5 จุดเด่นของการเลี้ยงลูกให้มี “ระเบียบ” แบบญี่ปุ่น

5 จุดเด่นของการเลี้ยงลูกให้มี “ระเบียบ” แบบญี่ปุ่น

เรามักจะได้ยินและถูกยกตัวอย่างเรื่องความมีระเบียบวินัยของคนญี่ปุ่นอยู่บ่อยครั้ง เคยสงสัยกันไหมคะว่าคนญี่ปุ่นเขามีเคล็ดลับการเลี้ยงดูลูกแบบไหน เราจึงมักจะเห็นภาพเด็กเล็กเด็กน้อยยืนต่อเขาแถว หรือเดินเรียงแถวกันเป็นระเบียบได้ดี ลองมาล้วงเคล็ดลับการเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นกันดูค่ะ

เมื่อพูดถึงญี่ปุ่น มักจะมี เคล็ดลับเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น  นอกจากเป็นประเทศที่ใคร ๆ ก็อยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวกันแล้ว จุดเด่นอันดับต้น ๆ ที่เรามักจะนึกถึง คือเรื่องของระเบียบวินัยที่เคร่งครัด ที่เราจะเห็น และ สัมผัสได้จากคนณี่ปุ่นทั้งเด็ก และ ผู้ใหญ่ ซึ่งพ่อแม่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีจุดเด่นของการเลี้ยงลูกไว้ดังนี้

เคล็ดลับเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น

#1 เลี้ยงลูกให้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

ในความเป็นไปได้ คนญี่ปุ่นมักจะ เคล็ดลับเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น ให้ลูกได้สัมผัสกลิ่นดินกลิ่นทราย และ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ จึงนิยมเลี้ยงลูกอยู่นอกเมืองมากกว่าการมีบ้านอยู่ในเมืองใหญ่ โดยคุณพ่อ คุณแม่ จะเป็นคนเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาในวัยเด็กได้อย่างคุ้มค่า ได้มีเพื่อนเล่นในวัยเดียวกัน ทำให้เด็กมีความผูกพันกับชุมชน ไม่ถูกสังคมเมืองหล่อหลอมจนเกิดโรคไม่รู้จักความลำบากหรือหลงใหลในวัตถุเร็ว และ แตกต่างจากเด็กที่ต้องอาศัยอยู่ในตัวเมืองซึ่งจะเกิดความเครียด และ มีความกดดันมากกว่า

#2 สร้างจิตสำนึกให้ลูกเห็นความสำคัญประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน

เมื่อเด็กมีความผูกพันกับชุมชนที่อยู่แล้ว การสร้างให้ลูกรู้จักจิตสาธารณะถือเป็นการกล่อมเกลานิสัยให้ลูกรู้จักหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมกันทำได้ตั้งแต่เล็ก สอนให้ลูกได้เห็นว่าหากทุกคนได้ร่วมกันทำก็จะช่วยให้งานด้านต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เมื่อส่วนรวมได้ประโยชน์ ความสุขเหล่านั้นก็จะสะท้อนกลับมาสู่ครอบครัวได้เช่นกัน

#3 การตรงต่อเวลา

ในประเทศญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลา และ กิจการใหญ่นั้น ๆ ต่างก็บริหารจัดการเวลาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การเดินรถไฟของญี่ปุ่นทั้งแบบชินคันเซ็น หรือ แบบโลคอล หรือ แม้แต่รถประจำทาง ที่มีการวางกำหนดเวลาที่แน่นอน การสร้างสิ่งแวดล้อมเหล่าได้เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันของเด็ก ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ กลายเป็นคนเห็นคุณค่าของ “เวลา” ไปโดยปริยาย และ มักจะทำให้เด็ก ๆ ทำอะไรด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่ง คุณพ่อ คุณแม่ ในส่วนมาก เขาก็จะสามารถแก้ปัญหาเบื่องต้นไปได้ก่อน อาทิเช่น การคต้องไปโรงเรียนเองควรมารอรถกี่โมงและต้องตื่นนอนเป็นเวลาเท่าไหร่ เขามักจะมีสปีริสในตัวเองมากกว่าที่จะต้องมาใช้ นาฬิกาปลุก

#4 ไม่มีการปกป้องเมื่อลูกทำผิด

สิ่งที่พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นตักเตือนลูกในทันที เมื่อพบว่าลูกไปสร้างความเสียหาย สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจ หรือละเมิดผู้อื่น และหาทางให้ลูกหยุดพฤติกรรมดังกล่าวให้ได้ โดยเน้นต่อการอบรมสั่งสอนให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดี มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน การปกป้องลูกในสิ่งที่ลูกทำผิด มักจะทำให้ลูกเคยตัวว่าฉันทำอะไรพ่อแม่ก็ต้องปกป้องและช่วยฉันอยู่ตลอดเวลา นั้นคือสิ่งที่ผิดคะ เวลาลูกทำผิดเราต้องคอยบอกคอยสอนเขา ว่าสิ่งนี้ทำไม่ได้ สิ่งนี้มันไม่ใช้นะ เพราะคนญี่ปุ่นเขาสอนลูกด้วยการไม่เข้าข้างและฝั่งเหตุผลเสมอ ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะอะไร ทำไมถึงมีเหตุผล ที่ต้องทำนั้นเองคะ เราควรเอาวิธีการเลี้ยงลูกของคนญี่ปุ่นมาปรับใช้ ในชีวิตประจำวันของการเลี้ยงลูกดูค่ะ เผื่อจะช่วยให้เราเข้าใจและไม่หลงผิดฟังแต่ลูกตัวเองฝ่ายเดียวในเวลาที่เขาทำความผิด นั้นเองคะ

เคล็ดลับเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น

#5 ให้กำลังใจลูก

นอกจากการเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยเคร่งครัดอยู่ในอันดับต้น ๆ แล้ว ในอีกด้านหนึ่งสำหรับการแข่งขันด้านวิชาการของเด็ก ๆ  เพื่อที่จะได้สอบเข้าโรงเรียนดี ๆ มหาวิทยาลัยดี ๆ เพื่อให้มีการงานดี ๆ ในอนาคตนั้น ส่งผลทำให้เด็กเกิดความเครียด จนทำให้มีอัตราการฆ่าตัวตายต่อปีสูงมาก ดังนั้นการเลี้ยงดูเด็กในยุคนี้ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเครียดต่าง ๆ อยู่รอบตัว พ่อแม่จึงใช้วิธีการให้กำลังใจลูก ๆ เข้าใจธรรมชาติของเด็กว่าไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกคน และปล่อยให้เด็กได้มีประสบการณ์ด้านอื่น ๆ นอกจากการบังคับให้ลูกเรียนอย่างเดียว เช่น รู้จักช่วยเหลือสังคม หรือคนรอบข้าง เป็นต้น เด็กจะถูกฝึกให้เดินไป-กลับโรงเรียนเอง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาทั้งที่เป็นโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาล ผู้ปกครองส่วนใหญ่หากจะรับหรือส่งลูก ก็มักจะใช้ขนส่วมวลชนมากกว่าจะใช้รถส่วนตัว เนื่องจากทางญี่ปุ่นต้องการที่จะปลูกฝังเด็กมีวินัยในเรื่องการตรงต่อเวลา เพราะถ้าเพื่อนคนไทยช้าก็จะทำให้เพื่อนๆ คนอื่นรอนาน เนื่องจากเด็กๆ ในละแวกเดียวกันจะเดินทางไปโรงเรียนพร้อมๆ กันนอกจากนี้ยังสร้างความรับผิดชอบ เพราะเด็กที่โตกว่าจะมีหน้าที่ดูแลน้องๆ ทั้งไป และกลับ สอนให้รู้จักความสามัคคี การทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความสัมพันธ์ของเด็กๆ ในชุมชน ทั้งนี้ ยังเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องจราจร เนื่องจากพ่อแม่ไม่ต้องไปส่งลูกที่โรงเรียน สำหรับเด็กไทยก็มีอยู่บางที่ พ่อแม่ปล่อยให้ลูกไปโรงเรียนเอง เพราะอุปสรรคด้านการเดินทางเป็นหลัก แต่ตามความจริงแล้วนะค่ะการที่เราให้กำลังใจลูกเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อให้เขาคิดได้เสมอว่ายังมีคนที่ให้กำลังใจ และ คอยอยู่ข้าง ๆ เขาอยู่ตลอดเวลาค่ะ หรือการที่ลูกต้องไปเรียนเอง กลับจากโรงเรียนเองนั้น เราควรให้คำแนะนำเขาก่อนในช่วงแรกๆ เช่น ควรไปยังไง ถ้าไปรถเมล์ ก็บอกเขาว่าควรไปสายอะไร หรือถ้งหางไป MRT ก็ควรบอกเขาว่าไปลงสถานีไหน นั้นเอง เพราะคนญี่ปุ่นเขาเลี้ยงลูกมาแบบให้ทำเองก่อนถ้าหากทำไม่ได้ เขาก็มีคำแนะนำ ให้ลูกเขานั้นเอง แต่สำหรับคนไทยส่วนใหญ่ก็คือ แนะนำก่อนเพื่อให้ไปได้ถูก และ ไม่หลงทางนั้นเองคะ

 

การเลี้งลูกแบบญี่ปุ่น

การเลี้งลูกแบบญี่ปุ่น

The Asianparent Thailand ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทริปครอบครัว สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเด็ก คาเฟ่เด็ก ฟาร์ม กิจกรรม 1 เดย์ทริป กิจกรรมสำหรับครอบครัว ทั้งทะเล ภูเขา ที่พักหลากสไตล์ทั้งแบบแคมป์ แบบพูลวิลล่า ที่พักริมหาด ที่พักติดทะเล ที่พักอิงแอบแนบภูเขา ให้ลูกได้ออกไปเรียนรู้กับธรรมชาติ สายลม แสงแดดและหาดทราย เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการได้สมวัย เสริมสร้างทักษะทางสังคมและสติปัญหา สามารถปรับตัวและเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมต่างถิ่น การใช้ชีวิตกับผู้อื่นและมารยาททางสังคม 

โปรโมชั่นที่พักโรงแรมที่ The Asianparent Thailand รวมรวมมาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ ครบครันในที่เดียว ดีลเด็ด ดีลปัง ส่วนลดพิเศษที่ช่วยให้คุณและครอบครัว เดินทางท่องเที่ยวได้ตามใจฝัน ในจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสุดหรู โรงแรมสำหรับครอบครัว ส่วนลดที่พักวันหยุด ส่วนลดที่พักวันธรรมดา และส่วนลดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือในโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ก็สามารถเข้ามาหาข้อมูลส่วนลด เพื่อจัดแพลนเที่ยววันหยุดสุดหรรษาได้ที่นี่ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านเด็ด จานเด็ดคนดัง ร้านอร่อย กทม ร้านอร่อยทั่วประเทศให้คุณไปเช็คอิน และกินอาหารในบรรยากาศสุดหรู หรือวิวหลักล้านอีกมากมาย

 

ที่มา : www.manager.co.th

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

เรื่องน่าประทับใจ เมื่อรถไฟญี่ปุ่นไม่ยกเลิกสถานี แม้มีเด็กนักเรียนคนเดียวใช้บริการ

ญี่ปุ่น: สอนเด็กให้มีคุณภาพต้องเริ่มตั้งแต่ “อนุบาล”

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner