เผยอาชีพเงินดี ทำงานแล้วรวย ดูแลพ่อแม่ได้ บอกลูกบอกหลานให้ตั้งใจเรียน

เผยอาชีพเงินดี ทำงานแล้วรวย ดูแลพ่อแม่ได้ บอกลูกบอกหลานให้ตั้งใจเรียน

อาชีพทำแล้วรวยดูแลพ่อแม่ได้ สอนลูกสอนหลาน ให้ดูเอาไว้แล้วตั้งใจเรียน

เผยอาชีพเงินดี ทำงานแล้วรวย ดูแลพ่อแม่ได้

ข้อมูลจากบริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยข้อมูล 10 อาชีพที่ไม่ตกงาน และเงินเดือนสูง ปี 2016 ที่สามารถเป็นแนวทางสำหรับพ่อแม่สอนลูกสอนหลานให้ตั้งใจเรียน จะได้มีอาชีพเงินดี ทำงานแล้วรวย ดูแลพ่อแม่ได้

เผยอาชีพเงินดี ทำงานแล้วรวย ดูแลพ่อแม่ได้ บอกลูกบอกหลานให้ตั้งใจเรียน

งานขาย ครองสายงานยอดนิยม เป็นสายงานที่ตอบโจทย์ธุรกิจโดยตรง

งานวิศวกรรม เป็นสายงานหนึ่งที่แสดงถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

งานธุรการ และทรัพยากรบุคคล เป็นสายงานที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี เพื่อสรรหาบุคลากรที่ตอบโจทย์ขององค์กร

งานบัญชี และงานไอที นั้นเป็นแผนกที่มีความจำเป็นอย่างมากกับเกือบทุกองค์กรในปัจจุบัน ต้องอาศัยบุคคลากรที่มีทักษะเฉพาะ และความสามารถเฉพาะสายงาน

 

ส่วนสายอาชีพที่เงินเดือนสูง 10 อันดับนั้นสามารถแบ่งออกได้ตามตำแหน่ง 4 ระดับ ดังนี้

เผยอาชีพเงินดี ทำงานแล้วรวย ดูแลพ่อแม่ได้ บอกลูกบอกหลานให้ตั้งใจเรียน

ระดับเจ้าหน้าที่

งานโทรคมนาคม เป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงที่สุด อยู่ในช่วง ตั้งแต่ 28,467 – 39,666 บาท โดยมีตำแหน่งงานคือ เจ้าหน้าที่ออกแบบระบบเครือข่าย, เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นสายอาชีพที่อาศัยความรู้และทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจด้านโครงสร้างพื้นฐานของโทรคมนาคมระหว่างประเทศ จัดการกับเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของ network เช่น firewall, anti-virus และระบบตรวจจับการบุกรุก รวมไปถึงการตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย และประสิทธิภาพการทำงานให้พร้อมใช้งาน

เผยอาชีพเงินดี ทำงานแล้วรวย ดูแลพ่อแม่ได้ บอกลูกบอกหลานให้ตั้งใจเรียนระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง

งานโทรคมนาคม ยังคงเป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงที่สุดเหมือนระดับเจ้าหน้าที่ โดยมีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง 38,125 – 57,812 บาท โดยมีตำแหน่งงานคือ พนักงานจัดการเครือข่ายอาวุโส, หัวหน้าทีมออกแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นสายอาชีพที่อาศัยความรู้และทักษะเช่นเดีนวกับระดับเจ้าหน้าที่ เช่น มีความรู้ ความเข้าใจด้านโครงสร้างพื้นฐานของโทรคมนาคมระหว่างประเทศ จัดการกับเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของ network เช่น firewall, anti-virus เป็นต้น รวมถึงทักษะความเป็นผู้นำ และการบริหารบุคคล

เผยอาชีพเงินดี ทำงานแล้วรวย ดูแลพ่อแม่ได้ บอกลูกบอกหลานให้ตั้งใจเรียน

ระดับหัวหน้างาน

งานบริการเฉพาะทาง เป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงสุดในระดับหัวหน้างาน มีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง 51,208 – 83,924 บาท โดยมีตำแหน่งงานคือ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายระหว่างประเทศ และหัวหน้าฝ่ายนิติการ ซึ่งเป็นสายอาชีพที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทนายความ, มีทักษะการจัดทำร่างสัญญาและการเจรจาต่อรองที่ดี รวมถึงมีความรู้เรื่องสัญญากฎหมาย กฎหมายเชิงพาณิชย์ และกฎหมายบริษัท ร่วมกับความรอบคอบที่สูงมาก และประสบการณ์

เผยอาชีพเงินดี ทำงานแล้วรวย ดูแลพ่อแม่ได้ บอกลูกบอกหลานให้ตั้งใจเรียน

ระดับผู้จัดการขึ้นไป

งานอสังหาริมทรัพย์ เป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงสุดในระดับผู่้จัดการขึ้นไป มีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง 87,500 – 132,142 บาท โดยมีตำแหน่งงานคือ รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด และผู้จัดการฝ่ายจัดหาที่ดิน ซึ่งเป็นสายอาชีพที่จำเป็นต้องมีความรู้ในการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐาน รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการคำนวณการลงทุน และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

 

คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมความรู้ความฉลาดให้ลูกได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หมั่นเล่นกับลูกบ่อย ๆ ใส่ใจพัฒนาการลูก เสริมสร้างความรู้ให้ลูกอยู่เสมอ พร้อมกันนั้นก็ต้องฝึกทักษะต่าง ๆ สั่งสอนจริยธรรม คุณธรรม ให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ มีงานมีการที่ดี ทำอาชีพสุจริตที่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ ที่สำคัญ ต้องเป็นคนดีของสังคมด้วยนะคะ

ที่มา : https://th.jobsdb.com

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

6 เรื่องที่พ่อแม่อาจไม่รู้ว่า ทารกฉลาด เกินกว่าที่พ่อแม่คิด

กินน้ำมันปลาตอนท้องทำให้ลูกฉลาดจริงหรือ

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner