อายุมากขึ้นส่งผลต่อการตั้งครรภ์อย่างไร

lead image

ผู้หญิงหลายคนฝันที่จะตั้งครรภ์และกลายเป็นคุณแม่ แต่ไม่แน่ใจว่าเมื่ออายุมากขึ้นจะส่งผลต่อการตั้งครรภ์หรือเปล่า ลองดูกราฟที่เราทำสิคะ แล้วคุณจะเข้าใจ

อายุมาก, ตั้งครรภ์

ที่มา: Management of the Infertile Woman by Helen A. Carcio and The Fertility Sourcebook by M. Sara Rosenthal

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียการตั้งครรภ์แต่ละช่วงอายุ

ตั้งครรภ์ช่วงอายุ 20 กว่า

ตั้งครรภ์ช่วงอายุ 30 กว่า

ตั้งครรภ์ช่วงอายุ 40 กว่า