รีบเช็ก! ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ทารกสูญเสียการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด!!

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

ภาวะสูญเสียการได้ยินอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิด ซึ่งก่อให้เกิดความบกพร่องในพัฒนาการด้านภาษาและการพูดจะล่าช้ากว่าเด็กปกติเป็นอย่างมาก

รายงานการเกิดภาวะ สูญเสียการได้ยิน ของทารกที่เกิดใหม่ต่อปีในประเทศไทย พบที่อัตรา 1.7 รายต่อ 1,000 ราย ซึ่งในเด็กที่มีประสาทหูพิการทั้งสองข้างระดับรุนแรงตั้งแต่แรกเกิด เมื่อโตขึ้นจะเป็นใบ้ ทำให้ด้อยโอกาสในส่วนต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สังคม และการประกอบอาชีพ กลายเป็นปัญหาครอบครัวที่ต้องร่วมช่วยกันดูแล

มีหลักฐานในต่างประเทศพบว่า หากสามารถวินิจฉัยภาวะสูญเสียการได้ยินในทารกแรกเกิดภายในระยะแรกก่อนอายุ 3 เดือน และทำการรักษาฟื้นฟูก่อนอายุ 6 เดือน ก็จะทำให้สมรรถภาพในด้านการฟังและการพูดมีการพัฒนาได้ใกล้เคียงเด็กปกติได้

สูญเสียการได้ยิน

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ทารก สูญเสียการได้ยิน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ขวบ

  • พ่อแม่หรือคนในครอบครัวใกล้ชิด เป็นโรคประสาทหูพิการ เป็นใบ้ตั้งแต่กำเนิดหรือในวัยเด็กเล็ก
  • ทารกติดเชื้อในครรภ์ หรือแม่มีภาวะติดเชื้อขณะตั้งครรภ์
  • ในขณะตั้งครรภ์ได้รับยาหรือสารที่เป็นพิษต่อทารกในครรภ์ หรือขณะคลอด
  • ทารกมีความผิดปกติของรูปใบหน้า ศีรษะ รวมทั้งความผิดปกติของรูปร่างใบหู และช่องหู
  • ทารกมีการเจ็บป่วย หรือภาวะที่ต้องการให้ดูแลในหอบริบาลวิกฤตนาน 48 ชั่วโมงหรือมากกว่า
  • มีลักษณะเฉพาะหรืออาการที่แสดงเกี่ยวข้องกับกลุ่มโรคที่มีภาวะสูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูชั้นในเสีย หรือทางนำเสียงเสีย
  • ทารกมีอาการตัวเหลือง เนื่องจากสารบิลิรูบินในเลือดสูงจนต้องถ่ายเลือด
  • ตรวจพบการติดเชื้อของทารกหลังคลอด ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะสูญเสียการได้ยิน รวมทั้งโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
  • โรคหูน้ำหนวกชนิดน้ำใสที่เกิดซ้ำ หรือปล่อยให้เป็นเรื้อรังนานอย่างน้อย 3 เดือน

พัฒนาการทางด้านการได้ยิน ภาษา และการพูดของเด็กปกติ 2 ขวบแรกต้องเป็นแบบนี้ >>

การเจ็บป่วยที่สำคัญ ช่วงวัยของเด็ก ทารก สุขภาพ สุขภาพของทารก สุขภาพของเด็กแรกเกิด อาการป่วย อาการพิเศษ เด็กแรกเกิด โรคบกพร่องด้านการเรียนรู้