อาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้อง ความต้องการไอโอดีน หญิงตั้งครรภ์ ป้องกันลูกในท้องสมองพิการ

lead image

แม่ต้องกินอาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้อง ห้ามละเลยเด็ดขาด

อาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้อง

อาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้อง แม่ท้องต้องกินอะไรบ้าง ความต้องการไอโอดีนของคนท้องที่มากกว่าคนทั่วไป วิธีป้องกันลูกในท้องสมองพิการ เพื่อพัฒนาสมองทารกในครรภ์

 

ความต้องการไอโอดีน หญิงตั้งครรภ์

ก่อนจะไปดูว่าอาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้องมีอะไรบ้าง มาดูความต้องการไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์กันก่อน

 • สารไอโอดีนสำคัญต่อทารกในครรภ์ ช่วยพัฒนาระบบประสาทของทารก เพราะไอโอดีนเป็นธาตุที่จำเป็นต่อทุกเซลล์ในร่างกาย โดยเฉพาะระบบประสาทและสมอง
 • หากคนท้องได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ ลูกในท้องอาจเสี่ยงต่อความพิการทางสมองได้ เพราะทารกในครรภ์มารดามีการเจริญเติบโตของระบบประสาทตั้งแต่ในครรภ์ จึงควรได้รับไอโอดีนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเซลล์ประสาทและสมองในปริมาณที่เพียงพอ
 • ในหญิงตั้งครรภ์จะมีการทำงานของไตที่หนักกว่าคนทั่วไป ทำให้เกิดการขับไอโอดีนออกจากร่างกายปริมาณมากกว่าคนอื่น จึงควรบริโภคไอโอดีนให้มากกว่าปกติ โดยไอโอดีนจะถูกส่งไปยังทารกในครรภ์ผ่านทางรก และหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับไอโอดีนอย่างน้อย 250 ไมโครกรัมต่อวัน
 • สำหรับผู้ที่วางแผนจะมีบุตร ควรได้รับสารไอโอดีนก่อนตั้งครรภ์เป็นเวลา 5 เดือน

นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กไทยมีระดับไอคิวต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งเกิดจากการขาดสารไอโอดีนเช่นกัน ทั้งยังพบว่าการขาดสารไอโอดีน ส่งผลให้ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ การเกิดโรคคอพอก รวมถึงร่างกายอ่อนเพลีย เป็นต้น โดยสารไอโอดีนเป็นสารที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ ต้องรับจากภายนอกเท่านั้น

 

ผลของการขาดไอโอดีนที่เกิดกับทารกในครรภ์

 • เสียชีวิตในครรภ์ (ภาวะแท้ง)
 • เสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิด แต่หากลูกในท้องไม่ตาย คลอดออกมาทารกก็จะพิการแต่กำเนิด เช่น หูหนวก ขาแข็ง กระตุก ตาเหล่ รูปร่างแคระแกร็น
 • ภาวะพิการทางสมอง สติปัญญาเสื่อมจนถึงปัญญาอ่อน หรือที่เรียกว่าเป็นเอ๋อ
 • ต่อมไทรอยด์ไม่ทำงานแต่กำเนิด
 • ร่างกายเล็กผิดปกติ เติบโตช้า ดูดนมแม่ได้ไม่ดี วัยเด็กถึงวัยรุ่นร่างกายจะเจริญเติบโตช้า สติปัญญาด้อยลงกว่าคนปกติและมีอาการคอพอก
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • สติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน

 

ผลของการขาดไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์

 • ต่อมไทรอยด์ทำงานได้ไม่ดี
 • ร่างกายอ่อนเพลีย
 • โรคคอหอยพอก
 • ภาวะมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งกระเพาะอาหาร

 

อาหารต้านแท้ง ป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด

อาหารที่มีสารไอโอดีน หรืออาหารที่เป็นแหล่งไอโอดีน มีอยู่หลายชนิด เราสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งไอโอดีนได้ โดยไอโอดีนพบมากในพืชและสัตว์ทะเล เช่น ปลาทะเล กุ้งทะเล สาหร่ายทะเล เป็นต้น หรือได้รับไอโอดีนจากอาหารที่ปรุงด้วยเกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเค็มที่เสริมไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำ

 

ปริมาณไอโอดีนที่ควรได้รับ ในแต่ละวัย

ปริมาณไอโอดีนที่ควรได้รับ ในแต่ละวัน ตามช่วงวัย มีดังนี้

 1. คนท้องหรือหญิงมีครรภ์ แม่ให้นม ต้องการประมาณ 250 ไมโครกรัม/วัน
 2. ทารก เด็กเล็ก ถึงอายุ 5 ปี ต้องการประมาณ 90 ไมโครกรัม/วัน
 3. เด็กอายุ 6-12 ปี ต้องการประมาณ 120 ไมโครกรัม/วัน
 4. วัยรุ่น-ผู้ใหญ่ ต้องการประมาณ 150 ไมโครกรัม/วัน

 

การได้รับสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์

 • อาหารทะเล
 • อาหารที่ปรุงรสด้วยผลิตภัณฑ์เสริมสารไอโอดีน อาทิ น้ำปลา ซอสถั่วเหลือง เป็นต้น
 • ยาเสริมธาตุไอโอดีน จ่ายโดยสูตินรีแพทย์

 

เมนูอาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้อง เช่น

 1. สาหร่ายสำหรับทำแกงจืด 2 ช้อนกินข้าว มีไอโอดีน 105 ไมโครกรัม
 2. ปลากระบอก 2 ช้อนกินข้าว มีไอโอดีน 7.8 ไมโครกรัม
 3. ปลาทูนึ่ง 2 ช้อนกินข้าว มีไอโอดีน 14.4 ไมโครกรัม
 4. กุ้งทะเล 2 ช้อนกินข้าว มีไอโอดีน 19.9 ไมโครกรัม
 5. ไข่ไก่ 1 ฟอง มี 22 ไมโครกรัม ไข่เป็ด 1 ฟอง มี 26 ไมโครกรัม

 

อาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้อง ความต้องการไอโอดีน หญิงตั้งครรภ์ ป้องกันลูกในท้องสมองพิการ วิธีป้องกันลูกในท้องสมองพิการ ต้องกินไอโอดีน ห้ามขาดสารไอโอดีน

อาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้องเพื่อป้องกันลูกในท้องสมองพิการ

ดูแลหญิงท้องให้ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนเพียงพอ

แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ เปิดเผยว่า หนึ่งในมาตรการที่องค์การอนามัยโลกกำหนดในการขจัดโรคขาดสารไอโอดีน คือ ความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพในระดับครัวเรือนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ซึ่งผลจากการดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามภาวะขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย พบความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่ได้คุณภาพในระดับครัวเรือน ปี 2559 ร้อยละ 79.9 และพบค่าไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ 145 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก กำหนดไว้ คือ 150-249 ไมโครกรัมต่อลิตร

จากการสำรวจระดับไอคิวของเด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของกรมสุขภาพจิต ในปี 2559 พบเด็กไทยมีไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 98.2 จุด ยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งกำหนดไว้ที่ 100 จุด เพื่อให้เด็กไทยได้รับสารไอโอดีนที่เพียงพอ กรมอนามัยจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน คือ มาตรการเกลือเสริมไอโอดีน ที่กำหนดให้เกลือบริโภค รวมทั้งเกลือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต้องเป็นเกลือที่เสริมไอโอดีน

ทั้งนี้ มีมาตรการเสริม คือ การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ให้หญิงตั้งครรภ์ทุกราย ตลอดการตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน ผลการดำเนินงานล่าสุด ปี 2561 หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เพียงร้อยละ 70.8 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเสริมไอโอดีนในน้ำดื่ม ดำเนินการในโครงการส่งเสริมโภชนาการ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ไอโอดีนถือเป็นสารอาหารหนึ่งที่เป็นต้นทุนทางสติปัญญาของทารกแรกเกิดที่สำคัญ เนื่องจากการขาดสารไอโอดีนจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาสมองของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงช่วงระยะทารกแรกเกิดและเด็กปฐมวัย ดังนั้น หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดให้นมบุตร 6 เดือนทุกราย จึงจำเป็นต้องได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน

ที่มา : https://med.mahidol.ac.th

 

แม่ท้องควรรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้องเป็นประจำ หรือรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน เพื่อความแข็งแรงของแม่ท้องและทารกในครรภ์

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คนท้องทำงานเยอะ นอนดึก ทำงานตอนกลางคืน ลูกในท้องจะเป็นอะไรไหม

การตรวจร่างกายหญิงตั้งครรภ์ การนัดตรวจครรภ์ หมอตรวจอะไรบ้างระหว่างตั้งครรภ์ ทุกไตรมาส

10 เรื่องที่คนท้องอยากรู้มากที่สุด ระหว่างตั้งท้องคุณแม่สงสัยเรื่องอะไรกันบ้าง?

การปฏิบัติตัวตอนตั้งครรภ์ วิธีดูแลตัวเองตอนท้อง เพื่อสุขภาพของทารกในครรภ์

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya