ท้องนี้ฝากครรภ์ ทำคลอดที่ไหนดีนะ? รวม 10 สูติ-นรีแพทย์ฝีมือดี ที่คนไข้ต่างก็ยกนิ้วให้

ท้องนี้ฝากครรภ์ ทำคลอดที่ไหนดีนะ? รวม 10 สูติ-นรีแพทย์ฝีมือดี ที่คนไข้ต่างก็ยกนิ้วให้

หมอสูตินรี ที่ไหนดี ? รวม 10 สูตินรีแพทย์ ฝีมือดี ที่คนไข้ต่างก็ยกนิ้วให้ พร้อมกับข้อมูลความถนัดเฉพาะทางและชื่อโรงพยาบาลที่คุณหมอประจำอยู่ 

ปรึกษาปัญหา ฝากครรภ์ ทำคลอด จะเลือกหมอสูตินรี ที่ไหนดี ?

หมอสูตินรี ที่ไหนดี

อยากฝากครรภ์ ทำคลอด หรือปรึกษาปัญหาสุขภาพในเรื่องลับของสาว ๆ จะเลือก หมอสูตินรี ที่ไหนดี ? ไม่ต้องหาเองให้วุ่นวายอีกต่อไปค่ะ วันนี้เรารวมมาให้แล้วค่ะ กับ 10 สูตินรีแพทย์ ฝีมือดี ที่คนไข้ต่างก็ยกนิ้วให้ พร้อมกับข้อมูลความถนัดเฉพาะทางและชื่อโรงพยาบาลที่คุณหมอประจำอยู่

1. นพ.อดิเทพ  เชาว์วิศิษฐ

อยู่ที่ : โรงพยาบาลพญาไท 2

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีแพทย์ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ มีประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยมายาวนาน และไม่เพียงดูแลเฉพาะแม่ท้องเท่านั้น แต่คุณหมอสามารถตรวจคัดกรองทารกหากคุณแม่มีความประสงค์หรือมีปัจจัยอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบถึงทารก โดยคุณหมอจะทำการตรวจคัดกรองเพื่อตรวจดูความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น และตอบข้อซักถามของผู้ป่วยด้วยความเต็มใจ สร้างความประทับใจแก่แม่ ๆ ที่ไปฝากครรภ์

2. ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ

อยู่ที่ : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช ที่มีคุณแม่ท้องไปฝากครรภ์กับคุณหมอจำนวนมากเพราะคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลปัญหาการตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์เป็นพิษ  ภาวะการคลอดก่อนกำหนด รวมไปถึงโรคของสตรีอื่น ๆ เช่น เนื้องอกในมดลูก มะเร็งในมดลูก คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโดยตรง ซึ่งคุณหมอมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาให้ตรวจภายในเป็นประจำทุกปีเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ของสตรี สร้างความสบายใจให้แก่ผู้ป่วยและมั่นใจในการรักษา

3. นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ

อยู่ที่ : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และโรงพยาบาลพญาไท

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งวิทยานรีเวช ปกติแล้วมีคุณแม่ท้องมาฝากครรภ์กับคุณหมอจำนวนมาก เพราะคุณหมอจะคอยดูแลให้คำแนะนำในการดูแลตนเองตลอดระยะ 9 เดือน   นอกจากนี้คุณหมอยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคมะเร็งในสตรี เนื้องอกในมดลูก มะเร็งมดลูก โดยคุณหมอจะอธิบายวิธีการรักษาเป็นขั้นตอนและการดูแลตนเองเพื่อให้ผู้ป่วยสบายใจและปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ

อยู่ที่ : โรงพยาบาลพญาไท 2 และ โรงพยาบาลบำรุงราฎร์

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์-นรีเวช อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ นอกจากคุณหมอจะดูแลคุณแม่ท้องที่มาฝากครรภ์แล้ว คุณหมอยังเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจรักษาผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองอีกด้วย ซึ่งคุณหมอจะรักษาด้วยความชำนาญ พิถีพิถันและให้คำแนะนำผู้ป่วยในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น สร้างความสบายใจและประทับใจแก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมากเลยค่ะ

5. รศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์

อยู่ที่ : โรงพยาบาลบำรุงราฎร์

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ คุณหมอมีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาในเรื่องภาวะมีบุตรยาก ทำให้มีผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากมาขอรับคำปรึกษาจากคุณหมอเป็นจำนวนมาก โดยคุณหมอจะวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะมีบุตรยาก เพื่อจะได้ใช้วิธีการรักษาที่ตรงจุด

6. รศ.นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

อยู่ที่ : โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ นอกจากการฝากครรภ์แล้ว  คุณหมอยังดูแลคัดกรองทารกในครรภ์เพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้คุณหมอสามารถรักษาทารกขณะอยู่ในครรภ์เนื่องจากภาวะตัวบวมได้สำเร็จ และคุณหมอยังมีความเชี่ยวชาญในการรักษาเกี่ยวกับโรคสตรี  ปัญหาเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติ ภาวะวัยทอง

7. นพ.สุรศักดิ์  เก้าเอี้ยน

อยู่ที่ : โรงพยาบาลราชวิถี

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช  หากคุณแม่ท้องไปฝากครรภ์กับคุณหมอแล้ว คุณหมอจะตรวจครรภ์ด้วยความพิถีพิถัน และเชี่ยวชาญ หากพบปัญหาใด ๆ ระหว่างตั้งครรภ์คุณหมอจะดำเนินการรักษาทันท่วงที และให้คำแนะนำในการดูแลตนเองแก่แม่ท้องเพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยจนครบ 9 เดือน  

8. รศ.นพ.นพดล สโรบล

อยู่ที่ : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช ที่คุณแม่ท้องทั้งหลายที่ไปฝากครรภ์กับคุณหมอล้วนประทับใจกันทั้งนั้น เพราะคุณหมอมีความรู้ดีมากและให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง แม้ว่าคุณหมอจะค่อนข้างพูดน้อย แต่ถ้าถามคุณหมอก็จะตอบข้อซักถามคุณแม่ด้วยความยินดีค่ะ  คุณหมอมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดคลอด และมีฝีมือการเย็บแผลดีมาก แผลผ่าตัดสวย และที่แม่ ๆ พูดถึงอีกอย่างหนึ่งคือ คุณหมอดูเพศทารกให้ตรงทุกครั้งไม่มีพลาด

9. ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

อยู่ที่ : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลพญาไท 2

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย ฮอร์โมนและสุขภาพทางเพศ สูตินรีเวชวิทยา วัยทอง และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คุณผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูก เช่น  เนื้องอก ช็อคโกแลตซีสต์ ปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือน รวมไปถึงปัญหาวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองต้องไปหาคุณหมอเลยค่ะ โดยคุณหมอจะดูแลรักษาด้วยความชำนาญ ตอบข้อซักถามผู้ป่วยด้วยความเต็มใจและให้ความกระจ่างในข้อสงสัย  พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพอื่น ๆ

10. รศ.ดร.นพ.บุญศรี  จันทร์รัชชกูล

อยู่ที่ : โรงพยาบาลสมิติเวช

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช  ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรักษา มีคุณแม่ท้องมาฝากครรภ์จำนวนมาก ในกรณีแม่ท้องมีความเสี่ยง เช่น อายุ 35 ปีขึ้นไป หรือเคยมีประวัติแท้ง คุณหมอจะแนะนำให้คุณแม่ตรวจคัดกรองทารกในครรภ์เพื่อดูว่ามีความผิดปกติอย่างไรหรือไม่ เพื่อวางแผนในการรักษา และคุณหมอจะให้คำแนะนำในการดูแลตนเองเพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นครรภ์คุณภาพ คือ แข็งแรงทั้งแม่และลูก

บทความนี้ไม่ได้เป็นการจัดอันดับแต่อย่างใดนะคะ เพราะคุณหมอแต่ละท่านต่างก็มีความสามารถและมีความถนัดเฉพาะทางต่างกันไป เลือกที่เหมาะกับปัญหาของเรานะคะ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ฝากท้องแบบไหนดี? ฝากธรรมดา vs พิเศษ

ประกันสังคม เพิ่มค่าฝากครรภ์ 1 พันบาท แม่ท้องต้องทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ค่าทำคลอด10โรงพยาบาลดัง คลอดที่นี่ได้อะไร และจ่ายเท่าไหร่กัน

คุณพ่อสุดเจ๋ง! เห็นเมียเจ็บท้อง รีบจอดรถทำคลอดข้างทางด้วยตัวเอง!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

kamonchanok

app info
get app banner