เรื่องสำคัญที่ทุกคนควรอ่านก่อนทานยาคุม

lead image

ยาคุมกำเนิดมีผลเสียจริงหรือ? แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคนที่มีความเสี่ยงในการใช้ไหม หรือทานยาคุมแล้วจะอันตรายกับชีวิตไหม? อ่านได้ที่นี่ค่ะ

ยาคุม,อารมณ์แปรปรวน,ลิ่มเลือดอุดตัน

การใช้ยาคุมกับความเสี่ยงเรื่องอารมณ์แปรปรวน

สำหรับยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนสองตัว โปรเจสเตอโรนในยาคุมจะออกฤทธิ์ในการยับยั้งสารสื่อประสาทบางตัว ทำให้เกิดภาวะความเครียดและอารมณ์หงุดหงิดได้ในผู้หญิงบางคน

กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง

สำหรับคนที่ร่างกายตอบสนองฮอร์โมน จะทำให้เกิดภาวะอารมณ์แปรปรวนได้

ทางแก้

ปัจจุบันจึงมีการพัฒนายาคุมกำเนิดแบบใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อลดภาวะซึมเศร้าโดยการลดปริมาณฮอร์โมนให้ต่ำลง แต่ยืดระยะการกินให้นานขึ้น โดยยืดการออกฤทธิ์ในแต่ละแผงจาก 21 วัน เป็น 24 วัน เพื่อให้สารสื่อประสาทในสมองปรับตัว และอาการอารมณ์แปรปรวนลดลง

การใช้ยาคุมกับความเสี่ยงเรื่องลิ่มเลือดอุดตัน

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันนั้นมักเกิดกับฝรั่งชาวตะวันตกมากกว่าชาวเอเชีย โดยเอสโตรเจนในยาคุมกำเนิดสามารถทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้ เพราะเอสโตรเจนจะทำให้เลือดหนืด

กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง

ชาวยุโรปหรือชาวตะวันตกมีความเสี่ยงในการเป็นภาวะลิ่มเลือดอุดตันมากกว่า เพราะส่วนมากอ้วนกว่า มีเอสโตรเจนในตัวสูง และหลอดเลือดไม่ดีอยู่แล้ว บวกกับชาวยุโรปมีโรคทางพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้มากกว่า นอกจากนี้คนยุโรปก็สูบบุหรี่มากกว่าด้วย การสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดไม่ดีอยู่แล้ว ยิ่งพอทานฮอร์โมนก็ยิ่งเสี่ยงเป็นลิ่มเลือดอุดตันเข้าไปอีก

คนเอเชียสามารถทานยาคุมกำเนิดได้ แต่ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
หนึ่ง อายุน้อยกว่า 35 ปี กรณีที่สูบบุหรี่ร่วมด้วย
สอง อายุมากกว่า 35 ปีที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ไม่มีความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดตีบตัน เช่น ภาวะอ้วน ความดันโลหิตสูง

ทางแก้
ปัจจุบันมีการพัฒนายาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนต่ำออกมาเยอะหลายตัวเลือกให้เลือกใช้ ผู้ที่ต้องการคุมกำเนิดสามารถเลือกโดยปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสามารถใช้ยาคุมกำเนิดได้อย่างเหมาะสม

ยาคุม,ลิ่มเลือดอุดตัน,อารมณ์แปรปรวน
บทสัมภาษณ์จากแพทย์หญิงกฤษณี เทพประเทืองทิพย์
สูตินารีแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลวิภาวดี