เบิกค่าคลอดบุตร สิทธิประกันสังคม ได้เท่าไหร่ พ่อมือใหม่เล่าอย่างละเอียดยิบ

ประสบการณ์จากคุณพ่อ บอกเล่าถึงการ เบิกค่าคลอดบุตร สิทธิประกันสังคม ได้เท่าไหร่ กี่วันได้เงิน

เบิกค่าคลอดบุตร สิทธิประกันสังคม ได้เท่าไหร่

เฟซบุ๊ก สุภาพบุรุษช่างซ่อม คุณพ่อมือใหม่ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ เล่าถึงการ เบิกค่าคลอดบุตร สิทธิประกันสังคม ได้เท่าไหร่ อย่างละเอียดยิบ เพื่อเป็นตัวอย่าง และแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นๆ ที่ต้องการเบิกค่าคลอดบุตร ได้เข้าใจรายละเอียดว่า ได้เงินเท่าไหร่ ใช้เวลาดำเนินการนานแค่ไหน ข้อความดังนี้

วันนี้คุณพ่อมือใหม่พาคุณแม่และ #น้องเช็คอิน เดินทางมาสำนักงานประกันสังคม! เบิกค่าคลอดบุตร! จากสิทธิประกันสังคม!

#สรุป #
ได้ค่าคลอดบุตรทั้งหมด 20,200 บาทครับ
และได้ค่าสงเคราะห์บุตรเดือนละ 400 บาทจนบุตรมีอายุถึง 6 ปีครับ!
แต่ยังไม่รับเงินเดี๋ยวนั้นนะครับ! #ต้องรออีก 5 วันเขาจะโอนผ่านบัญชีให้ครับ
#ส่วนค่าสงเคราะห์บุตร 400/เดือน #อีก 4 เดือนถึงจะได้รับครับ
#เอาข้อมูลมาฝากสำหรับคนที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมครับ!
ไม่รู้ได้รับเท่ากันหรือไม่อย่างไร #แต่ของผมคือจำนวนนี้เลยครับ!
(ส่งเองตามมาตรา 39 เดือนละ 432 บาทครับ)

 

อ่านประสบการณ์ เบิกค่าคลอดบุตร สิทธิประกันสังคม ของคุณพ่อมือใหม่กันไปแล้ว มาดูว่า คำถามที่พบบ่อย กรณีคลอดบุตร : สำนักงานประกันสังคม มีอะไรกันบ้าง

 

กรณีคลอดบุตร ปัจจุบันผู้ประกันตนจะได้รับเงินค่าคลอดจำนวนเท่าไร

ผู้ประกันตนสามารถเบิกสิทธิค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาท กรณีเป็นผู้ประกันตนหญิงจะมีเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย ไม่เกิน 90 วัน

 

กรณีฝากครรภ์และคลอดบุตร สามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้หรือไม่

สามารถฝากครรภ์และคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลใดก็ได้ที่สะดวก โดยสำรองเงินจ่ายไปก่อน แล้วนำเอกสารหลักฐาน มายื่นเรื่องเบิกได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

 

กรณีลูกจ้างคลอดบุตรภายใน 6 เดือน หลังจากออกจากงาน จะใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่

จะใช้สิทธิได้หรือไม่ จะต้องตรวจสอบการส่งเงินสมทบย้อนหลังไป 15 เดือนก่อนที่ผู้ประกันตนจะออกจากงาน ว่าผู้ประกันตนมีการนำส่งเงินสมทบครบ 5 เดือนหรือไม่ ถ้าครบตามหลักเกณฑ์ก็ใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรได้

 

ผู้ประกันตนหญิง ที่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 จะมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อกาารคลอดบุตรหรือไม่

ถ้าจ่ายเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนบุตรคลอด สามารถเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรได้ โดยเงินสงเคราะห์ฯ ที่จะได้รับนั้น จะคำนวณจากฐานเงินสมทบที่ผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 นำส่งประกันสังคม โดยคิดจากฐานค่าจ้าง 4,800 บาท

 

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรได้กี่ครั้ง

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

ผู้ประกันตนชายสามารถเปิดค่าคลอดบุตรให้ภรรยาได้หรือไม่

ผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าคลอดบุตรให้ภรรยาได้ แต่ต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้ว 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนคลอดบุตร โดยผู้ประกันตนชายจะได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรจำนวน 13,000 บาท

 

ผู้ประกันตนหญิง เบิกกรณีคลอดบุตรจะได้รับเงินอะไรบ้าง

สิทธิที่จะได้รับ

  • ค่าคลอดบุตรเหมาจาย 13,000 บาทต่อครั้ง
  • เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลา 90 วัน (คิดจากฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ฐานสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท)
  • สำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

 

ที่มา : sso.go.th

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เช็คเลย! เรื่องที่แม่ท้องต้องรู้ เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม กรณีคลอดบุตร

แม่ท้องรู้ยัง เช็คสิทธิประกันสังคมผ่านแอพได้แล้วนะ