อาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้อง ความต้องการไอโอดีน หญิงตั้งครรภ์ ป้องกันลูกในท้องสมองพิการ

อาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้อง ความต้องการไอโอดีน หญิงตั้งครรภ์ ป้องกันลูกในท้องสมองพิการ

แม่ต้องกินอาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้อง ห้ามละเลยเด็ดขาด

อาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้อง

อาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้อง แม่ท้องต้องกินอะไรบ้าง ความต้องการไอโอดีนของคนท้องที่มากกว่าคนทั่วไป วิธีป้องกันลูกในท้องสมองพิการ เพื่อพัฒนาสมองทารกในครรภ์

 

ความต้องการไอโอดีน หญิงตั้งครรภ์

ก่อนจะไปดูว่าอาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้องมีอะไรบ้าง มาดูความต้องการไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์กันก่อน

 • สารไอโอดีนสำคัญต่อทารกในครรภ์ ช่วยพัฒนาระบบประสาทของทารก เพราะไอโอดีนเป็นธาตุที่จำเป็นต่อทุกเซลล์ในร่างกาย โดยเฉพาะระบบประสาทและสมอง
 • หากคนท้องได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ ลูกในท้องอาจเสี่ยงต่อความพิการทางสมองได้ เพราะทารกในครรภ์มารดามีการเจริญเติบโตของระบบประสาทตั้งแต่ในครรภ์ จึงควรได้รับไอโอดีนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเซลล์ประสาทและสมองในปริมาณที่เพียงพอ
 • ในหญิงตั้งครรภ์จะมีการทำงานของไตที่หนักกว่าคนทั่วไป ทำให้เกิดการขับไอโอดีนออกจากร่างกายปริมาณมากกว่าคนอื่น จึงควรบริโภคไอโอดีนให้มากกว่าปกติ โดยไอโอดีนจะถูกส่งไปยังทารกในครรภ์ผ่านทางรก และหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับไอโอดีนอย่างน้อย 250 ไมโครกรัมต่อวัน
 • สำหรับผู้ที่วางแผนจะมีบุตร ควรได้รับสารไอโอดีนก่อนตั้งครรภ์เป็นเวลา 5 เดือน

นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กไทยมีระดับไอคิวต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งเกิดจากการขาดสารไอโอดีนเช่นกัน ทั้งยังพบว่าการขาดสารไอโอดีน ส่งผลให้ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ การเกิดโรคคอพอก รวมถึงร่างกายอ่อนเพลีย เป็นต้น โดยสารไอโอดีนเป็นสารที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ ต้องรับจากภายนอกเท่านั้น

 

ผลของการขาดไอโอดีนที่เกิดกับทารกในครรภ์

 • เสียชีวิตในครรภ์ (ภาวะแท้ง)
 • เสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิด แต่หากลูกในท้องไม่ตาย คลอดออกมาทารกก็จะพิการแต่กำเนิด เช่น หูหนวก ขาแข็ง กระตุก ตาเหล่ รูปร่างแคระแกร็น
 • ภาวะพิการทางสมอง สติปัญญาเสื่อมจนถึงปัญญาอ่อน หรือที่เรียกว่าเป็นเอ๋อ
 • ต่อมไทรอยด์ไม่ทำงานแต่กำเนิด
 • ร่างกายเล็กผิดปกติ เติบโตช้า ดูดนมแม่ได้ไม่ดี วัยเด็กถึงวัยรุ่นร่างกายจะเจริญเติบโตช้า สติปัญญาด้อยลงกว่าคนปกติและมีอาการคอพอก
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • สติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน

 

ผลของการขาดไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์

 • ต่อมไทรอยด์ทำงานได้ไม่ดี
 • ร่างกายอ่อนเพลีย
 • โรคคอหอยพอก
 • ภาวะมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งกระเพาะอาหาร

 

อาหารต้านแท้ง ป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด

อาหารที่มีสารไอโอดีน หรืออาหารที่เป็นแหล่งไอโอดีน มีอยู่หลายชนิด เราสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งไอโอดีนได้ โดยไอโอดีนพบมากในพืชและสัตว์ทะเล เช่น ปลาทะเล กุ้งทะเล สาหร่ายทะเล เป็นต้น หรือได้รับไอโอดีนจากอาหารที่ปรุงด้วยเกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเค็มที่เสริมไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำ

 

