เลี้ยงลูกสมัยนี้ ให้ดีงาม ฉลาดสมใจ ต้องทำยังไง

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

พ่อแม่หลายคนมักจะปูทางความฉลาดให้ลูกตั้งแต่เล็ก เอาเป็นว่าหาข้อมูลเริ่มต้นให้ลูกฉลาดตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยก็ว่าได้ เมื่อลูกเติบโตขึ้นมาอนาคตที่ดีของลูกก็คือความสุขของพ่อแม่

เลี้ยงลูกสมัยนี้ อาจไม่ได้มีแค่เพียงความฉลาดเป็นพรสวรรค์ติดตัวมา ความฉลาดของลูกนั้น 50-60% มีผลมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะ คือถ้าพ่อแม่เฉลียวฉลาดโอกาสที่ลูกจะฉลาดก็มีไม่น้อย แต่ก็ต้องมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย

เลี้ยงลูกสมัยนี้ ให้ดีงาม ฉลาดสมใจ พ่อแม่ต้องทำยังไง

สำหรับเด็ก ๆ ที่เติบโตในยุคที่อะไร ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากความฉลาดทางด้านสติปัญญา ( IQ) ที่ควรส่งเสริมให้ลูกแล้ว ยังต้องส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อให้ลูกได้อยู่ในสังคมที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขได้ นพ.กมล แสงทองศรีกมล กุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่น รพ.กรุงเทพ ได้แนะเคล็ดลับการเลี้ยงลูกให้ดีและมีอีคิวที่พ่อแม่สามารถทำได้แบบนี้

เลี้ยงลูกสมัยนี้

#ให้ความรักและแสดงออกอย่างชัดเจน

พ่อแม่บางคนรักลูกแต่กลับไม่แสดงออกอย่างชัดเจนให้ลูกเห็น ดังนั้นการยิ้ม การกอด โอบไหล่ หอมแก้ม ล้วนแต่เป็นภาษากายที่บ่งบอกถึงความรักของพ่อแม่ได้ดี และส่งผลต่อใจลูกที่ทำให้เขามีความสุข

#สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีสุข

พ่อแม่ที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ควรตกลงกันด้วยเหตุผลว่าเลี้ยงดูลูกไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อจะได้ควบคุมให้ลูกไปในทิศทางเดียวกับที่พ่อแม่ตั้งไว้ได้ ไม่เกิดปัญหาขัดแย้งต่อการเลี้ยงลูกกันคนละทาง

#เข้าใจพัฒนาการของลูก

พัฒนาการของลูกเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรสนับสนุนพัฒนาการอย่างเหมาะสมให้ลูกตามวัย ไม่คาดหวังเมื่อลูกยังทำไม่ได้ เพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน และอาจจำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน หากกระตุ้นพัฒนาการลูกอย่างเหมาะสม ก็จะทำให้ลูกฉลาดอย่างมีความสุขได้นะคะ

การเลี้ยงดูเด็กวัยเตาะแตะ การเลี้ยงดูเด็กวัยเรียน การเลี้ยงลูกเชิงบวก คำแนะนำในการเลี้ยงดูลูก โรงเรียนพ่อแม่