เจาะลึก 5 ขั้นตอนการเจาะน้ำคร่ำ ได้ผลอะไร เสี่ยงไหม ?

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

แม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักเป็นกังวลเมื่อถูกคุณหมอแนะนำให้ตัดสินใจที่จะทำการเจาะน้ำคร่ำหรือไม่ดี เพื่อตรวจหาความผิดปกติอันมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้กับทารกในครรภ์

การเจาะน้ำคร่ำเป็นหัตถการที่ทำกันมากที่สุดในการหาความผิดปกติของโครโมโซมทารกก่อนคลอด เพื่อให้คู่สามีภรรยามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ซึ่ง ขั้นตอนการเจาะน้ำคร่ำ หรือกระบวนการต่าง ๆ หากคุณแม่ได้ศึกษาไว้ อาจช่วยทำให้ลดความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ลงได้

ก่อนเจาะน้ำคร่ำ แพทย์จะให้ความรู้และอธิบายเกี่ยวกับการเจาะน้ำคร่ำให้คุณพ่อคุณแม่ทราบก่อน จากนั้นจึงเป็นการตัดสินใจของทั้งคู่ว่าจะรับการตรวจโดยการเจาะน้ำคร่ำหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะผู้ที่จะได้รับการตรวจคือ

ขั้นตอนการเจาะน้ำคร่ำ

  • แม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35 ปีขึ้นไป นับถึงวันกำหนดคลอด ซึ่งมีโอกาสที่ทารกในครรภ์เป็นภาวะกลุ่มอาการดาวน์ได้มากขึ้น
  • แม่ตั้งครรภ์ที่เคยมีบุตรที่มีความผิดปกติของโครโมโซมในครรภ์ก่อน หรือทั้งตัวเองและสามีที่มีโครโมโซมผิดปกติ
  • แม่ตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจคัดกรองทางชีวเคมีแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะมีความผิดปกติของโครโมโซม
  • เมื่ออัลตราซาวด์แล้วพบความผิดปกติของทารกในครรภ์
  • ทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า
  • คุณแม่ที่เคยมีประวัติแท้งบ่อย

และการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจหาภาวะอื่น ๆ เช่น การตรวจหาการติดเชื้อในทารก การตรวจหา bilirubin ในการพยากรณ์ความรุนแรงของโรค Rh isoimmunization การตรวจวิเคราะห์ทางด้าน DNA เป็นต้น

เจาะลึก 5 ขั้นตอนการเจาะน้ำคร่ำ ได้ผลอะไร เสี่ยงไหม ?

การเจาะตรวจน้ำคร่ำจะทำในช่วงเวลาที่ทารกมีปริมาณน้ำคร่ำมากเพียงพอ ซึ่งอยู่ในอายุครรภ์ประมาณ 14 ถึง 20 สัปดาห์ ถ้าคุณแม่ตัดสินใจว่าต้องการเจาะน้ำคร่ำ ก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร ก่อนเจาะ 3 – 4 ชั่วโมงควรดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีปริมาณของน้ำคร่ำเพียงพอ แต่ควรถ่ายปัสสาวะก่อนเข้ารับการเจาะน้ำคร่ำ

5 ขั้นตอนการเจาะน้ำคร่ำ ผลบ่งชี้ ผลข้างเคียง อ่านต่อหน้าถัดไป >>

การตั้งครรภ์ การฝากครรภ์และการตรวจครรภ์ ข้อควรระวังของการตั้งครรภ์​ เตรียมตัวเป็นแม่