ปริมาณไอโอดีนที่ควรได้รับ ในแต่ละวัย

ปริมาณไอโอดีนที่ควรได้รับ ในแต่ละวัน ตามช่วงวัย มีดังนี้

 1. คนท้องหรือหญิงมีครรภ์ แม่ให้นม ต้องการประมาณ 250 ไมโครกรัม/วัน
 2. ทารก เด็กเล็ก ถึงอายุ 5 ปี ต้องการประมาณ 90 ไมโครกรัม/วัน
 3. เด็กอายุ 6-12 ปี ต้องการประมาณ 120 ไมโครกรัม/วัน
 4. วัยรุ่น-ผู้ใหญ่ ต้องการประมาณ 150 ไมโครกรัม/วัน

 

การได้รับสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์

 • อาหารทะเล
 • อาหารที่ปรุงรสด้วยผลิตภัณฑ์เสริมสารไอโอดีน อาทิ น้ำปลา ซอสถั่วเหลือง เป็นต้น
 • ยาเสริมธาตุไอโอดีน จ่ายโดยสูตินรีแพทย์

 

เมนูอาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้อง เช่น

 1. สาหร่ายสำหรับทำแกงจืด 2 ช้อนกินข้าว มีไอโอดีน 105 ไมโครกรัม
 2. ปลากระบอก 2 ช้อนกินข้าว มีไอโอดีน 7.8 ไมโครกรัม
 3. ปลาทูนึ่ง 2 ช้อนกินข้าว มีไอโอดีน 14.4 ไมโครกรัม
 4. กุ้งทะเล 2 ช้อนกินข้าว มีไอโอดีน 19.9 ไมโครกรัม
 5. ไข่ไก่ 1 ฟอง มี 22 ไมโครกรัม ไข่เป็ด 1 ฟอง มี 26 ไมโครกรัม

 

อาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้อง ความต้องการไอโอดีน หญิงตั้งครรภ์ ป้องกันลูกในท้องสมองพิการ วิธีป้องกันลูกในท้องสมองพิการ ต้องกินไอโอดีน ห้ามขาดสารไอโอดีน

อาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้องเพื่อป้องกันลูกในท้องสมองพิการ

ดูแลหญิงท้องให้ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนเพียงพอ

แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ เปิดเผยว่า หนึ่งในมาตรการที่องค์การอนามัยโลกกำหนดในการขจัดโรคขาดสารไอโอดีน คือ ความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพในระดับครัวเรือนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ซึ่งผลจากการดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามภาวะขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย พบความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่ได้คุณภาพในระดับครัวเรือน ปี 2559 ร้อยละ 79.9 และพบค่าไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ 145 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก กำหนดไว้ คือ 150-249 ไมโครกรัมต่อลิตร

จากการสำรวจระดับไอคิวของเด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของกรมสุขภาพจิต ในปี 2559 พบเด็กไทยมีไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 98.2 จุด ยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งกำหนดไว้ที่ 100 จุด เพื่อให้เด็กไทยได้รับสารไอโอดีนที่เพียงพอ กรมอนามัยจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน คือ มาตรการเกลือเสริมไอโอดีน ที่กำหนดให้เกลือบริโภค รวมทั้งเกลือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต้องเป็นเกลือที่เสริมไอโอดีน

ทั้งนี้ มีมาตรการเสริม คือ การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ให้หญิงตั้งครรภ์ทุกราย ตลอดการตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน ผลการดำเนินงานล่าสุด ปี 2561 หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เพียงร้อยละ 70.8 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเสริมไอโอดีนในน้ำดื่ม ดำเนินการในโครงการส่งเสริมโภชนาการ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ไอโอดีนถือเป็นสารอาหารหนึ่งที่เป็นต้นทุนทางสติปัญญาของทารกแรกเกิดที่สำคัญ เนื่องจากการขาดสารไอโอดีนจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาสมองของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงช่วงระยะทารกแรกเกิดและเด็กปฐมวัย ดังนั้น หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดให้นมบุตร 6 เดือนทุกราย จึงจำเป็นต้องได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน

ที่มา : https://med.mahidol.ac.th

 

แม่ท้องควรรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนสําหรับคนท้องเป็นประจำ หรือรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน เพื่อความแข็งแรงของแม่ท้องและทารกในครรภ์

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คนท้องทำงานเยอะ นอนดึก ทำงานตอนกลางคืน ลูกในท้องจะเป็นอะไรไหม

การตรวจร่างกายหญิงตั้งครรภ์ การนัดตรวจครรภ์ หมอตรวจอะไรบ้างระหว่างตั้งครรภ์ ทุกไตรมาส

10 เรื่องที่คนท้องอยากรู้มากที่สุด ระหว่างตั้งท้องคุณแม่สงสัยเรื่องอะไรกันบ้าง?

การปฏิบัติตัวตอนตั้งครรภ์ วิธีดูแลตัวเองตอนท้อง เพื่อสุขภาพของทารกในครรภ์

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner