เปลี่ยนคู่เวรคู่กรรมให้เป็นคู่แท้ เคล็ดอัศจรรย์ทำได้ไม่ต้องพึ่งพรหมลิขิต

เปลี่ยนคู่เวรคู่กรรมให้เป็นคู่แท้ เคล็ดอัศจรรย์ทำได้ไม่ต้องพึ่งพรหมลิขิต

การหาคู่แท้ตามพรหมลิขิตเป็นเรื่องยาก ถ้าอย่างนั้นลอง เคล็ดอัศจรรย์ เปลี่ยนคู่เวรคู่กรรมให้เป็นคู่แท้ แทนดีกว่า

เปลี่ยนคู่เวรคู่กรรมให้เป็นคู่แท้

เพจ อัศจรรย์ทันตา ปาฎิหารย์พระเจ้าทันใจ ได้โพสต์เรื่องราวน่าสนใจ เคล็ดอัศจรรย์ เปลี่ยนคู่เวรคู่กรรมให้เป็นคู่แท้ ทำได้ไม่ยาก เพียงมุ่งมั่นตั้งใจในความดี มีศรัทธา

 

เคล็ดอัศจรรย์ เปลี่ยนคู่เวรคู่กรรมให้เป็นคู่แท้

เปลี่ยนจากร้ายให้กลับกลายเป็นดี เปลี่ยนจากคู่เวรคู่กรรมมาเป็นคู่แท้ คู่บุญบารมีนั้นทำได้ คือต้องทำแต่กรรมดีเท่านั้น ที่จะเปลี่ยนทุกอย่างได้ ขอให้มีศรัทธา ในความเชื่อว่า “ทำดีย่อมต้องได้ดี ทำบุญย่อมต้องได้บุญ”

 

ให้เปลี่ยนตั้งแต่จิตนำไปสู่การเปลี่ยนภายนอก

ทำดีกับเธอหรือเขา ในทุก ๆ เรื่อง ทั้ง กาย วาจา ใจ ปรารถนาให้เขามีความสุขและกลับเนื้อ กลับตัวเป็นคนดี ความดีเหล่านั้นจะไปละลายพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาให้หมด หรือเบาบางลงในระดับที่เราพอจะรับได้ หรือหมดพิษไปเลยยิ่งดี

 

หมั่นชักชวนเขาหรือเธอ ให้ทำบุญกุศล ทำทาน รักษาศีล ภาวนา

สร้างบุญกุศลร่วมกัน ก็จะเป็นบุญใหม่ และเราหมั่นอธิษฐานขอพลังบุญอันยิ่งใหญ่ช่วยทำให้เขาเดินกลับมาสู่ความดีงาม แรงอธิษฐานเหล่านั้นจะช่วยได้แน่นอน จะเร็วหรือช้า อยู่ที่บุญกุศลที่เราทำนั้น มีอานิสงส์มากน้อยเพียงใด

 

หลังจากการทำบุญทำทานทุกครั้ง ก็อนุโมทนาบุญ อุทิศบุญไปให้

ไม่นานนักบุญที่เขาไม่เคยมีก็จะมีขึ้นมาได้ และยิ่งได้ไปร่วมทำบุญกุศลด้วยกัน บุญของทั้งสองคนก็จะร่วมกันเป็นกองบุญที่ใหญ่ขึ้นๆ และเป็นจริงที่ว่า บุญกุศลเท่านั้นที่จะมีอำนาจทำให้วิบากกรรมต่าง ๆ ได้เบาบางลงไปจนแทบอาจจะไม่มีผลเลยก็ได้ในชาตินี้

แต่อย่างไรก็ดี คงต้องได้รับเศษเวรเศษกรรมที่ทำมา เพราะเป็นกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงไปได้

 

เมื่อเราได้ทำกรรมดีร่วมกันแล้ว

สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ต้องละเว้นกรรมชั่วด้วย อย่างน้อยการรักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัดนั้นจะเป็นกำแพงกั้นไม่ให้ความชั่วและความไม่ดีมาสู่ชีวิตของเราทั้งคู่ได้

และที่สำคัญครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่า ถ้าเราทำให้คู่ของเรานั้นกล่าวอโหสิกรรมให้กับเรา และเราให้อโหสิกรรมต่อเขาหรือเธออย่างจริงใจ วิบากกรรมไม่ดีที่เคยทำร่วมกันก็จะได้ยกเลิกไป ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างมากของคนทั้งคู่ เพราะสิ่งที่เราเป็นหนี้กันและกันได้ถูกชดใช้ไปแล้ว

 

วิบากกรรมเก่าต้องสร้างบุญโมทนาอุทิศส่วนกุศลไปให้เขา

เพื่อเป็นการขออโหสิกรรม ไม่ใช่เป็นการแก้กรรม กรรมนั้นแก้ไม่ได้ แต่ขออโหสิกรรมให้เขาคลายความอาฆาตลงไปได้บ้างแต่ก็ต้องได้รับเศษเวร เศษกรรมด้วย เพราะการกระทำหรือกรรมมันเกิดขึ้นมาแล้ว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

มีมากมายที่คู่ครองหลายคู่นั้น กลับตัวกลับใจ มีศีล เริ่มสร้างบุญ สร้างทาน ชีวิตคู่ก็เปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือ เปลี่ยนจากทุกข์สุดทนกล้ำกลืน เป็นรัก ห่วงใย เป็นคู่บุญคู่บารมี เปลี่ยนจาำลำบากยากจน เป็นมั่งมี ร่ำรวย

