมีความมั่นใจและภาคภูมิตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีค่ามากสำหรับเด็กๆ ดังนั้นแล้วพ่อแม่จึงควรที่จะกล่าวชื่นชมลูกๆบ้าง แต่ให้ชื่นชมอย่างมีเหตุมีผลและถูกต้องสมควร

#ให้ลูกนั้นมีอิสระและโอกาสในการตัดสินใจ

อย่าไปจำกัดความคิดของลูกมากนัก ปล่อยให้ลูกได้มีอิสระในการตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างบ้าง หากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยหรือกฏระเบียบต่างๆในสังคม เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมให้ลูกนั้นรู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าคิดกล้าทำ

#สอนให้ลูกนั้นรู้จักที่จะรักตนเองและรักผู้อื่น

พ่อแม่นั้นควรสอนให้ลูกรู้จักที่จะรักตัวเองไม่ทำในสิ่งที่จะเป็นภัยต่อตัวเองและสอนให้เพื่อแผ่ความรักให้กับบุคคลอื่นๆที่อยู่รอบๆตัว อย่างเช่นการพาลูกไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นๆ

#สอนให้รู้จักคิดเป็นและมีเหตุมีผล

พ่อแม่นั้นควรที่จะสอนให้ลูกนั้นรู้จักที่จะใช้เหตุแลผลในเวลาที่จะคิดทำสิ่งต่างๆ ไม่ให้ใช้แต่อารมณ์เพียงอย่างเดียว โดยควรส่งเสริมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องสำคัญ อย่างเช่นเวลาซื้อของ ให้ลูกได้รู้จักว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อเพราะอะไรและเหตุใด เช่นของชิ้นนั้นแพงเกินไปหรือเป็นของที่มีอยู่แล้ว

# ให้ลูกมีความสุขในสิ่งตัวเองชอบ

ซึ่งข้อนี้เองก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะมีเด็กหลายๆคนที่เก่งและประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนแลกีฬาแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุข อันเนื่องจากต้องเครียดอยู่ตลอดเวลาเพราะต้องการที่จะรักษาความเก่งของตัวเองเอาไว้ให้ได้ตลอดหรือให้เก่งมากขึ้นเพื่อจะเอาชนะคนอื่น ดังนั้นแล้วพ่อแม่ควรสอนให้ลูกๆนั้นรู้จักผ่อนคลายและทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขบ้าง อย่าคิดแต่เพียงว่าจะต้องเก่งต้องดีที่สุดอยู่ตลอดเวลา

เลี้ยงลูกสมัยนี้

# การเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกได้เห็น

ลูกจะเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากบุคคลใกล้ตัวที่สุดนั้นก็คือ คุณพ่อคุณแม่ หากพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดี ลูกก็จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้โดยอัตโนมัติ เช่น  ถ้าพ่อแม่นั้นเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือในเวลาว่างหรือชอบที่จะอ่านนิทานให้ลูกฟัง พูดคุยเรื่องต่าง ๆ จากหนังสือลู กก็จะซึมซับนิสัยรักการอ่านจากพ่อแม่ได้

#การสร้างกฎระเบียบต่าง ๆ ในบ้านให้อยู่ในความพอดี

กำหนดกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ภายในบ้านนั้น ไม่ควรตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไป ให้อยู่ในความพอดี โดยนำหลักการทางสายกลางมาใช้ เป็นการสอนให้ลูกได้รู้ว่าอะไรที่ควรทำและอะไรที่ไม่ควรทำ ไม่ใช่เพื่อเป็นการบังคับ ซึ่งเด็กที่มี EQ ส่วนใหญ่จะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความรัก ความเข้าใจ และมีกฏเกณฑ์ที่อยู่ในความพอดี

เลี้ยงลูกสมัยนี้

#ฝึกลูกให้ช่วยทำงานบ้าน ช่วยเหลือตัวเองและรับผิดชอบ

การให้ลูกได้ช่วยทำงานบ้านตั้งแต่เล็ก ๆ ตามวัยที่เหมาะสม เช่น การเก็บจานหลังทานข้าว รดน้ำต้นไม้ กวาดบ้าน ล้างจาน ฯลฯ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการได้ในหลาย ๆ ด้าน ยังทำให้ลูกได้รู้จักช่วยเหลือตัวเองเป็น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง

นอกจากทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อระดับความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ ของลูกแล้ว พ่อแม่ก็ควรเข้าใจในระบบการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ของลูกที่เหมาะสมตามวัยของลูกด้วย โดยเฉพาะสำหรับเด็กในวัยเล็ก ๆ นั้นการเน้นไปที่วิชาการเพียงอย่างเดียวก็อาจจะเกินกำลังเด็ก เด็กในยุคนี้ควรมีความฉลาดร่วมคือ ทั้งสติปัญญาและอารมณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต เพื่อให้เรียนไปรู้ไปพร้อมกับการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และเข้าใจตัวเองด้วย.


ที่มา : www.manager.co.th

บทความใกล้เคียงที่น่าสนใจ :

เปิดใจ แม่ "ตูน บอดี้สแลม" วิธีเลี้ยงลูกให้ดี แบบไหนที่ทำให้ลูกชายกลายเป็นฮีโร่กุมหัวใจคนไทยทั้งประเทศ

พ่อคนไหนที่เลี้ยงลูกเองจะทำให้ พ่อลูกผูกพัน กันมากขึ้น

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner