วิกฤต! อัตราเด็กแรกเกิดไทยลดฮวบ

lead image

22 เม.ย. 2558 หนังสือพิมพ์ M2F รายงานว่า กรมอนามัยเตรียมเสนอ ครม. ผลักดันยุทธ์ศาสตร์ปั๊มลูกเพิ่ม เนื่องจากอัตราเด็กเกิดใหม่ของไทยลดลงเหลือเพียง 600,000 คนต่อปี จากเดิมที่มีเด็กเกิดใหม่ถึงปีละ 800,000 คน

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2015/04/เด็กแรกเกิด.jpg วิกฤต! อัตราเด็กแรกเกิดไทยลดฮวบ

สาเหตุที่เด็กเกิดใหม่ลดลงนั้น เนื่องจากปัจจุบันคนไทยแต่งงานช้า และไม่ยอมมีลูก อีกทั้งแนวโน้มการหย่าร้างค่อนข้างสูง โดย 1 ใน 4 ของคู่แต่งงานจะหย่าร้างกันภายใน  3 ปี ที่ผ่านมากรมอนามัยได้พยายามรณรงค์ให้คนไทยมีลูกมาตลอด แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากพ่อแม่ยุคใหม่ต้องทำงานนอกบ้าน ทำให้ไม่มีคนเลี้ยงลูก

ทั้งนี้กรมอนามัยได้เสนอแนวทางส่งเสริมให้คนไทยมีลูกเพิ่มขึ้น 3 แนวทาง ดังนี้

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ชายหญิงพบปะกัน เพื่อเพิ่มโอกาสแต่งงาน และมีลูก
  2. จัดระบบให้คำแนะนำวัยรุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมีลูกหลังอายุ 20 ปี เนื่องจากพบว่า ปัญหาวัยรุ่นตั้งท้องก่อนวัยอันควร ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ และพัฒนาการที่ไม่สมวัยของทารก
  3. เสนอให้มีกฎหมายบังคับให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีสถานเลี้ยงเด็กอ่อน หากไม่สะดวกที่จะดำเนินการต้องจัดให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนใกล้สถานที่ทำงาน โดยกรมอนามัยจะจัดทีมพี่เลี้ยงเพื่อฝึกอบรมเรื่องการดูแลเด็กอ่อนให้

คนท้องเตรียมเฮ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400 บาท/เดือน

กล่องทิ้งทารก เรื่องราวอันเป็นที่ถกเถียงจากเกาหลีใต้