เคล็ด (ไม่ลับ) กับเทคนิคฝึกการจำทำให้ลูกฉลาด

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

การสอนให้ลูกเรียนรู้และจดจำตั้งแต่ในวัยเด็กจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อยอดนำไปสู่ความฉลาดในอนาคตได้ เพราะการจดจำจะทำให้ความคิดเชื่อมโยงทางเหตุผลและการแก้ปัญหาดีขึ้น

มีการศึกษาพบว่า ความจำระยะสั้นอาจจะเป็นพื้นฐานสำคัญของความฉลาดของคนได้ โดยการฝึกจำบ่อยๆ (เช่น จำหน้า จำชื่อคน) ลองดูเทคนิคการจำ 10 ข้อที่จะช่วยฝึกให้ลูกจดจำได้ดีขึ้นกันค่ะ

10 วิธีฝึกความจําให้ลูกรัก

10 วิธีฝึกความจําให้ลูกรัก, ฝึกการจำ

  1. ฝึกเทคนิคการจำโดยดึงความสนใจของลูกไปยังของสิ่งนั้นตั้งแต่เริ่มแรก

ถ้าอยากให้ลูกจำหน้าพ่อแม่ได้ ให้ใช้การสบตา และมองเข้าไปในตาลูก เพราะก่อนที่ลูกน้อยจะสามารถใช้ความจำได้ ต้องเพ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ต้องการจำนั้น

  1. ฝึกเทคนิคการจำโดยเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัว

ให้ลูกได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่ต้องการจดจำเป็นเรื่องรอบตัว อย่างการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น Blue ก็สอนให้ลูกได้จินตนาการว่าได้ดำน้ำอยู่ทะเล เมื่อโผล่ขึ้นมาก็จะมีเสียง บลู ๆ หรือ Green ก็ให้ลูกได้นึกถึงสนามหญ้าสีเขียว มีเสียงดังกรีน ๆ เป็นต้น

  1. ฝึกเทคนิคการจำโดยผูกเป็นเรื่อง

เป็นวิธีฝึกความจำในเรื่องที่ยาว ๆ โดยให้เด็กเรียงลำดับและต่อคำศัพท์หรือกลุ่มคำ เช่น คำว่า ปลา+พรม ก็จะสามารถนำมาเรียงเป็นประโยคได้ว่า มีเด็กนั่งตกปลาอยู่บนพรม หรือ แม่+สีแดง ก็จะได้ประโยคว่า วันนี้แม่ใส่ชุดสีแดง เป็นต้น

10 วิธีฝึกความจําให้ลูกรัก, ฝึกการจำ

  1. ฝึกเทคนิคการจำโดยการจดบันทึก

การใช้วิธีจดบันทึกช่วยจำ ให้แบ่งหน้ากระดาษเป็น 2 คอลัมน์ แบ่งด้วยเส้นหรือสัญลักษณ์ที่เด็ก ๆ สร้างเอง จะทำให้เขียนและอ่านได้เร็วมากกว่าการกวาดสายตาไปทั้งหน้ากระดาษ

การเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน การเลี้ยงดูเด็กวัยเตาะแตะ ก่อนวัยเรียน พัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาการวัยเตาะแตะ วัยเตาะแตะ