สุขพอที่พ่อสอน แอพรวมคำสอนที่ควรมีติดมือถือ

lead image

แอพสุขพอที่พ่อสอน เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชัน เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

แอปพลิเคชันรวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท พระบรมฉายาลักษณ์ ใช้ง่าย แชร์ได้ทันที

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/สุขพอที่พ่อสอน แอพรวมคำสอนที่ควรมีติดมือถือ1.jpg สุขพอที่พ่อสอน แอพรวมคำสอนที่ควรมีติดมือถือ

แอปพลิเคชันจัดทำโดยสำนักราชเลขาธิการร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน”

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/สุขพอที่พ่อสอน แอพรวมคำสอนที่ควรมีติดมือถือ2.jpg สุขพอที่พ่อสอน แอพรวมคำสอนที่ควรมีติดมือถือ

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/สุขพอที่พ่อสอน แอพรวมคำสอนที่ควรมีติดมือถือ3.jpg สุขพอที่พ่อสอน แอพรวมคำสอนที่ควรมีติดมือถือ

แบ่งเป็น 9 หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/สุขพอที่พ่อสอน แอพรวมคำสอนที่ควรมีติดมือถือ6.jpg สุขพอที่พ่อสอน แอพรวมคำสอนที่ควรมีติดมือถือ

แอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” นี้ เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งในข้อ 9 คือ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/สุขพอที่พ่อสอน แอพรวมคำสอนที่ควรมีติดมือถือ5.jpg สุขพอที่พ่อสอน แอพรวมคำสอนที่ควรมีติดมือถือ

พระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/10/สุขพอที่พ่อสอน แอพรวมคำสอนที่ควรมีติดมือถือ4.jpg สุขพอที่พ่อสอน แอพรวมคำสอนที่ควรมีติดมือถือ

แชร์ได้ทันที

สำหรับแอปพลิเคชัน สุขพอที่พ่อสอน แอพรวมคำสอนที่ควรมีติดมือถือ โหลดได้แล้ว IOS และ Android

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

คำสอนของพ่อหลวง

10 มงคลชีวิตจากพ่อหลวง ที่ควรสอนให้ลูกได้รู้