 

ถ้าคู่ครองของทุกคู่ เข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรม

รู้จักการสร้างบุญ สร้างบารมีที่ถูกต้องและได้ผล และรู้เท่าทัน พยายามที่จะสำรวมทั้งกาย วาจา ใจด้วยแล้ว ชีวิตคู่จะยิ่งเปลี่ยนแปลงได้อย่างอัศจรรย์

 

ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนเรื่อง การครองรัก ครองเรือน คลองธรรม

ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง แนะนำว่า คู่รักทุกคู่นั้นควรมี 4 ข้อคือ

  1. สัจจะ แปลว่าความจริง
  2. ทมะ แปลตามตัวว่าการฝึก การฝึกหมายถึง การทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้า หรือการพัฒนานั่นเอง เพราะคนเราจะมีความเจริญก้าวหน้าได้จะต้องมีการฝึก
  3. ขันติ แปลว่าความอดทน ซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็ง ความอดทนที่แสดงออกในทางรูปธรรม
  4. จาคะ แปลว่าความเสียสละ เรื่องความสุขที่ได้พูดไปก็มาลงที่นี่ด้วยคือความสามารถในการสละความสุขของตนเองเพื่อผู้อื่น สำหรับคู่ครองก็หมายถึงสามารถสละความสุขของตน เพื่อคู่ครองได้ ซึ่งเมื่อพูดด้วยภาพทางบวก ก็เรียกว่า มีน้ำใจนั่นเอง การที่เราจะสละความสุขเพื่อผู้อื่นได้ก็คือเรามีน้ำใจ พอพูดว่ามีน้ำใจก็จะทำให้รู้สึกหนักแน่น และมีความรู้สึกในทางที่ดีขึ้น

 

สำหรับคู่ที่เป็นคู่เวรคู่กรรม คู่อาฆาต ทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะที่มีความคิดอยู่ทุกวันว่า จะแยกทางกันได้อย่างไร

 

สิ่งที่จะแยกคนทั้งคู่ออกจากกันไปได้ก็คือ

ต้องรอให้วิบากกรรมที่ทำร่วมกันนั้นหมดลงเสียก่อนถึงจะแยกกันไปได้ และแรงอนิสงส์ผลบุญของตัวเรา
เท่านั้นที่จะช่วยเราได้ ที่จะพอให้วิบากกรรมต่าง ๆ ได้หมดลงหรือคลายลง อีกทั้งอาจมีกรรมมาตัดรอน กรรมมาบีบคั้น ทำให้สิ่งที่เราทนทุกข์นั้นพลิกผันไป อย่าเป็นอันขาด อย่าไปสร้างกรรมไม่ดี โดยคิดเอาเองว่า จะสามารถตัดขาดหลีกหนีเรื่องของกฎแห่งกรรมไปได้ เพราะมีแต่จะทำให้ทนทุกข์ทรมารมากไปยิ่งขึ้น ทั้งการพยายามทำร้ายตัวเอง การคบชู้ การประพฤติตนในทางเสื่อมทั้งปวง เพื่อประชดประชันคู่ครองให้โกรธ หรือเลิกรากันไป มันจะไม่เป้นอย่างที่เราหลงคิดผิดไปอย่างนั้นแน่นอน เพราะผลของมันเลวร้ายกว่าที่คิดมากนัก

 

การจะให้แยกออกจากกันด้วยดีนั้น ไม่ต้องไปทำอะไร เขา หรือเธอ

ให้หมั่นสร้างบุญแล้วอุทิศบุญให้กับคู่ครองที่มีปัญหา และขออโหสิกรรมเพื่อให้จบเวร จบกรรมกันไป
และถอนคำอธิษฐาน สาบาน ที่อาจจะเคยทำไว้คู่กันทั้งในชาตินี้ และในอดีตชาติที่เราไม่รู้เมื่อถึงเวลาหนึ่ง บุญจะจัดสรรให้แยกกันได้โดยง่ายเอง

 

แต่ถ้ายังรัก ยังมีแรงปรารถนาที่อยากจะครองคู่กันอีก

มีจิตใจเมตตาเชื่ออยู่เสมอว่า กรรมดีจะเปลี่ยนแปลงเขา หรือเธอได้ ดวงตาและหัวใจยังคงเห็นในความดีของเขาหรือเธอ มากกว่าความไม่ดี ให้หมั่นสร้างบุญแล้วขออโหสิกรรม อุทิศบุญแผ่เมตตาให้กับคู่ครอง ต้องได้ผลดีกลับคืนมาแน่นอน อย่างน้อยก็กับผู้ที่ได้กระทำความดี

 

ขอให้มีความเชื่อและศรัทธาอย่าหวั่นไหวในเรื่องของบุญกุศล

“เพราะบุญนั้นเป็นที่พึ่งได้จริงในทุกเรื่องของชีวิต”

 

CR: ธ.ธรรมรักษ์

ที่มา : https://www.facebook.com

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

พระพุทธเจ้าทรงเทศน์สอน หน้าที่ของสามี-ภรรยา ที่ควรปฎิบัติต่อกัน

ศีลเสมอกัน วิธีดูเนื้อคู่ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ เลือกยังไงให้ได้คู่ที่เหมาะสม

ภรรยา 7 ประเภท ที่พระพุทธองค์ทรงจำแนกไว้

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner