เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล พ่อแม่ควรสอนลูกเรื่องอะไรบ้าง ทักษะอะไรที่ลูกควรมี!

เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล พ่อแม่ควรสอนลูกเรื่องอะไรบ้าง ทักษะอะไรที่ลูกควรมี!

เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล พ่อแม่ควรสอนลูกเรื่องอะไรบ้าง

เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล เป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรทำ เพื่อให้ลูกน้อยได้เตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงคุณพ่อคุณแม่เองด้วย โดยเฉพาะคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเอง การจะแยกตัวลูกน้อยกับคุณแม่นั้นคงเป็นเรื่องที่ยาก เช่นเดียวกับลูกที่อยู่ที่บ้านกับแม่ หรือปู่ย่าตายายตลอด พอแยกจากกันอาจทำให้ลูกน้อยเกิดความวิตกกังวลเอาได้ค่ะ

จริงๆ แล้ว ความวิตกกังวลนี้ จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเด็กอายุได้ประมาณ 6-8 เดือน และจะมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น เวลาคุณพ่อคุณแม่เข้าห้องน้ำ ลูกน้อยก็จะร้องไห้เรียกหา เคาะประตูเรียกหน้าห้องน้ำบ้าง ร้องตามไปทำงานหรือข้างนอกบ้าง แล้วอาการนี้จะลดลง เมื่อเด็กอายุ 3 ปี แต่บางครั้งก็เป็นพ่อแม่ที่กลายเป็นคนวิตกกังวลบ้าง เช่น คุณแม่บางคนที่ส่งลูกไปโรงเรียนตอนเช้าแล้ว พอเห็นลูกร้องไห้ แม่ก็น้ำตาซึม พอลูกกำลังจะเข้าชั้นเรียนแล้ว แม่ก็ยังยืนเกาะรั้วโรงเรียน เฝ้ามองด้วยความกังวล ลูกหันกลับมามองเห็นว่าแม่เองก็เป็นแบบนี้ ลูกก็จะยิ่งวิตกกังวลตามแม่ไป หรือคุณแม่บางคนนั่งเฝ้าลูกที่โรงเรียนเกือบตลอดทั้งวัน ไม่ยอมกลับบ้าน อันนี้ก็จะทำให้ลูกปรับตัวได้ช้าเช่นกัน

ดังนั้นเมื่อไปส่งลูกก็ร่ำลากันพอควรแล้วก็ส่งให้คุณครูรับช่วงต่อ ส่วนคุณแม่ก็ควรหันหลังกลับด้วยความหนักแน่นมั่นคงในจิตใจ ลูกเห็นก็จะซึมซับเข้าไป ในไม่ช้าลูกก็จะปรับตัวและแยกจากพ่อแม่ได้ค่ะ

เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

พ่อแม่ควรเตรียมลูกอย่างไร

 1. พูดคุยกับลูกถึงข้อดีของการไปโรงเรียน เช่นจะได้เล่นของเล่นมากมาย มีขนมให้กิน ได้ฟังนิทาน มี เพื่อนเล่นมากมาย
 2. ค่อยๆ ให้ลูกคุ้นเคยกับการไปโรงเรียนทีละเล็กทีละน้อย ค่อยเป็นค่อยไป เช่น ก่อนเปิดเทอม อาจขับรถพาลูกผ่านหน้าโรงเรียน ต่อมาอีก 1- 2 วันอาจจอดรถพาลูกดูนอกรั้วโรงเรียน จากเข้าไปอีกระยะหนึ่งก็เริ่มพาลูกเข้าไปเล่นเครื่องเล่นในโรงเรียนแล้วกลับ บ้าน อีก 1- 2 วันก็อาจพาเข้าไปในชั้นเรียน พูดคุยทำความคุ้นเคยกับคุณครู พาไปดูห้องเรียน ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น
 3. ถ้ามีเพื่อนสนิทข้างบ้าน หรือลูกพี่ลูกน้องที่เล่นด้วยบ่อยๆ อาจ ชวนให้ไปโรงเรียนด้วยกัน ก็อาจช่วยลดความกลัว หรือวิตกกังวลของเด็กได้ครับ เด็กที่มีพี่มักปรับตัวไปโรงเรียนได้ง่ายกว่า เพราะคุณพ่อคุณแม่อาจให้น้องไปส่งพี่ไปโรงเรียนตอนเช้าบ่อยๆ ก็จะทำให้คุ้นเคยและเข้าใจว่าการไปโรงเรียนเป็นอย่างไร
 4. ฝึกทักษะที่จำเป็นกับลูก เช่น เรื่องของการช่วยเหลือตัวเอง เก็บที่นอน เก็บของเล่น ฝึกไปเข้าห้องน้ำ ระเบียบวินัยที่ต้องทำร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกน้อยสามารถทำอะไรได้เอง โดยไม่ต้องรอพึ่งคุณครู เนื่องจากโรงเรียนบางแห่งมีนักเรียนจำนวนมาก คุณครูอาจดูแลไม่ทั่วถึง
 5. ฝึกหัดเขียน และอ่าน พ่อแม่อาจสอนลูกให้รู้จักการขีดเขียนก่อน เช่น วาดภาพ ระบายสี หรือลากเส้นตามรอยปะ เพื่อให้ลูกน้อยได้พัฒนากล้ามเนื้อมือด้วย และเสริมสร้างจินตนาการไปด้วย อีกสิ่งนึ่งที่พ่อแม่ควรทำเช่นกัน คือ สอนให้ลูกรู้จักตัวเลข การนับ ตัวอัษรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การแยกแยะวัตุ รูปทรง รวมถึงสี
 6. พยายามลดความตึงเครียดของการไปโรงเรียนให้มากที่สุด เช่น ในช่วงกลางคืนก่อนไปโรงเรียนควร เตรียมอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ให้พร้อมเพื่อช่วงเช้าจะได้ไม่ต้องเร่งรีบ จะช่วยลดความเครียดของพ่อแม่และลูกได้มากครับ
 7. ควรยืนยัน และบอกลูกว่าจะมารับเมื่อไร ถึง แม้ว่าเด็กวัยอนุบาลยังไม่เข้าใจเรื่องเวลา (concept of time) ดีนัก แต่การบอกเวลาให้เด็กเข้าใจง่ายๆ จะช่วยให้ลูกมีความหวัง รู้จักรอเวลาที่้พ่อแม่จะ่มารับ ตัวอย่างการบอกเวลาง่ายๆ เช่นชี้ให้ลูกดูเข็มนาฬิกาในห้องเรียนว่าถ้าเข็มสั้นชี้เลข 3 พ่อแม่ก็จะมารับกลับบ้าน หรืออาจแนะนำให้ลูกถามและให้ครูช่วยตอบให้ก็ได้
 8. ควรมารับลูกตรงเวลาโดยเฉพาะช่วงวันแรกๆ เพราะการมารับช้าผิดเวลา จะยิ่งทำให้ลูกคิดว่าพ่อแม่จะ ทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว วันต่อต่อไปจะยิ่งร้องไห้ไม่ยอมไปโรงเรียนหนักขึ้น
 9. ถ้าลูกร้องไห้ ให้ คุณครูโทรศัพท์เรียกพ่อแม่ให้มารับกลับ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรรับกลับ ยกเว้นเจ็บป่วย จริงๆ ควรใช้ท่าทีหนักแน่นมั่นคงบอกลูกว่าเห็นใจ เข้าใจ แต่ลูกก็ต้องอยู่ที่โรงเรียน ถ้าคุณพ่อคุณแม่กำลังให้ลูกหยุดเรียนอยู่ก็ควรให้รีบกลับไปเรียนโดยเร็วที่ สุด การให้หยุดเรียนนานๆจะยิ่งทำให้ปัญหาซับซ้อน และแก้ไขยากขึ้นเรื่อยๆ
เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

ฝึกลูกก่อนเข้าอนุบาล

วัยอนุบาลต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง

เมื่อลูกเข้าเรียนอนุบาล นอกจากทักษะการใช้ชีวิต ทักษะทางด้านสังคมแล้ว ทางโรงเรียนยังสอนเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ ดังนี้

ทักษะคณิตศาสตร์

 • นับเลข 1-20
 • นับสิ่งของ จำนวน 1-10 ชิ้น
 • บวก และลบไม่เกิน
 • การวัดขนาด ความยาว และน้ำหนัก
 • การเปรียบเทียบวัตถุ เช่น เล็กกว่า หรือใหญ่กว่า
 • บอกตำแหน่งของวัตถุหรือสิ่งของได้ เช่น ซ้าย ขวา บน ล่าง
 • จัดเรียงของเป็นหมวดหมู่
 • บอกลักษณะรูปร่างของสิ่งของได้

ทักษะด้านการอ่าน

 • รู้จักตัวอักษร พยัญชนะ และตัวเลข
 • การอ่านออกเสียง
 • การอ่านคพยางค์เดียว
 • เข้าใจตัวละคร ระบุตัวละครได้
 • ทำความเข้าใจรูปภาพ

ทักษะด้านการเขียน

 • ขีดเขียน หรือวาดภาพได้
 • การเขียน การสะกดคำ
 • การเขียนเรื่องราว
 • การวาดภาพการ์ตูน
 • การใช้คำกริยา และคำบุพบทได้อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจว่าใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ และเมื่อไหร่
 • การสะกดคำ
 • อธิบายเหตุการณ์ได้

ที่มา: bangkokhealth, verywellfamily

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

สอนพี่ให้รักน้อง สอนลูกคนโตให้ดูแลน้อง เทคนิคการเตรียมพี่ให้รักน้อง ประสบการณ์คุณหมอลูกสอง

ติวอนุบาล จำเป็นไหม ปัญหาที่อาจเกิดหากเร่งเรียน เร่งติว ลูกวัยอนุบาลมากเกินไป

เลือกโรงเรียนให้ลูก พ่อแม่ควรเลือกแบบไหน อย่างไรดี?

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner